Opdrachtregelparameters gebruiken met Verbinding met extern bureaublad


In deze versie van Windows kunt u Verbinding met extern bureaublad starten via het zoekvak, vanuit het dialoogvenster Uitvoeren en vanaf de opdrachtregel, in plaats van via het menu Start. U kunt op deze manier extra opdrachtregelparameters gebruiken, waarmee u kunt instellen hoe Verbinding met extern bureaublad wordt weergegeven en gebruikt.

Extern bureaublad starten vanuit het dialoogvenster Uitvoeren

 1. Klik achtereenvolgens op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires en Uitvoeren.
 2. Typ mstsc in het vak Openen.

 3. Typ een spatie en typ vervolgens de parameters die u eventueel wilt gebruiken.

In de volgende tabel worden de parameters weergegeven die u kunt gebruiken.

Opdrachtregelsyntaxis voor Verbinding met extern bureaublad

Syntaxis

mstsc [<verbindingsbestand>] [/v:<server[:poort]>] [/admin] [/f[ullscreen]] [/w:<breedte>] [/h:<hoogte>] [/public] | [/span] [/edit "verbindingsbestand"] [/migrate] [/?]

Opdrachtregelparameters voor Verbinding met extern bureaublad

Parameter
Beschrijving

/v:<server[:poort]>

Hiermee specificeert u de externe computer waarmee u verbinding wilt maken.

/admin

Wordt gebruikt voor het beheer van een hostserver voor Extern bureaublad-sessie. In deze versie van Verbinding met extern bureaublad heeft het gebruik van mstsc /admin het volgende resultaat als de functieservice Extern bureaublad-sessiehost op de externe computer is geïnstalleerd (alleen voor de huidige verbinding):

 • Client Access Licensing voor Extern bureaublad-services uitschakelen

 • Omleiden van tijdzone uitschakelen

 • Omleiden van RD Connection Broker uitschakelen.

 • Easy Print voor Extern bureaublad uitschakelen

/admin doet ook het volgende op verbindingen met Windows Server 2008 R2 waarop de functieservice Extern bureaublad-sessiehost is geïnstalleerd:

 • Omleiden van Plug-and-Play-apparaten alleen voor deze verbinding uitschakelen

 • Het thema van de externe sessie alleen voor deze verbinding wijzigen in Windows Klassiek (indien beschikbaar).

Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met een externe computer waarop de functieservice Extern bureaublad-sessiehost is geïnstalleerd:

 1. Open het opdrachtpromptvenster door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ opdrachtprompt in het zoekvak en klik vervolgens op Opdrachtprompt in de lijst met resultaten.

 2. Typ mstsc /v:server /admin.

/f

Hiermee start u Verbinding met extern bureaublad in de modus Volledig scherm.

/w:<breedte>

Hiermee specificeert u de breedte van het Verbinding met extern bureaublad-venster.

/h:<hoogte>

Hiermee specificeert u de hoogte van het Verbinding met extern bureaublad-venster.

/public

Hiermee stelt u in dat Verbinding met extern bureaublad in de openbare modus moet worden uitgevoerd.

/span

Hiermee past u de breedte en hoogte van Extern bureaublad aan het lokale virtuele bureaublad aan, waarbij dit, als dat nodig is, wordt weergegeven over meerdere beeldschermen. De beeldschermen moeten voor het weergeven over meerdere schermen allemaal worden gerangschikt zodat ze samen een rechthoek vormen.

/multimon

Hiermee wordt de beeldschermindeling van de Extern bureaublad-sessie geconfigureerd zodat deze identiek is aan de huidige configuratie op de client.

/edit "connection file"

Hiermee opent u het opgegeven .rdp-bestand voor bewerking.

/migrate

Hiermee migreert u oude verbindingsbestanden die zijn gemaakt met Clientverbindingsbeheer, naar nieuwe .rdp-verbindingsbestanden.

/?

Hiermee geeft u deze parameters weer.