Een back-up maken van een startpagina of de tabbladen van startpagina's


Uw startpagina wordt weergegeven als u Internet Explorer voor de eerste keer opent of als u op de knop StartpaginaAfbeelding van de knop Startpagina klikt. De startpagina kan uit een enkele pagina of uit een aantal pagina's bestaan. Als u de huidige set tabbladen van uw startpagina als favorieten bewaart, kunt u ze altijd herstellen, zelfs als u Internet Explorer opnieuw installeert, de startpagina met tabbladen verwijdert of de standaardinstellingen van Internet Explorer terugzet.

Een startpagina met tabbladen als favoriet bewaren

  1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Favorieten, klik op de pijl naast de knop Toevoegen aan Favorieten en klik vervolgens op Huidige tabbladen aan Favorieten toevoegen.

  3. Typ de naam die u wilt geven aan een groep tabbladen (bijvoorbeeld Back-up startpagina), selecteer de map waarin u de back-up wilt bewaren en klik op Toevoegen. De tabbladen van de startpagina worden nu bewaard in het Favorietencentrum.

Opmerking

  • Deze stappen zijn van toepassing als u meerdere startpagina's wilt opslaan. Als u slechts één startpagina hebt, kunt u het pictogram in de adresbalk naar het bureaublad slepen om deze op te slaan (of toevoegen als favoriet). Als u een enkele startpagina wilt herstellen, opent u de webpagina via de bureaubladkoppeling en voert u vervolgens de stappen uit om uw startpagina te wijzigen. Zie De startpagina van Internet Explorer 8 wijzigen voor meer informatie.

Tabbladen van startpagina's herstellen

  1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Favorieten, wijs de back-upmap voor uw startpagina´s aan en klik op de pijl rechts van de mapnaam Afbeelding van de knop In tabbladgroep openen.
  3. Klik op de pijl rechts van de knop StartpaginaAfbeelding van de knop Startpagina en klik op Startpagina toevoegen of wijzigen. Klik op De huidige set tabbladen als uw startpagina instellen en klik vervolgens op Ja.


Meer hulp nodig?