HTTP-fouten worden van een website naar uw webbrowser verzonden als er een probleem is opgetreden bij het weergeven van een webpagina. Als de webpagina niet kan worden weergegeven, verschijnt in Internet Explorer de foutpagina die door de website is verzonden of een gebruiksvriendelijk foutbericht van Internet Explorer. Hieronder vindt u een aantal veelvoorkomende fouten en suggesties voor het oplossen van de problemen die de fouten veroorzaken.

De volgende tabel bevat de meest voorkomende HTTP-fouten die in Internet Explorer kunnen worden weergegeven. Ga naar de website van het World Wide Web Consortium (W3C) voor informatie over HTTP-protocollen, foutcodes en oorzaken.

HTTP-foutbericht
Betekenis

Kan de webpagina niet vinden (HTTP 400)

Internet Explorer kan verbinding met de webserver maken, maar de webpagina kan niet worden gevonden vanwege een probleem met het webadres (de URL). Dit foutbericht verschijnt vaak omdat er een typefout in het adres van de website is gemaakt. Controleer of het adres juist is en probeer het opnieuw.

Deze webpagina kan niet worden weergegeven (HTTP 403)

Internet Explorer kan verbinding met de website maken, maar de webpagina kan niet in Internet Explorer worden weergegeven. Deze fout kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • De beheerder van de website moet u machtigingen verlenen om de pagina weer te geven of de webserver accepteert geen aanvragen voor openbare webpagina's. Als u toegang tot deze website moet hebben, neemt u contact op met de beheerder van de website.

  • De webpagina die u wilt bekijken wordt gegenereerd door een programma, zoals een winkelwagen- of zoekmachine, en de map op de server waarin het programma zich bevindt, is niet goed geconfigureerd door de beheerder van de website.

  • U hebt een basiswebadres (bijvoorbeeld www.voorbeeld.com) getypt, maar de website heeft geen standaardwebpagina (zoals index.htm of default.html). Bovendien kunnen bestanden die zich in een map van de website bevinden niet worden weergegeven.

Kan de webpagina niet vinden (HTTP 404)

Internet Explorer kan verbinding met de website maken, maar de webpagina is niet gevonden. Deze fout treedt soms op doordat de webpagina tijdelijk niet beschikbaar is (in dat geval kunt u het later opnieuw proberen) of doordat de webpagina is verwijderd.

Kan de pagina niet weergeven (HTTP 405)

Internet Explorer kan verbinding met de website maken, maar de inhoud van de webpagina kan niet naar de computer worden gedownload. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een probleem met de programmering van de webpagina.

Kan deze indeling van de webpagina niet lezen (HTTP 406)

Internet Explorer kan gegevens van de website ontvangen, maar de gegevens hebben een indeling die niet in Internet Explorer kan worden weergegeven.

De webpagina kan niet worden weergegeven omdat het te druk op de website is (HTTP 408 of 409)

Het duurt te lang om de webpagina weer te geven of te veel personen hebben dezelfde pagina aangevraagd. Probeer het later opnieuw.

De webpagina bestaat niet meer (HTTP 410)

Internet Explorer kan verbinding met de website maken, maar de webpagina kan niet worden gevonden. In tegenstelling tot HTTP-fout 404 is deze fout permanent. Dit foutbericht is ingeschakeld door de beheerder van de website. Dit foutbericht wordt soms gebruikt voor tijdelijke aanbiedingen of acties.

Kan de pagina niet weergeven (HTTP 500)

De webpagina kan niet worden weergegeven vanwege een probleem met de server van de website die u bezoekt. Deze fout treedt vaak op als er websiteonderhoud plaatsvindt of vanwege een programmeerfout op interactieve websites die gebruikmaken van scripts.

Kan de webpagina niet weergeven (HTTP 501 of 505)

Fout 501 (HTTP 501 - Niet geïmplementeerd) geeft aan dat de website die u bezoekt niet is ingesteld voor het weergeven van de inhoud die door uw browser wordt aangevraagd. Deze fout treedt bijvoorbeeld op als door de browser wordt gevraagd om een bestand met een video-extensie (.AVI), terwijl aan de website wordt doorgegeven dat er een HTML-pagina wordt gezocht.

Fout 505 (HTTP 505 - Versie wordt niet ondersteund) geeft aan dat de website geen ondersteuning biedt voor de versie van het HTTP-protocol die de browser gebruikt (meestal HTTP/1.1) om de webpagina aan te vragen.

HTTP-fouten worden op een van de volgende twee manieren weergegeven: er wordt een speciale webpagina weergegeven of er wordt een foutnummer naar Internet Explorer verzonden. Als een website een speciale webpagina voor de fout heeft, wordt deze webpagina altijd in Internet Explorer weergegeven. Als er een foutnummer in plaats van een speciale webpagina door de website wordt verzonden, wordt het foutnummer gelezen door Internet Explorer en wordt een foutbericht weergegeven dat naast het nummer nog wat aanvullende informatie bevat (deze foutberichten worden ook wel gebruiksvriendelijke foutberichten genoemd). Voer de volgende stappen uit als u deze gebruiksvriendelijke foutberichten wilt uitschakelen en alleen het foutnummer dat door de website is verzonden in Internet Explorer wilt weergeven.

Gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten uitschakelen

  1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

  3. Klik op het tabblad Geavanceerd en schuif omlaag naar de sectie Webpagina's bekijken.

  4. Schakel het selectievakje Gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten weergeven uit en klik vervolgens op OK.
Meer hulp nodig?