Zoeken naar de computernaam


Aan de hand van de naam wordt de computer geïdentificeerd in een netwerk.

Bekijk deze video om te leren hoe u zoekt naar de computernaam (0:46)

Zoeken naar de computernaam

  • Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

    Onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep ziet u de naam van de computer en de volledige computernaam als de computer zich in een domein bevindt.Meer hulp nodig?