Windows Essentials 2012 – Opmerkingen bij de release

Windows Live Writer 2012

Deze pagina bevat nieuwe of aanvullende informatie over Windows Live Writer 2012.

Alles weergeven

Mogelijk wordt bij het aanmelden bij Windows Essentials de foutmelding weergegeven dat je account is geblokkeerd

Krijg je de foutmelding 'Het gebruikersaccount is geblokkeerd', open dan een webbrowser, ga naar de pagina Microsoft Account en meld je aan met hetzelfde Microsoft-account. Ga nadat je online bent aangemeld terug naar Writer en probeer je opnieuw aan te melden bij Windows Essentials met hetzelfde Microsoft-account.

Sommige afbeeldingen die vanuit Microsoft Word worden gekopieerd, worden mogelijk niet in een blog geplakt

Writer biedt geen ondersteuning voor de rendering van afbeeldingen in VML (Vector Markup Language). Afbeeldingen die vanuit Word in een blog in Writer worden gekopieerd, worden dus niet weergegeven als VML in Word is ingeschakeld.

Rendering van afbeeldingen met behulp van VML uitschakelen

  1. Open Microsoft Word.

  2. Klik op het tabblad Bestand of de Microsoft Office-knopen klik vervolgens op Opties of Opties voor Word.

  3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Word op Geavanceerd.

  4. Klik onder Algemeen op Webopties.

  5. Verwijder het vinkje naast VML gebruiken voor het weergeven van afbeeldingen in browsers en klik op OK.

Bij het kopiëren van lijsten uit Microsoft Word of Outlook naar een blog, worden opsommingstekens en nummering omgezet in tekst

Als je een lijst met opsommingstekens of nummering kopieert uit Word of Outlook en in een blog in Writer plakt, worden de opsommingstekens en nummering omgezet in tekst.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan een lijst

  1. Verwijder de in tekst omgezette opsommingstekens of nummering.

  2. Klik op het tabblad Start op de knop Opsommingstekens of Nummering.