Een energiebeheerschema wijzigen, maken of verwijderen


Een energieschema is een verzameling hardware- en systeeminstellingen die wordt gebruikt om van het energieverbruik van uw computer te het beheren. Met energiebeheerschema's kunt u energie besparen, de systeemprestaties optimaliseren of een evenwicht tussen het energieverbruik en de prestaties instellen. De standaardschema's (Gebalanceerd en Energiebesparing) zijn afgestemd op de behoeften van het merendeel van de gebruikers. Maar u kunt de instellingen van bestaande schema's wijzigen of zelf een schema maken.

Alles weergeven

De instellingen voor een enkel schema wijzigen

U kunt de volgende instellingen voor afzonderlijke energiebeheerschema's wijzigen:

 • U kunt instellen dat de slaapstand moet worden ingeschakeld na een opgegeven periode waarin er geen activiteiten op de computer plaatsvinden. Zie Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • U kunt de helderheid van uw beeldscherm instellen.

 • U kunt instellen wanneer het beeldscherm moet worden uitgeschakeld gedurende perioden waarin er geen activiteiten op de computer plaatshebben.

 1. Open Energiebeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Energiebeheer.

 2. Klik onder het schema dat u wilt wijzigen op De schema-instellingen wijzigen.

 3. Kies op de pagina Dit schema verwijderen de beeldscherm- en slaapstandinstellingen die u wilt gebruiken wanneer de computer de accu gebruikt (indien van toepassing) en wanneer de computer is aangesloten op de netspanning.

Instellingen wijzigen die van invloed zijn op al uw energiebeheerschema's (systeeminstellingen)

In Energiebeheer wordt Systeeminstellingen geopend met sommige koppelingen in het linkerdeelvenster. Wijzigingen die u op deze pagina aanbrengt, worden automatisch aangebracht in al uw energiebeheerschema's. Door het wijzigen van de systeeminstellingen kunt u het volgende doen:

 • U kunt uw computer extra beveiligen door in te stellen dat er een wachtwoord is vereist om de computer uit de slaapstand te halen.

 • U kunt instellen welke actie er moet worden uitgevoerd wanneer u op het toetsenbord of de behuizing van de laptop op de aan/uit-knop of op de knop voor de slaapstand drukt of (bij sommige laptops) wanneer u het deksel sluit. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de computer moet worden uitgeschakeld of dat er niets moet gebeuren als er op de aan/uit-knop wordt gedrukt. Als de computer ondersteuning biedt voor de slaapstand en de sluimerstand, kunt u tevens instellen dat een van deze energiebesparende modi moet worden ingeschakeld wanneer er op de computer op de aan/uit-knop wordt gedrukt.

 1. Open Energiebeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Energiebeheer.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen, Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen of Het gedrag van het sluiten van het deksel bepalen (alleen beschikbaar op laptops).

 3. Selecteer op de pagina Aan/uit-knoppen bepalen en wachtwoordbeveiliging inschakelen de instellingen die u wilt gebruiken wanneer de computer de accu gebruikt (indien van toepassing) en wanneer de computer is aangesloten op de netspanning.

 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Een eigen schema maken

U kunt zelf een schema maken en aanpassen aan uw behoeften. Als u bijvoorbeeld regelmatig presentaties geeft op uw laptop, kunt u een schema maken waarbij het beeldscherm ingeschakeld blijft tijdens de presentaties en uw computer geactiveerd blijft.

 1. Open Energiebeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Energiebeheer.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Een energiebeheerschema maken.

 3. Selecteer op de pagina Een energiebeheerschema maken het schema dat het type schema dat u wilt maken het dichtst benadert.

 4. Typ in het vak Naam van schema een naam voor het schema, bijvoorbeeld 'Presentatie houden' en klik op Volgende.

 5. Kies op de pagina Dit schema verwijderen de beeldscherm- en slaapstandinstellingen die u wilt gebruiken wanneer de computer de accu gebruikt en wanneer de computer is aangesloten op de netspanning.

  Instellen dat het beeldscherm ingeschakeld blijft tijdens presentaties

  • Wijzig de instelling van Beeldscherm uitschakelen na in Nooit, zowel voor Op accu als Netstroom.

  Instellen dat uw laptop geactiveerd blijft tijdens presentaties

  • Wijzig de instelling van De computer in slaapstand zetten na in Nooit, zowel voor Op accu als Netstroom.

 6. Klik op Maken.

  Als u een laptop gebruikt, wordt uw schema weergegeven onder Energiebeheerschema's op de accumeter weergeven. Als u een desktopcomputer gebruikt, wordt uw schema weergegeven onder Voorkeursschema's. Het schema waarop u uw nieuwe schema hebt gebaseerd, is verplaatst en wordt weergegeven onder Aanvullende schema's.

Opmerking

 • Het schema dat u hebt gemaakt, wordt automatisch het actieve schema. Selecteer het desbetreffende schema als u een ander schema wilt gebruiken.

Een schema verwijderen

Als u energieschema's die u hebt gemaakt niet meer gebruikt of nodig hebt, kunt u deze verwijderen. U kunt de schema's Gebalanceerd, Energiebesparing, Hoge prestaties en het schema dat u momenteel gebruikt (het actieve schema) niet verwijderen.

Waarschuwing

 • Als u een schema eenmaal hebt verwijderd, kunt u dit niet meer terugzetten.

 1. Open Energiebeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Energiebeheer.

 2. Stel wanneer u het actieve schema wilt verwijderen een ander schema in als het actieve schema.

 3. Klik onder het schema dat u wilt verwijderen op De schema-instellingen wijzigen.

 4. Klik op Dit schema verwijderen op de pagina Dit schema verwijderen.

 5. Klik op OK wanneer er een bericht wordt weergegeven waarin dat wordt gevraagd.Meer hulp nodig?