Als u geen verbinding kunt maken met een netwerk, kan er een probleem zijn met de netwerkadapter, de hardware die verbinding tussen uw pc en een netwerk mogelijk maakt.

Probeer eerst de probleemoplosser voor netwerkadapters te gebruiken om problemen automatisch te zoeken en op te lossen. Door deze probleemoplosser wordt de adapter uit- en ingeschakeld en worden enkele andere veelvoorkomende reparaties uitgevoerd:

 • Zo opent u de probleemoplosser Netwerkadapter: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ probleemoplossing in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Probleemoplossing. Tik of klik op Netwerk en internet, tik of klik op Netwerkadapter en volg de instructies op het scherm.

Dingen die u kunt controleren

Als het gebruik van de probleemoplosser voor netwerkadapters het probleem niet oplost, kunt u de volgende mogelijk oplossingen proberen.

Alles weergeven

Controleren of de vliegtuigstand is uitgeschakeld en Wi-Fi is ingeschakeld

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op het pictogram voor netwerken Het pictogram voor een draadloos netwerk.
 3. Controleer of de vliegtuigstand is uitgeschakeld en draadloze communicaties (Wi-Fi of mobiele breedband) is ingeschakeld.

Controleren of de netwerkadapter is ingeschakeld

 1. Zo opent u Netwerkcentrum: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Tik of klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 3. Houd uw vinger op de netwerkadapter of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Inschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

De netwerkadapter opnieuw instellen

Dit wordt automatisch uitgevoerd door de probleemoplosser voor netwerkadapters, maar als u dit liever handmatig wilt doen, gaat u als volgt te werk:

 1. Zo opent u Netwerkcentrum: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Tik of klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 3. Houd uw vinger op de netwerkadapter of klik er met de rechtermuisknop op. Tik of klik vervolgens op Uitschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 4. Houd uw vinger opnieuw op de adapter of klik er met de rechtermuisknop op. Tik of klik vervolgens op Inschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Nadat u de adapter eenmaal opnieuw hebt ingesteld, probeert u opnieuw verbinding met het netwerk te maken of voert u de probleemoplosser voor netwerken uit om te controleren of de netwerkadapter nu goed werkt.

 • Zo opent u de probleemoplosser voor netwerken: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Identificeren en oplossen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

Het stuurprogramma voor de netwerkadapter bijwerken

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als administrator.

Als u de netwerkadapter opnieuw hebt ingesteld en u nog steeds geen verbinding kunt maken met een netwerk, voert u eerst de probleemoplosser voor netwerken uit.

De probleemoplosser voor netwerken uitvoeren

 • Zo opent u de probleemoplosser voor netwerken: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Identificeren en oplossen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

Als het probleem niet wordt gevonden en opgelost door de probleemoplosser voor netwerken, moet u mogelijk het stuurprogramma voor de adapter bijwerken, de software die de communicatie tussen uw netwerkadapter en uw pc mogelijk maakt. (Door het stuurprogramma bij te werken kunt u problemen die het gevolg zijn van een ontbrekend of verouderd stuurprogramma oplossen.) Er zijn verschillende manieren om dit te doen en sommige manieren hebben een groter slagingskans dan andere methoden, afhankelijk van het type pc dat u gebruikt en andere factoren. Voer de volgende procedures in deze volgorde uit, totdat u het stuurprogramma kunt bijwerken.

Controleren of er een stuurprogramma is in Windows Update

 1. Open Windows Update door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen (of met een muis de hoek rechtsonder op het scherm aan te wijzen en de muisaanwijzer naar boven te bewegen) en achtereenvolgens op Instellingen, Pc-instellingen wijzigen en Bijwerken en herstellen te tikken of klikken.
 2. Tik of klik op Nu controleren en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw pc.

 3. Klik op Details weergeven om de optionele updates weer te geven. (Stuurprogramma's voor netwerkadapters worden waarschijnlijk weergegeven als optionele updates.) Als er een update voor het stuurprogramma van uw netwerkadapter is gevonden, selecteert u dit en tikt of klikt u vervolgens op Installeren.

  Opmerking

  • Misschien moet u uw pc opnieuw opstarten om de installatie van bepaalde updates te voltooien. Sla al uw bestanden en apps op en sluit deze voordat u opnieuw opstart, zodat u geen gegevens kwijtraakt.

Als u het stuurprogramma niet kunt bijwerken met Windows Update, probeert u dit te doen met Apparaatbeheer.

Controleren of er een stuurprogramma is met Apparaatbeheer

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

 2. Typ apparaatbeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Apparaatbeheer. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Dubbeltik of dubbelklik op Netwerkadapters, druk op de adapter en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop en tik of klik op Eigenschappen.

 4. Tik of klik op het tabblad Stuurprogramma en tik of klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken.

  Als Windows het stuurprogramma niet op de computer kan vinden en u geen verbinding met internet hebt, kunt u de fabrikant van de netwerkadapter of de pc vragen u een exemplaar van het stuurprogramma toe te sturen. Raadpleeg de informatie bij de netwerkadapter of de pc om te zien of er een schijf met de stuurprogramma's is meegeleverd.

Als u het stuurprogramma niet kunt bijwerken met Apparaatbeheer, probeert u dit te doen met Onderhoudscentrum.

Controleren of er een stuurprogramma is met Onderhoudscentrum

 1. Open Onderhoudscentrum door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Onderhoudscentrum in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Onderhoudscentrum.

 2. Vouw de sectie Onderhoud uit en zoek naar een melding van het stuurprogramma voor de netwerkadapter. Als u er een vindt, volgt u de instructies om dit te installeren.

 3. Als er geen melding wordt weergegeven, controleert u in de sectie Onderhoud handmatig of er een oplossing is en tikt of klikt u vervolgens op Naar oplossingen zoeken onder Naar oplossingen voor gemelde problemen zoeken.

Als u het stuurprogramma niet kunt bijwerken met Onderhoudscentrum, kunt u proberen een stuurprogramma te vinden op de website van de fabrikant.

Een stuurprogramma downloaden van de website van de fabrikant

Als Windows geen stuurprogramma voor uw netwerkadapter kan vinden en er geen stuurprogramma is meegeleverd met de adapter, kunt u op de website van de fabrikant zoeken naar een stuurprogramma. Er zijn vaak updates voor stuurprogramma's beschikbaar in het ondersteuningsgedeelte van dergelijke websites.

Ga naar de website van de fabrikant van de pc om het meest recente stuurprogramma voor de netwerkadapter te zoeken en te downloaden.

Wanneer u een bijgewerkt stuurprogramma hebt gevonden, volgt u de installatie-instructies op de website. De meeste stuurprogramma's installeren zichzelf. Nadat u het stuurprogramma hebt gedownload, dubbelklikt u op het bestand om de installatie te beginnen. Het stuurprogramma wordt vervolgens automatisch op uw pc geïnstalleerd.

De stuurprogramma's van sommige netwerkadapters moet u zelf installeren. Voer de volgende stappen uit om een stuurprogramma te downloaden dat u zelf moet installeren.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als administrator.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

 2. Typ apparaatbeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Apparaatbeheer. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Dubbeltik of dubbelklik op Netwerkadapters, druk op de adapter en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop en tik of klik op Eigenschappen.

 4. Tik of klik op het tabblad Stuurprogramma, tik of klik op Stuurprogramma bijwerken en voer de instructies uit. Bevoegdheid als administrator vereist Als u wordt gevraagd een administratorwachtwoord of bevestiging in te voeren, voert u dit wachtwoord in of bevestigt u uw invoer.

Wanneer u het stuurprogramma eenmaal hebt bijgewerkt, probeert u opnieuw verbinding met het netwerk te maken of voert u de probleemoplosser voor netwerken uit om te controleren of de adapter is bijgewerkt en of deze goed werkt.

De probleemoplosser voor netwerken uitvoeren

 • Zo opent u de probleemoplosser voor netwerken: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Identificeren en oplossen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

De adapter vervangen als anders niets meer helpt

Als u de netwerkadapter hebt ingesteld op de beginwaarden en de stuurprogramma's hebt bijgewerkt, maar er volgens de informatie in de probleemoplosser voor netwerken nog steeds een probleem is met de netwerkadapter, vervangt u de adapter. Koop een nieuwe netwerkadapter en installeer deze op de pc volgens de instructies van de fabrikant. U kunt ook een monteur inschakelen om de adapter te vervangen.

Een netwerkadapter uitschakelen

Als u besluit dat u een bepaalde netwerkadapter niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen.

Een netwerkadapter uitschakelen

Als u een netwerkadapter uitschakelt, kan deze niet meer worden gebruikt.

 1. Zo opent u Netwerkcentrum: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Tik of klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 3. Houd uw vinger op de netwerkadapter of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Uitschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.Meer hulp nodig?