Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over certificaatfouten.

Alles weergeven

Wat is een certificaatfout?

Een certificaatfout is een probleem met een certificaat of het gebruik door de server van het certificaat. Internet Explorer helpt u om uw informatie te beveiligen door u te waarschuwen als zich een certificaatfout voordoet.

Hoe weet ik dat er een certificaatfout is opgetreden?

Meestal verschijnt er een blokkeringspagina die u waarschuwt dat er een probleem is met een certificaat. Als u de fout negeert en doorgaat, wordt de adresbalk rood en wordt het bericht Certificaatfout weergegeven op de beveiligingsstatusbalk (naast de adresbalk).

Kan ik naar een website met een certificaatwaarschuwing gaan?

Hoewel dit niet wordt aangeraden, kunt u op Doorgaan naar deze (niet aanbevolen) klikken op de blokkeringspagina met de certificaatfout om naar de website te gaan. Als u de waarschuwingspagina negeert en doorgaat naar een website die een certificaat met een fout heeft aangeboden, wordt het certificaat door Internet Explorer onthouden zolang u de browser geopend hebt. Als u teruggaat naar de website, ontvangt u pas weer een waarschuwing voor het desbetreffende certificaat als u Internet Explorer opnieuw hebt gestart. De rode adresbalk en het bericht Certificaatfout op de beveiligingsstatusbalk worden echter nog wel weergegeven.

Kan ik certificaatcontroles uitschakelen?

Nee, u kunt certificaatcontroles niet uitschakelen in Internet Explorer. Als u certificaatfouten ontvangt, betekent dit dat de website die u bezoekt certificaatproblemen heeft. Dit houdt niet in dat er problemen zijn met Internet Explorer.

Ik krijg fouten op websites die ik regelmatig bezoek. Wat moet ik doen?

Als u meldingen over certificaatfouten ontvangt op een website die u eerder zonder problemen hebt bezocht, is de website mogelijk niet correct geconfigureerd. Type het adres opnieuw in. Als u bijvoorbeeld altijd https://voorbeeld.nl typt, probeert u het nu met https://www.voorbeeld.nl.

Het is ook mogelijk dat het certificaat van de website is verlopen en dat de eigenaar of operator contact moet opnemen met de certificeringsinstantie om het certificaat te vernieuwen om het te kunnen blijven gebruiken. Dit is een probleem met de website dat niet kan worden opgelost in Internet Explorer. Als er fouten optreden op een website die u eerder zonder problemen hebt geopend, neemt u contact op met de website of de webmaster om het probleem door te geven.

Kan ik een certificaatwaarschuwing ooit zonder risico negeren en doorgaan naar de website?

Het certificaat van een website identificeert de webserver. Als er een fout zit in het certificaat, kan dit erop wijzen dat uw verbinding is onderschept en dat de webserver een onjuiste identiteit opgeeft.

Het zit het met verlopen certificaten? Is een website met een verlopen certificaat veilig?

Nee, een verlopen certificaat houdt in dat de certificeringsinstantie niet meer instaat voor de integriteit van het certificaat. Een verlopen certificaat is mogelijk gestolen en kan worden gebruikt door een schadelijke website.

Wat betekenen de verschillende certificaatfoutmeldingen?

De volgende tabel bevat een lijst met veelvoorkomende certificaatfoutmeldingen en informatie over de betekenis van elke melding.

Foutbericht
Betekenis

Het beveiligingscertificaat van deze website is ingetrokken

Deze website is niet betrouwbaar. Deze foutmelding geeft vaak aan dat het beveiligingscertificaat door de website op frauduleuze wijze is verkregen of gebruikt. Mogelijk is de versleutelingssleutel in het certificaat niet meer veilig of is de gebruiker van wie de naam in het certificaat wordt vermeld, niet bevoegd om het te gebruiken (bijvoorbeeld omdat het bedrijf is verkocht). De certificeringsautoriteit die het certificaat heeft uitgegeven houdt een lijst van ingetrokken certificaten bij. Deze lijst wordt geraadpleegd door Internet Explorer.

Het adres van deze website komt niet overeen met het adres in het beveiligingscertificaat

Deze fout duidt aan dat een website een digitaal certificaat gebruikt dat is afgegeven aan een ander webadres. De fout kan ook optreden als een bedrijf meerdere websites heeft en een certificaat dat is afgegeven voor één webadres voor een andere website gebruikt (bijvoorbeeld voor een andere afdeling of divisie). U dient deze fout alleen te negeren als u zeker weet dat de website hoort bij de website op het certificaat en dezelfde eigenaar/beheerder heeft.

Het beveiligingscertificaat van deze website is verlopen

Deze fout treedt op als de huidige datum vóór of na de geldigheidsperiode van het certificaat ligt. Website-eigenaren moeten regelmatig verlenging van hun certificaten aanvragen bij de uitgever van het certificaat. Verlopen certificaten houden een veiligheidsrisico in. Als een certificaat is verlopen, is de certificeringsautoriteit die het certificaat heeft afgegeven niet langer gehouden om erop toe te zien dat het certificaat niet wordt misbruikt.

Het beveiligingscertificaat van deze website is niet afkomstig uit een betrouwbare bron

Deze fout treedt op als het certificaat is afgegeven door een certificeringsautoriteit die door Internet Explorer niet wordt herkend. Het is onwaarschijnlijk dat deze fout zal voorkomen bij bonafide verkoopsites of financiële sites. Phishingsites proberen vaak om valse certificaten te gebruiken. Dergelijke certificaten zullen bovenstaande foutmelding veroorzaken.

Internet Explorer heeft een probleem gevonden met het beveiligingscertificaat van deze website

Deze fout treedt op als Internet Explorer een probleem met een beveiligingscertificaat ontdekt dat niet in een van de andere foutcategorieën valt. De foutmelding kan bijvoorbeeld betekenen dat een certificaat is beschadigd, dat er met het certificaat is geknoeid, dat het is geschreven in een onbekende structuur of dat het onleesbaar is. Wanneer u deze foutmelding ontvangt, kunt u niet op de identiteit van de website vertrouwen.Meer hulp nodig?