Een zoekmachine in Internet Explorer wijzigen of kiezen


U kunt instellen welke zoekmachine u wilt gebruiken bij het zoeken naar informatie op internet. U kunt een zoekmachine instellen voor een bepaalde zoekopdracht (deze zoekmachine wordt in Internet Explorer gebruikt totdat u een andere zoekmachine instelt of Internet Explorer afsluit) en u kunt instellen welke zoekmachine u standaard wilt gebruiken. Als u Internet Explorer voor het eerst installeert, wordt er waarschijnlijk slechts één zoekmachine geïnstalleerd.

Sommige zoekmachines bieden suggesties om de zoekopdracht sneller uit te voeren. Zodra u iets typt in het zoekvak of op de adresbalk, wordt er een lijst met andere zoektermen weergegeven. U kunt doorgaan met typen of de pijltjestoetsen of muis gebruiken om een van de suggesties te kiezen.

Bekijk deze video om te leren hoe u de standaardzoekmachine wijzigt

Als u een andere zoekmachine wilt instellen, voert u de volgende stappen uit om nieuwe zoekmachines toe te voegen.

Alles weergeven

Nieuwe zoekmachines toevoegen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de pijl rechts van het zoekvak.

  Afbeelding van het vak Zoeken
  Het zoekvak van Internet Explorer
 3. Klik op Meer zoekmachines zoeken.

 4. Klik op de zoekmachine die u wilt toevoegen. Vervolgens wordt het dialoogvenster Zoekmachine toevoegen weergegeven.

 5. Als u een zoekmachine die u net hebt toegevoegd als standaardzoekmachine wilt gebruiken voor zoekopdrachten die u invoert op de adresbalk of in het zoekvak, schakelt u het selectievakje Als standaard zoekmachine instellen in.

 6. Als de zoekmachine suggesties voor het zoeken biedt, schakelt u het selectievakje Zoeksuggesties van deze zoekmachine gebruiken in om zoeksuggesties te ontvangen.

 7. Klik op Toevoegen.

 8. Herhaal stap 4 tot en met 7 voor elke zoekmachine die u wilt toevoegen.

Zoekmachines toevoegen die u hebt gevonden op webpagina's

Sommige webpagina's bevatten zoekmachines. Deze zoekmachines worden weergegeven in de lijst met zoekmachines voor uw huidige surfsessie. U herkent ze aan de gouden ster naast de naam. Als u een van deze zoekmachines altijd beschikbaar wilt hebben in Internet Explorer (en niet alleen tijdens de huidige surfsessie), voert u de volgende stappen uit:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Ga naar een website die een zoekmachine bevat.

 3. Klik op de pijl rechts van het zoekvak.

  Afbeelding van het vak Zoeken
  Het zoekvak van Internet Explorer
 4. Wijs Zoekmachines toevoegen aan om een lijst weer te geven met de zoekmachines die Internet Explorer heeft gevonden. Klik op de zoekmachine die u wilt toevoegen.

 5. Volg de instructies in het dialoogvenster Zoekmachine toevoegen.

Tijdelijk een andere zoekmachine instellen (alleen voor de huidige sessie)

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de pijl rechts van het zoekvak.

  Afbeelding van het vak Zoeken
  Het zoekvak van Internet Explorer
 3. Klik op de zoekmachine die u wilt gebruiken.

 4. Typ het woord of het zinsdeel dat u wilt zoeken in het zoekvak en druk op Enter.

  Deze zoekmachine wordt gebruikt totdat u Internet Explorer sluit. Als u Internet Explorer daarna opnieuw start, wordt weer de standaardzoekmachine gebruikt.

Een andere standaardzoekmachine instellen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de pijl rechts van het zoekvak.

  Afbeelding van het vak Zoeken
  Het zoekvak van Internet Explorer
 3. Klik op Zoekmachines beheren.

 4. Klik op de zoekmachine die u als standaardzoekmachine wilt instellen, klik op Als standaard instellen en klik vervolgens op Sluiten.

Zoeksuggesties in- of uitschakelen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de pijl rechts van het zoekvak.

  Afbeelding van het vak Zoeken
  Het zoekvak van Internet Explorer
 3. Klik op Zoekmachines beheren.

 4. Klik op de zoekmachine waarvoor u suggesties wilt uitschakelen.

 5. Klik in de detailsectie op Suggesties uitschakelen.

 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elke zoekmachine waarvoor u suggesties wilt uitschakelen.

 7. Klik op Sluiten.

Opmerking

 • Als u zoeksuggesties wilt uitschakelen wanneer u zoekt via de adresbalk, moet u suggesties uitschakelen voor de standaardzoekmachine.

Een zoekmachine verwijderen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de pijl rechts van het zoekvak en klik vervolgens op Zoekmachines beheren.

  Afbeelding van het vak Zoeken
  Het zoekvak van Internet Explorer
 3. Klik op een zoekmachine in de lijst, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Sluiten.Meer hulp nodig?