Back-ups van programma's, systeeminstellingen en bestanden maken


U kunt een systeemkopie maken, die een kopie van Windows en kopieën van uw programma's, systeeminstellingen en bestanden bevat. De systeemkopie wordt vervolgens opgeslagen op een andere locatie dan de oorspronkelijke programma's, instellingen en bestanden. Met deze systeemkopie kunt u de inhoud van de computer terugzetten als de harde schijf of de hele computer niet meer functioneert.

Als u Windows Back-up gebruik om een back-up van uw bestanden te maken, kunt u een systeemkopie laten maken elke keer dat er een back-up van uw bestanden wordt gemaakt. De bestanden kunnen worden opgeslagen op een USB-flashstation, cd's, dvd's of een harde schijf. De systeemkopie moeten zijn opgeslagen op een harde schijf. De systeemkopie bevat standaard alleen de stations die vereist zijn voor het uitvoeren van Windows.

U kunt een systeemkopie handmatig maken als u aanvullende stations in de systeemkopie wilt opnemen. Als u handmatig een systeemkopie maakt, kan deze worden opgeslagen op een USB-flashstation, cd's, dvd's of een harde schijf. Voer de volgende stappen uit om handmatig een systeemkopie te maken. Zie Wat is een systeemkopie? voor informatie over systeemkopieën.

Opmerking

  • Als u een systeemkopie van een station wilt maken, moet dit zijn geformatteerd voor het NTFS-bestandssysteem. Als u een systeemkopie op een harde schijf of USB-flashstation wilt opslaan, moet de schijf of het station zijn geformatteerd voor het NTFS-bestandssysteem. Zie Een harde schijf of partitie converteren naar NTFS voor meer informatie over NTFS.

Bekijk deze video om te leren hoe u een back-up van programma's, systeeminstellingen en bestanden maakt (0:45)

Een back-up van programma's, systeeminstellingen en bestanden maken

  1. Open Back-up maken en terugzetten door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Back-up maken en terugzetten.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Een systeemkopie maken en volg de stappen van de wizard. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Verschillende versies van systeemkopieën bewaren

Als u uw systeemkopieën opslaat op een intern of extern station of op cd's of dvd's, kunt u diverse versies van systeemkopieën bewaren. Op interne en externe hard schijven worden oudere systeemkopieën verwijderd wanneer er bijna geen schijfruimte meer is. Om schijfruimte te behouden, kunt u oudere systeemkopieën handmatig verwijderen. Zie Welke back-upinstellingen moet ik gebruiken om mijn schijfruimte te optimaliseren? voor meer informatie.

Als u uw systeemkopieën opslaat op een netwerklocatie, kunt u alleen de meest actuele systeemkopie bewaren voor elke computer. Systeemkopieën worden opgeslagen met de indeling station\WindowsImageBackup\computernaam\. Als u een bestaande systeemkopie voor een computer hebt en een nieuw exemplaar voor dezelfde computer maakt, wordt de bestaande systeemkopie overschreven door het nieuwe exemplaar. Als u de bestaande systeemkopie wilt behouden, kunt u deze kopiëren naar een andere locatie voordat u de nieuwe systeemkopie maakt. Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

  1. Ga naar de locatie van de systeemkopie.

  2. Kopieer de WindowsImageBackup-map naar een nieuwe locatie