Volume-instellingen wijzigen in Windows Media Player


U kunt op verschillende manieren het volume regelen in Windows Media Player. Zo kunt u het volume harder of zachter zetten en dempen of volumeverschillen binnen een nummer of tussen verschillende nummers verkleinen. Houd er rekening mee dat andere software- en hardwarebesturingselementen van invloed kunnen zijn op de instellingen voor het volume en audio-effecten in de speler.

Als u problemen ondervindt, kunt u het volgende aanpassen: de audio-instellingen van Windows, de knoppen op uw luidsprekers, subwoofer (luidspreker voor basfrequenties) of versterker, of de instellingen in andere software die is gebruikt om de geluidskaart in uw computer te configureren. Zie Het geluidsniveau op uw computer aanpassen voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume in Windows.

Alles weergeven

Het volume aanpassen of dempen

 • Als u het volume in Media Player harder of zachter wilt zetten, gebruikt u de schuifregelaar VolumeAfbeelding van de schuifregelaar Volume. Als u het volume wilt dempen, klikt u op de knop DempenAfbeelding van de knop Dempen. Als u het geluid wilt herstellen, klikt u nogmaals op de knop Dempen.

Volumeverschillen binnen een nummer verkleinen

U kunt grote variaties in het volume in een stuk muziek voorkomen door de modus Dynamiek afzwakken te activeren om het verschil tussen de hardste en de zachtste geluiden kleiner te maken. Deze functie is alleen beschikbaar voor bestanden die zijn gecodeerd met de codecsWindows Media Audio 9 of Windows Media Audio 10 zonder kwaliteitsverlies en Professional.

 1. Klik in de modus Nu afspelen met de rechtermuisknop in een leeg gebied in Media Player (bijvoorbeeld links van de knop Stoppen), wijs Aanpassingen aan en klik op Dynamiek afzwakken.

  Als de mediabibliotheek wordt weergegeven, klikt u op de knop Schakelen naar Nu afspelenAfbeelding van de knop Schakelen naar Nu afspelen rechtsonder in de Media Player.
 2. Klik op koppeling Inschakelen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kleiner verschil wilt tussen harde en zachte geluiden, klikt u op Normaal verschil.

  • Voor het kleinste verschil tussen harde en zachte geluiden, klikt u op Weinig verschil.

 3. U kunt deze instellingen verbergen door te klikken op de knop SluitenAfbeelding van de knop Aanpassingen sluiten in het dialoogvenster Dynamiek afzwakken.

  Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de modus Nu afspelen.

Volumeverschillen tussen nummers verkleinen

Als uw nummers met verschillende volumes worden afgespeeld, kunt u het volume door de speler laten afvlakken (normaliseren), zodat u het volume niet handmatig hoeft aan te passen wanneer een nieuw nummer begint. De speler leest hiervoor een waarde voor volumeafvlakking in het audiobestand en past het volume vervolgens aan tijdens het afspelen.

Volumeafvlakking is alleen beschikbaar voor bestanden in de WMA- (Windows Media Audio) of MP3-indeling die een waarde voor volumeafvlakking bevatten. Deze waarde wordt automatisch toegevoegd aan de bestanden die tijdens het rippen worden gemaakt. U kunt deze waarde ook toevoegen aan bestanden op uw computer die u hebt toegevoegd aan de mediabibliotheek van de speler. Het toevoegen van deze waarde is niet van invloed op de kwaliteit van een bestand of op de wijze waarop het bestand wordt afgespeeld in andere spelers of draagbare media-apparaten. U schakelt volumeafvlakking als volgt in:

 1. Klik in de modus Nu afspelen met de rechtermuisknop in een leeg gebied in Media Player (bijvoorbeeld links van de knop Stoppen), wijs Aanpassingen aan en klik op Crossfading en automatische volumeafvlakking.

  Als de mediabibliotheek wordt weergegeven, klikt u op de knop Schakelen naar Nu afspelenAfbeelding van de knop Schakelen naar Nu afspelen rechtsonder in de Media Player.
 2. Klik op de koppeling Automatische volumeafvlakking inschakelen.

  Speel het hele bestand af terwijl automatisch afvlakken is ingeschakeld, om de waarde voor de volumeafvlakking toe te voegen aan een bestand. Het volume van dat bestand wordt dan automatisch afgevlakt wanneer u het bestand in de toekomst afspeelt.

 3. U kunt deze instellingen verbergen door te klikken op de knop SluitenAfbeelding van de knop Sluiten in het dialoogvenster Crossfading en automatische volumeafvlakking.

  Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de modus Nu afspelen.Meer hulp nodig?