Een hardeschijfpartitie maken en formatterenU kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

Als u een partitie of volume (de twee termen worden vaak door elkaar gebruikt) wilt maken op een vaste schijf, moet er niet-toegewezen (lege) ruimte op de vaste schijf of vrije ruimte binnen een uitgebreide partitie op de vaste schijf aanwezig zijn.

Als er geen niet-toegewezen ruimte aanwezig is, kunt u ruimte vrijmaken door een bestaand volume te verkleinen, door een partitie te verwijderen of door een partitioneringsprogramma van derden te gebruiken. Zie Kan ik mijn vaste schijf opnieuw partitioneren? voor meer informatie. Zie het onderstaande gedeelte "Wat is opnieuw formatteren?" voor meer informatie over het opnieuw formatteren van een vaste schijf.

Alles weergeven

Een partitie (volume) maken en formatteren

Wanneer u met Schijfbeheer partities maakt op een standaardschijf, worden de eerste drie volumes die u maakt, geformatteerd als primaire partities. Vanaf het vierde volume wordt elk volume geconfigureerd als een logisch station binnen een uitgebreide partitie. Zie Wat zijn partities en logische stations? voor meer informatie.

 1. U kunt Computerbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in het navigatievenster onder Opslag op Schijfbeheer.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een niet-toegewezen gebied van de vaste schijf en klik vervolgens op Nieuw eenvoudig volume.

 4. Klik in de wizard Nieuw eenvoudig volume maken op Volgende.

 5. Typ de grootte van het volume dat u wilt maken (in MB) of accepteer de maximale standaardgrootte en klik op Volgende.

 6. Accepteer de standaardstationsletter of kies een andere stationsletter voor de partitie en klik op Volgende.

 7. Voer in het dialoogvenster Partitie formatteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het volume op dat moment niet wilt formatteren, klikt u op Dit volume niet formatteren en klikt u op Volgende.

  • Als u het volume wilt formatteren met de standaardinstellingen, klikt u op Volgende.

 8. Kies de gewenste instellingen en klik op Voltooien.

Een bestaande partitie (volume) formatteren

Waarschuwing

 • Als u een partitie formatteert, gaan alle gegevens op de partitie verloren. Vergeet daarom niet om eerst een back-up te maken van alle gegevens die u wilt behouden.

 • Een schijf of partitie die in gebruik is, kan niet worden geformatteerd. Dit geldt ook voor de partitie waarop Windows staat.

 • Snelformatteren is een formatteringsoptie waarmee een nieuwe bestandstabel wordt gemaakt, maar waarmee het volume niet volledig wordt overschreven of gewist. Snelformatteren gaat veel sneller dan normaal formatteren, omdat bij deze laatste methode alle bestaande gegevens op het volume volledig worden gewist.

 1. U kunt Computerbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in het navigatievenster onder Opslag op Schijfbeheer.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het volume dat u wilt formatteren en klik op Formatteren.

 4. Als u het volume met de standaardinstellingen wilt formatteren, klikt u in het dialoogvenster Formatteren op OK en nogmaals op OK.

Wat is opnieuw formatteren?

Onder opnieuw formatteren wordt verstaan het opnieuw formatteren van een vaste schijf of partitie die al is geformatteerd of die gegevens bevat. Door een schijf opnieuw te formatteren, worden alle gegevens op de schijf verwijderd.

Het opnieuw formatteren van een vaste schijf en het opnieuw installeren van Windows werd vroeger soms aangeraden als oplossing voor ernstige computerproblemen. Door het opnieuw formatteren werd het probleem opgelost, maar werd wel alles op de computer verwijderd. Vervolgens moesten dan alle programma's opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de oorspronkelijke installatiebestanden of -schijven en moesten alle persoonlijke bestanden, zoals documenten, muziek en afbeeldingen, worden teruggezet vanaf eerder gemaakte back-ups.

In deze nieuwe versie van Windows treft u een aantal herstelopties aan die minder drastisch zijn en die beter aangeven waar u moet beginnen om computerproblemen op te lossen. Zoek in Windows Help en ondersteuning naar 'opties voor systeemherstel' voor meer informatie. Het opnieuw formatteren en opnieuw installeren moet worden gezien als laatste redmiddel en iets dat alleen moet worden geprobeerd wanneer alle andere herstel- en diagnoseopties geen resultaat hebben opgeleverd.

Een schijf of partitie die in gebruik is, kan niet opnieuw worden geformatteerd. Dit geldt ook voor de partitie waarop Windows staat. Dit is een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat Windows niet per ongeluk kan worden verwijderd. Als u de vaste schijf van de computer opnieuw wilt formatteren en Windows opnieuw wilt installeren, start u de computer op vanaf de installatieschijf van Windows (dit is bekend onder de term opstarten vanaf de installatieschijf). Tijdens de installatie kunt u de vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren, en vervolgens Windows opnieuw installeren. Hierbij worden uw bestanden en programma's verwijderd. Zorg er dus voor dat u van tevoren back-ups maakt van uw gegevens en programma's. Zoek in Windows Help en ondersteuning naar 'Windows (opnieuw) installeren' voor meer informatie.