Herschrijfbare cd's (bijvoorbeeld cd-rw) en herschrijfbare dvd's (bijvoorbeeld dvd-rw, dvd+rw of dvd+ram) kunnen vele keren worden gewist en vervolgens weer beschreven. Als u een herschrijfbare cd, dvd of Blu-ray-dvd hebt gewist, kunt u de schijf formatteren en weer bestanden op deze schijf branden. Zie Een cd of dvd branden in Windows Verkenner voor meer informatie.

Alles weergeven

Alle bestanden op een schijf wissen

U kunt alle bestanden tegelijk wissen op een herschrijfbare schijf, zoals cd-rw, dvd-rw, dvd+rw of dvd-ram. U kunt dat doen voor schijven waarvoor de schijfindeling Live File System of Mastered wordt gebruikt. De volgende stappen voor het wissen van een schijf werken niet voor beschrijfbare schijven, zoals cd-r, dvd-r of dvd+r.

 1. Plaats de herschrijfbare schijf, zoals cd-rw, dvd-rw, dvd+rw of dvd-ram, in de cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-brander van uw computer.

 2. Open Computer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Computer.

 3. Klik in Windows Verkenner op het pictogram van de cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-brander.

 4. Klik op De bestanden op deze schijf wissen op de werkbalk en voer de stappen in de wizard uit.

Een of meer bestanden op een schijf verwijderen

Als u een herschrijfbare schijf hebt (zoals cd-rw of dvd-rw) of beschrijfbare schijf (zoals cd-r of dvd-r) die met Live File System is geformatteerd, kunt u één bestand of alle bestanden op de schijf verwijderen.

 1. Plaats de beschrijfbare of herschrijfbare schijf in de cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-brander van uw computer.

 2. Open Computer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Computer.

 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op het pictogram van de cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-brander om de bestanden op de schijf te bekijken.

 4. Selecteer de bestanden of mappen die u wilt verwijderen.

  Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u vervolgens op de bestanden die u wilt verwijderen.

 5. Druk op Delete.Meer hulp nodig?