Instellingen voor een Bluetooth-apparaat wijzigen


Nadat u een Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld (verbonden) met een computer, kunt u de naam van het apparaat wijzigen of services voor het apparaat in- of uitschakelen. U kunt ook bepalen hoe uw computer wordt gekoppeld met dit apparaat en met andere Bluetooth-apparaten.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als de draadloze Bluetooth-technologie op de computer is geïnstalleerd.

Services voor een apparaat in- of uitschakelen of de apparaatnaam wijzigen

Welke typen services u in of uit kunt schakelen, varieert per apparaat. Een apparaat zoals een mobiele telefoon heeft gewoonlijk meer services dan een Bluetooth-muis of -toetsenbord. Voorbeelden van enkele services die u op een Bluetooth-apparaat kunt in- of uitschakelen, zijn inbelnetwerken, bestandsoverdracht en stereogeluid.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-apparaat dat u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.

  Als het apparaat op de juiste wijze is aangesloten, moet het apparaat worden weergegeven in Apparaten en printers. Het kan worden weergegeven met een andere (en soms niet duidelijk herkenbare) naam dan het merk en het model van het apparaat. Als u de naam van het apparaat niet hebt gewijzigd in Windows, wordt in Apparaten en printers de naam weergegeven die de fabrikant aan het apparaat heeft gegeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de naam van het apparaat die op de computer wordt weergegeven, wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Bluetooth, typt u een nieuwe naam en klikt u op OK.

  • Als u een service wilt inschakelen, klikt u op het tabblad Services, schakelt u het selectievakje naast de service in en klikt u op OK. Raadpleeg de handleiding van het apparaat of bezoek de website van de fabrikant als u niet alle weergegeven services begrijpt.

  • Als u een service wilt uitschakelen, klikt u op het tabblad Services, schakelt u het selectievakje naast de service uit en klikt u op OK. Raadpleeg de handleiding van het apparaat of bezoek de website van de fabrikant als u niet alle weergegeven services begrijpt.

Bepalen hoe uw computer wordt gekoppeld met Bluetooth-apparaten

U kunt diverse opties instellen voor de manier waarop uw computer Bluetooth-apparaten detecteert of door deze apparaten wordt gedetecteerd.

 1. Open het Configuratiescherm door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Typ Bluetooth in het zoekvak van het Configuratiescherm en klik vervolgens op Bluetooth-instellingen wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen op het tabblad Opties en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw computer detecteerbaar wilt maken voor Bluetooth-apparaten, schakelt u het selectievakje Deze computer kan door Bluetooth-apparaten worden gedetecteerd in.

   Wanneer de detectiemodus is ingeschakeld op een Bluetooth-computer, zendt deze een draadloos signaal uit waardoor hij kan worden gedetecteerd door andere computers of apparaten. Dit wordt soms ook de koppelingsmodus genoemd. Als u dit selectievakje inschakelt, kan uw computer nog steeds Bluetooth-apparaten detecteren waarop de detectiemodus is ingeschakeld, maar kunnen deze uw computer niet detecteren.

   Afbeelding van het tabblad Opties in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen
   Het tabblad Opties in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen

   Waarschuwing

   • Uw computer is beter beveiligd als u deze alleen detecteerbaar maakt wanneer een Bluetooth-apparaat de computer moet kunnen vinden.

  • Als Bluetooth-apparaten toegevoegd mogen worden aan uw computer, schakelt u het selectievakje Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken in.

  • Als u een melding wilt ontvangen wanneer een Bluetooth-apparaat verbinding probeert te maken met uw computer, schakelt u het selectievakje Waarschuwen als nieuw Bluetooth-apparaat verbinding wil maken in.Meer hulp nodig?