Verbinding maken met een andere computer via Verbinding met extern bureaublad


U kunt met Verbinding met extern bureaublad vanaf een computer waarop Windows wordt uitgevoerd verbinding maken met een andere computer waarop Windows wordt uitgevoerd en die is verbonden met hetzelfde netwerk of met internet. U kunt bijvoorbeeld vanaf uw computer thuis alle programma's, bestanden en netwerkbronnen op uw computer op het werk gebruiken, waarbij het scherm er hetzelfde uitziet als dat het geval zou zijn wanneer u op het werk achter de desbetreffende computer zou zitten.

Als u verbinding met een externe computer wilt maken, moet de desbetreffende computer zijn ingeschakeld. Daarnaast moet de desbetreffende computer zijn voorzien van een netwerkverbinding en Extern bureaublad moet zijn ingeschakeld. U moet verder over netwerktoegang tot de externe computer beschikken (dit zou via internet kunnen) en u moet over een machtiging beschikken, zodat u een verbinding tot stand kunt brengen. U beschikt over een machtiging als u wordt vermeld in de lijst met gebruikers. Voordat u verbinding maakt, is het een goed idee om de naam op te zoeken van de computer waarmee u een verbinding wilt maken om er zeker van te zijn dat verbindingen met Extern bureaublad door de firewall van die computer zijn toegestaan.

Als u voor uw gebruikersaccount geen wachtwoord nodig hebt, moet u eerst een wachtwoord toevoegen, voordat u een verbinding kunt maken met een externe computer.

Bekijk deze video om te leren hoe u verbinding maakt met een andere computer met behulp van Verbinding met extern bureaublad (1:13)
Alles weergeven

Externe verbindingen toestaan op de computer waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. Klik op Instellingen voor externe verbindingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Het tabblad Extern in het dialoogvenster Systeemeigenschappen
  Het tabblad Extern in het dialoogvenster Systeemeigenschappen
 3. Selecteer een van de drie opties onder Extern bureaublad.

 4. Klik op Gebruikers selecteren.

  Als u een administrator bent op de computer, wordt uw huidig gebruikersaccount automatisch toegevoegd aan de lijst met externe gebruikers en kunt u de volgende twee stappen overslaan.

 5. Klik in het dialoogvenster Externe bureaubladgebruikers op Toevoegen.

 6. Voer in het dialoogvenster Gebruikers of groepen selecteren de volgende handelingen uit:

  • Klik op Locaties en selecteer de gewenste locatie als u een zoeklocatie wilt instellen.

  • Typ in het vak Geef de objectnamen op de naam van de gebruiker die u wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.

  De naam wordt vervolgens weergegeven in de lijst met gebruikers in het dialoogvenster Externe bureaubladgebruikers. Klik op OK en nog een keer op OK.

Opmerking

 • U kunt geen verbinding maken met een computer in de sluimer- of slaapstand. Zet de instellingen voor de sluimer- en slaapstand op de externe computer daarom op Nooit. (De sluimerstand is niet op alle computers beschikbaar.) Voor informatie over het aanbrengen van de wijzigingen raadpleegt u Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen.

De naam van de externe computer opzoeken

 1. Open Systeem op de externe computer door op de knop Start De knop Start te klikken, met de rechtermuisknop op Computer te klikken en vervolgens op Eigenschappen te klikken.
 2. Onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep ziet u de naam van de computer en de volledige computernaam als de computer zich in een domein bevindt.

De netwerkbeheerder kan u wellicht ook de naam van de computer geven.

Verbindingen met Extern bureaublad door een Windows Firewall toestaan

Als u problemen ondervindt met het maken van verbinding, worden de verbindingen met Extern bureaublad wellicht geblokkeerd door de firewall. Hier zie u hoe u deze instelling kunt wijzigen op een Windows-pc. Als u een andere firewall gebruikt, controleert u of de poort voor Extern bureaublad (gewoonlijk 3389) is geopend.

 1. Klik op de externe computer op Start en selecteer Configuratiescherm.

 2. Klik op Systeem en beveiliging.

 3. Klik op Een programma toegang geven via Windows Firewall onder Windows Firewall.

 4. Klik op Instellingen wijzigen en schakel vervolgens het selectievakje naast Extern bureaublad in.

 5. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Een wachtwoord instellen voor uw gebruikersaccount

Uw gebruikersaccount moet over een wachtwoord beschikken voordat u Extern bureaublad kunt gebruiken om verbinding te maken met een andere computer.

 1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Gebruikersaccounts.

 3. Selecteer Uw Windows-wachtwoord wijzigen onder Gebruikersaccounts.

 4. Klik op Een wachtwoord voor uw account instellen en volg de instructies op het scherm.

Extern bureaublad starten op de computer waarachter u wilt plaatsnemen

 1. Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Typ de naam van de computer waarmee u verbinding wilt maken in het vak Computer en klik vervolgens op Verbinden. (U kunt in plaats van de computernaam ook het IP-adres typen.)

Opmerkingen

 • U kunt de snelkoppeling Verbinding met extern bureaublad als volgt vinden: klik op de knop Start De knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Accessoires. Als u Verbinding met extern bureaublad snel wilt openen, klikt u op de knop Start De knop Start, typt u mstsc in het zoekvak en druk vervolgens op Enter.
 • Als u een apparaat omleidt op uw computer, wordt dit beschikbaar voor gebruik een Extern bureaublad-sessie. Als er een dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad wordt weergegeven nadat u op Verbinden hebt geklikt en uw referenties hebt opgegeven, kunt u lokale apparaten en bronnen omleiden, bijvoorbeeld uw lokale stations of Klembord. Klik op Details en schakel vervolgens de selectievakjes in van de items die u wilt omleiden.

Zie Verbinding met extern bureaublad: veelgestelde vragen voor meer informatie over Extern bureaublad.Meer hulp nodig?