De grootte van het virtuele geheugen wijzigen


Als er waarschuwingen worden weergegeven dat er onvoldoende virtueel geheugen beschikbaar is, moet u de waarde voor de minimumgrootte van het wisselbestand verhogen. In Windows wordt de minimumgrootte van het wisselbestand aanvankelijk ingesteld op de hoeveelheid RAM (Random Access Memory) op de computer. De maximumgrootte wordt ingesteld op driemaal de hoeveelheid RAM op de computer. Verhoog de waarde voor de minimum- en maximumgrootte als er op deze aanbevolen niveaus waarschuwingen worden weergegeven.

  1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde systeeminstellingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik op Instellingen onder Prestaties op het tabblad Geavanceerd.

  4. Klik op het tabblad Geavanceerd onder Virtueel geheugen op Wijzigen.

  5. Schakel het selectievakje Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren uit.

  6. Klik onder Station [Volumenaam] op het station waarop het te wijzigen wisselbestand is opgeslagen.

  7. Klik op Aangepast formaat, typ een nieuwe waarde in megabytes in het vak Begingrootte (MB) of Maximale grootte (MB), klik op Instellen en klik op OK.

Opmerking

  • Als u de waarde voor de grootte verhoogt, hoeft u de computer meestal niet opnieuw op te starten. Als u de waarde verlaagt, moet u echter wel de computer opnieuw opstarten. U kunt het beste het wisselbestand niet uitschakelen of verwijderen.Meer hulp nodig?