Accumeter: veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het accupictogram en de accumeter. Zie Oplossingen voor algemene accuproblemen als u problemen hebt met uw accu.

Alles weergeven

Waarom zie ik het accupictogram niet in het systeemvak?

Het pictogram is mogelijk verborgen. U kunt het accupictogram als volgt weergeven:

 1. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied op de taakbalk en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik onder Systeemvak op Aanpassen.

 3. Klik bij Systeemvakpictogrammen op Systeempictogrammen in- of uitschakelen.

 4. Klik op de pagina Systeempictogrammen in- of uitschakelen onder Gedrag op Aan in de vervolgkeuzelijst naast Energie en klik vervolgens op OK.

  Afbeelding van de pagina met systeempictogrammen
  Pagina Systeempictogrammen

Als u de instelling voor energie niet kunt wijzigen, is er mogelijk geen accu in de computer geplaatst. Het is ook mogelijk dat deze instelling wordt beheerd door uw systeembeheerder. Zie Waarom kan ik in Windows geen systeeminstellingen wijzigen? voor meer informatie.

Opmerkingen   

 • Het accupictogram wordt niet weergegeven als u gebruikmaakt van een desktopcomputer zonder UPS (Uninterruptible Power Supply) of met een UPS die met een seriële kabel op uw computer is aangesloten.

 • Als het accupictogram niet in het systeemvak wordt weergegeven wanneer u gebruikmaakt van een UPS met een USB-verbinding (Universal Serial Bus), moet u controleren of de USB-kabel van de UPS is aangesloten op een USB-poort op uw computer. Als het accupictogram nog steeds niet wordt weergegeven als de USB-kabel op de USB-poort is aangesloten, raadpleegt u de informatie die bij de UPS is geleverd of werkt u het UPS-stuurprogramma bij. Zie Stuurprogramma's bijwerken: aanbevolen koppelingen voor meer informatie.

Waarom wordt de weergave van het accupictogram voortdurend gewijzigd?

De wijze waarop het accupictogram wordt weergegeven, is afhankelijk van of uw computer gebruikmaakt van netspanning of accuvoeding. Het pictogram geeft aan dat de accu wordt opgeladen of dat deze volledig is opgeladen. Het accupictogram geeft de resterende hoeveelheid energie ten opzichte van de totale capaciteit van de accu stapsgewijs weer in stappen van 10 procent. De weergave van het accupictogram wordt gewijzigd als het energieniveau van de accu laag is en als het energieniveau van de accu een kritiek punt bereikt. De weergave van het accupictogram verandert ook als er geen accu wordt gedetecteerd.

De betekenis van de verschillende accupictogrammen wordt in de volgende tabel toegelicht.

Accustatus Pictogram Toelichting
Accustatus

Uw computer is aangesloten op netstroom.

Pictogram
Afbeelding van een accupictogram tijdens het opladen
Toelichting

Het accupictogram knippert wanneer u uw computer op de netvoeding aansluit. Het accupictogram geeft tijdens het opladen van de accu het energieniveau weer in stappen van 10 procent. Als het accupictogram deze informatie niet weergeeft, wordt de status van het opladen mogelijk niet gerapporteerd. Als het accuniveau laag blijft, terwijl de computer al een langere tijd op de netstroom is aangesloten, is er mogelijk sprake van een probleem met de hardware van uw computer. Als het een oudere accu betreft, is het mogelijk dat deze reeds volledig is opgeladen, terwijl dat niet als 100 procent wordt weergegeven.

Accustatus

Uw accu is volledig opgeladen.

Pictogram
Afbeelding van een accupictogram voor een volle accu, met een algemene stekker ernaast
Toelichting

Uw computer maakt gebruik van de netvoeding en de accu is volledig opgeladen.

Accustatus

Uw computer maakt gebruik van de accuvoeding en het energieniveau in de accuvoeding daalt.

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram dat een afnemend oplaadniveau toont
Toelichting

Als uw computer gebruikmaakt van de accuvoeding, wordt de resterende hoeveelheid energie weergegeven in stappen van 10 procent totdat de accu bijna leeg is.

Accustatus

Uw accu is bijna leeg.

Pictogram
Afbeelding van een accupictogram wanneer het lage accuniveau is bereikt
Toelichting

De accu is bijna volledig ontladen.

Opmerking  Als u de waarschuwing voor een laag accuniveau instelt op een hoger percentage dan 25 procent, wordt dit pictogram niet getoond. Zie Hoe kan ik de waarschuwing voor een laag accuniveau wijzigen? als u het lage accuniveau wilt wijzigen.

Accustatus

Het accuniveau is kritiek.

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram wanneer het kritieke accuniveau wordt bereikt
Toelichting

De accu heeft het kritieke accuniveau bereikt. Als het kritieke accuniveau is bereikt, wordt standaard het pictogram voor kritiek accuniveau weergegeven en wordt op uw laptop de sluimerstand ingeschakeld.

Zie Hoe kan ik de waarschuwing voor een laag accuniveau wijzigen? als u het kritieke accuniveau wilt wijzigen.

Accustatus

De accustatus is niet bekend.

Pictogram
Afbeelding van een accupictogram wanneer de resterende lading niet kan worden bepaald
Toelichting

Het resterende percentage energie in de accu kan niet worden bepaald.

Accustatus

Er wordt door Windows in het accucompartiment geen accu gedetecteerd of de accu werkt niet goed.

Pictogram
Afbeelding van een pictogram dat aangeeft dat er geen accu is gevonden of dat de accu slecht is
Toelichting

Uw computer is op de netvoeding aangesloten en er is geen accu gedetecteerd of de accu werkt niet goed. De accu is mogelijk niet goed in het accucompartiment geplaatst of er is sprake van een probleem met de accu of de computerhardware. Raadpleeg de documentatie bij uw accu of bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.

Waarom wordt de resterende hoeveelheid tijd totdat de accu leeg is soms drastisch gewijzigd?

Het energieverbruik varieert voortdurend, afhankelijk van wat u doet en hoe lang u bezig bent. Het weergeven van een dvd vergt bijvoorbeeld aanzienlijk meer energie dan het lezen en schrijven van e-mailberichten. De hiervoor vermelde redenen maken duidelijk waarom de schattingen in Accumeter ten aanzien van de resterende hoeveelheid energie en tijd soms achterlopen. Zie Hoe nauwkeurig is de accumeter? voor meer informatie.

Hoe kan ik het accupictogram in het systeemvak verbergen?

 1. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied op de taakbalk en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik onder Systeemvak op Aanpassen.

 3. Klik bij Systeemvakpictogrammen op Systeempictogrammen in- of uitschakelen.

 4. Klik op de pagina Systeempictogrammen in- of uitschakelen op de pijl naast Energie, klik op Uit en klik vervolgens op OK.

Hoe kan ik instellen welke energieschema's in Accumeter worden weergegeven?

De accumeter kan twee energiebeheerschema's weergeven.

Afbeelding van accumeter met energiebesparingsschema's
Accumeter met energiebeheerschema's

Instellen welke energieschema's worden weergegeven in Accumeter

 1. Open Energiebeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Energiebeheer.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Selecteer een energiebeheerschema op de pagina Selecteer een energiebeheerschema en selecteer een schema. De schema's die u zelf hebt gemaakt en de schema's van de fabrikant van uw computer worden weergegeven onder Selecteer een energiebeheerschema.

  • Een nieuw energiebeheerschema maken. Zie Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen voor meer informatie.

  Het schema dat u maakt of selecteert, wordt standaard het actieve plan en wordt vervolgens in Accumeter weergegeven. Als u een ander schema wilt activeren, selecteert u het in de lijst.

Waarom kan ik in Accumeter geen energieschema selecteren?

Het is mogelijk dat u niet de vereiste gebruikersrechten hebt om een ander energiebeheerschema te selecteren. Als uw computer deel uitmaakt van een netwerk in een organisatie, zoals een school of bedrijf, kan het zijn dat de systeembeheerder van uw organisatie het actieve energiebeheerschema voor u heeft geselecteerd en u zelf niet kunt kiezen.Meer hulp nodig?