Een hardeschijfpartitie maken en formatteren


Als u een partitie of volume (de twee termen worden vaak door elkaar gebruikt) wilt maken op een harde schijf, moet u aangemeld zijn als administrator en moet er niet-toegewezen schijfruimte op de harde schijf of vrije ruimte binnen een uitgebreide partitie op de harde schijf aanwezig zijn.

Als er geen niet-toegewezen hardeschijfruimte aanwezig is, kunt u ruimte vrijmaken door een bestaand volume te verkleinen, door een partitie te verwijderen of door een partitioneringsprogramma van derden te gebruiken. Zie Kan ik mijn harde schijf opnieuw partitioneren? voor meer informatie

Zie Schijven en stations formatteren: veelgestelde vragen voor informatie over het opnieuw formatteren van een harde schijf.

Alles weergeven

Een nieuwe partitie (volume) maken en formatteren

 1. Open Computerbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in het linkerdeelvenster onder Opslag op Schijfbeheer.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een niet-toegewezen gebied van de harde schijf en klik vervolgens op Nieuw eenvoudig volume.

 4. Klik in de wizard Nieuw eenvoudig volume maken op Volgende.

 5. Typ de grootte van het volume dat u wilt maken in MB of accepteer de maximale standaardgrootte en klik op Volgende.

 6. Accepteer de standaardstationsletter of kies een andere stationsletter voor de partitie en klik op Volgende.

 7. Voer in het dialoogvenster Partitie formatteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het volume op dat moment niet wilt formatteren, klikt u op Dit volume niet formatteren en klikt u vervolgens op Volgende.

  • Als u het volume wilt formatteren met de standaardinstellingen, klikt u op Volgende.

 8. Controleer de keuzen die u hebt gemaakt en klik op Voltooien.

Opmerking

 • Wanneer u nieuwe partities maakt op een standaardschijf. worden de eerste drie geformatteerd als primaire partities. Vanaf de vierde partitie worden de partities geconfigureerd als een logisch station binnen een uitgebreide partitie.

Een bestaande partitie (volume) formatteren

Waarschuwing

 • Als u een partitie formatteert, gaan alle gegevens op de partitie verloren. Vergeet daarom niet om voor u begint een back-up te maken van alle gegevens die u wilt bewaren.

 1. Open Computerbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in het linkerdeelvenster onder Opslag op Schijfbeheer.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het volume dat u wilt formatteren en klik op Formatteren.

 4. Als u het volume met de standaardinstellingen wilt formatteren, klikt u op OK en nogmaals op OK in het dialoogvenster Formatteren.

Opmerkingen

 • Een schijf of partitie die in gebruik is, kan niet worden geformatteerd. Dit geldt ook voor de partitie die Windows bevat.

 • Snelformatteren is een formatteeroptie waarmee een nieuwe bestandstabel wordt gemaakt, maar waarmee het volume niet volledig wordt overschreven of gewist. Snelformatteren gaat veel sneller dan normaal formatteren, waarbij alle bestaande gegevens op het volume volledig worden gewist.