Mappen: veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het gebruik van mappen in Windows 7.

Alles weergeven

Wat is een map en wat is het verschil met een bibliotheek?

Een map is een container voor uw bestanden. Een bestand wordt altijd opgeslagen in een map of een submap (een map in een map). U kunt een map altijd openen door op Computer te klikken in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) van een open map.

Een bibliotheek lijkt in een aantal opzichten op een map. Als u een bibliotheek opent, ziet u bijvoorbeeld een of meer bestanden. U kunt echter geen bestanden of mappen opslaan in een bibliotheek. Dat is een subtiel maar belangrijk verschil. In bibliotheken kunt u mappen uit verschillende locaties opnemen zodat u de bestanden op één plaats kunt weergeven. Dit is een goede manier om uw bestanden geordend te houden. U hoeft niet op meerdere locaties naar een bepaald item te zoeken.

Afbeelding van het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen
Het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen

Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie over het opnemen van mappen.

Moet ik mijn bestanden opslaan in een map of in een bibliotheek?

Dat maakt niet uit. Als u een bestand opslaat in een map, wordt het weergegeven in elke bibliotheek waarin de map is opgenomen. Als u een bestand opslaat in een bibliotheek, wordt het feitelijk opgeslagen op de standaardlocatie voor opslaan voor die bibliotheek. Als u bijvoorbeeld een tekstbestand opslaat in de bibliotheek Documenten, wordt het bestand opgeslagen in de map Mijn documenten, niet in de bibliotheek.

Zie Een bibliotheek aanpassen voor informatie over welke map de standaardopslaglokatie is voor een bibliotheek.

Kan ik het mappictogram wijzigen?

Ja. U kunt het pictogram dat voor mappen wordt gebruikt, instellen op een andere afbeelding dan de standaardafbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad Aanpassen.

 3. Klik onder Mappictogrammen op Ander pictogram en voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een pictogram in de lijst met standaardpictogrammen, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

  • Klik op Bladeren, ga naar het gewenste pictogrambestand, klik op Openen, klik op OKen klik vervolgens nogmaals op OK.

  • Klik op Bladeren. Klik in de lijst Pictogrambestanden op Alle bestanden, ga naar een compatibel bestand (zoals een bitmapbestand), klik op Openen, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

  • Als u het mappictogram opnieuw op de standaardafbeelding wilt instellen, klikt u op Standaardinstellingen herstellen, klikt u op OK en klikt u vervolgens nogmaals op OK.

Opmerking

 • Bepaalde opties, waaronder de optie voor het wijzigen van het mappictogram, zijn niet beschikbaar als u een map opent via een bibliotheek.

Waar zijn de menu's die in vorige Windows-versies boven aan open mappen stonden?

Menu's zijn standaard verborgen, omdat de meest gangbare menuopdrachten nu beschikbaar zijn op de werkbalk. Als u de menu's wilt weergeven, drukt u op Alt of klikt u op Organiseren op de werkbalk, wijst u Indeling aan en klikt u op Menubalk.

Waar is de mappenstructuur gebleven?

De mappenstructuur, ook wel mappenlijst genoemd, is beschikbaar in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) van open mappen, onder Computer.

Afbeelding van de mappenlijst in het navigatievenster
De mappenlijst in het navigatievenster

Als het navigatievenster niet wordt weergegeven, klikt u op Organiseren, wijst u Indeling aan en klikt u op Navigatievenster. Zie Werken met het navigatievenster voor meer informatie.

Waarom wordt in Windows de grootte en locatie van een mapvenster op het bureaublad niet onthouden?

In Windows Vista wordt een mapvenster even groot en op dezelfde locatie geopend als u dit de laatste keer hebt gesloten, op basis van de locatie waar de map is opgeslagen. Als u bijvoorbeeld het mapvenster Muziek groter of kleiner maak en dit sluit, verschijnt het de volgende keer dat u het opent even groot.

In Windows 7 wordt één grootte en één locatie-instelling voor al uw mappen en bibliotheken onthouden. Dus telkens als u Windows Verkenner opent, wordt dit venster even groot en op dezelfde locatie op het bureaublad geopend als u dit de laatste keer hebt gesloten, ongeacht welke map of bibliotheek u opent.

Wat is de adresbalk en welk soort informatie wordt erin weergegeven?

De adresbalk bevindt zich naast het zoekvak boven aan elk venster en bevat uw huidige locatie. Klik op een locatie in de adresbalk om er direct heen te gaan.

Afbeelding van de adresbalk
De adresbalk

Zie Navigeren met de adresbalk voor meer informatie.Meer hulp nodig?