Meer halen uit uw Tablet PC


Als u een Tablet PC gebruikt, zijn er een aantal manieren om deze effectiever te gebruiken.

Opmerking

 • U hebt een Tablet PC of een computer met aanraakscherm nodig als u Instellingen voor Tablet PC en Pen en aanraken wilt weergeven.

De tabletpen gebruiken

Wat vooral handig is bij een Tablet PC, is dat u de tabletpen kunt gebruiken om te werken met de items op het scherm. Hier zijn enkele tips voor het gebruik van de tabletpen:

Zorg ervoor dat het scherm van de Tablet PC en de pen goed zijn gekalibreerd

Kalibratie zorgt ervoor dat uw Tablet PC de positie van uw pen goed herkent. Als u voor het eerst kalibreert in Windows 7, gebruikt het scherm 16 verschillende referentiepunten. Deze eerste kalibratie is van toepassing op alle gebruikers van Tablet PC. Als u nog eens kalibreert, worden er 4 punten gebruikt. De kalibratie is dan alleen van toepassing op uw gebruikersaccount.

Alles weergeven

Kalibratie aanpassen

 1. Open Tablet PC-instellingen door op de knop StartAfbeelding van de knop Start te tikken en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Tablet PC-instellingen in het zoekvak en tik vervolgens in de lijst met resultaten op Tablet PC-instellingen.
 2. Tik op het tabblad Beeld, bij Weergaveopties, op Kalibreren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Volg de instructies op het scherm en tik vervolgens op Ja om uw kalibratie-instellingen op te slaan.

Opmerkingen   

 • Als u nog eens een kalibratie met 16 punten wilt uitvoeren, tikt u in het venster Tablet PC-eigenschappen op de knop Beginwaarden. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. Tik op OK en vervolgens op de knop Kalibreren.

 • Als u met een kalibratie met 16 punten begint en uw schermstand is op Staand ingesteld, wordt deze tijdens de kalibratie tijdelijk naar Liggend gewijzigd.

Gebruik de tabletpen ook als u een 'convertible' Tablet PC gebruikt in de laptopmodus.

Wellicht vindt u dat dit natuurlijker aanvoelt dan het gebruik van een muis of het aanwijsapparaat op uw toetsenbord.

Snelle penbewegingen inschakelen

Gebruik snelle penbewegingen om acties snel uit te voeren met de tabletpen. U kunt navigatiebewegingen (omhoog of omlaag slepen, vooruit en achteruit gaan) en bewerkingsbewegingen (kopiëren, plakken, ongedaan maken en verwijderen) gebruiken. U kunt de snelle penbewegingen ook aanpassen voor acties die u vaak uitvoert. Als u bijvoorbeeld regelmatig sneltoetsen gebruikt (zoals F5 of Ctrl+B), kunt u snelle penbewegingen toewijzen om deze taken uit te voeren. Zie Wat zijn snelle bewegingen? en Snelle penbewegingen aanpassen voor meer informatie.

Snelle penbewegingen inschakelen en aanpassen

 1. Open Pen en aanraken door op de knop StartAfbeelding van de knop Start te tikken en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Pen en aanraken in het zoekvak en tik vervolgens in de lijst met resultaten op Pen en aanraken.
 2. Open het tabblad Snelle penbewegingen en voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u snelle penbewegingen wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Snelle penbewegingen gebruiken om normale acties snel en eenvoudig uit te voeren in, tikt u op Snelle penbewegingen voor navigeren of op Snelle penbewegingen voor navigeren en bewerken en tikt u vervolgens op OK.

  • Als u snelle penbewegingen wilt aanpassen aan uw voorkeuren, tikt u op Snelle penbewegingen voor navigeren en bewerken en tikt u vervolgens op Aanpassen. Breng in het dialoogvenster Snelle penbewegingen aanpassen de gewenste wijzigingen aan, tik op OK en tik nogmaals op OK.

Tip

 • Als aanraakinvoer beschikbaar is op uw computer, kunt u ook snelle bewegingen met uw vinger maken.

Gebruik het Knipprogramma om een gedeelte van uw scherm vast te leggen

Vervolgens kunt u de vastgelegde afbeelding gebruiken in een e-mailbericht, een Windows Journal-bestand of op iedere andere plaats waar u een afbeelding kunt plakken. Gebruik het knipprogramma bijvoorbeeld om belangrijke informatie in een werkblad te markeren en per e-mail te verzenden. Of gebruik het knipprogramma om een interessante kop van een website vast te leggen en in een presentatie te gebruiken. U kunt met uw tabletpen ook op de vastgelegde afbeelding schrijven.

Selectievakjes inschakelen om meerdere items te selecteren

Met selectievakje kunt u meerdere items, zoals bestanden en mappen, het gemakkelijkst selecteren met uw tabletpen. U hoeft alleen maar naar het item te wijzen en het selectievakje in te schakelen.

Selectievakjes in- of uitschakelen

Standaard worden selectievakjes ingeschakeld als u een Tablet PC gebruikt. U schakelt selectievakjes als volgt in of uit:

 1. Open Mapopties door achtereenvolgens te tikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Mapopties.

 2. Tik op de tab Weergave.

 3. Schakel onder Geavanceerde instellingen het selectievakje Selectievakjes gebruiken om items te selecteren in of uit en tik vervolgens op OK.

Meer halen uit het Invoerpaneel

Met het Invoerpaneel op de Tablet PC kunt u tekst invoeren en corrigeren zonder het toetsenbord te gebruiken. Hier zijn enkele tips waarmee het Invoerpaneel op de Tablet PC gemakkelijker te gebruiken is:

 • Aanpassen hoe u het Invoerpaneel opent. U kunt wijzigen waar, wanneer en of het Invoerpaneel op uw scherm verschijnt. Zie Tablet PC Invoerpaneel openen en verplaatsen voor meer informatie.

 • Penbewegingen gebruiken om woorden die u schrijft te verwijderen, te splitsen en samen te voegen en om de invoegpositie te bepalen. Penbewegingen zijn de bewegingen die u maakt of de symbolen die u tekent met uw tabletpen. Zie Hoe gebruik ik penbewegingen in Tablet PC Invoerpaneel? voor meer informatie

 • Wijzigen hoe u de knop Invoegen gebruikt. U kunt instellen dat de knop Invoegen werkt als u er met de pen naar wijst. Hierdoor kunt u sneller tekst invoeren omdat u niet op de knop hoeft te tikken, maar u de pen er gewoon overheen kunt bewegen.

Tekst invoegen door de knop Invoegen aan te wijzen

 1. Open Tablet PC Invoerpaneel door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Tablet PC Invoerpaneel in het zoekvak en tik vervolgens in de lijst met resultaten op Tablet PC Invoerpaneel.

 2. Tik op Extra.

 3. Tik op Opties.

 4. Tik op het tabblad Invoeging van het dialoogvenster Opties op Wijzen naar de knop Invoegen en tik vervolgens op OK.

De nauwkeurigheid van handschriftherkenning verbeteren

Het kan frustrerend zijn als uw handschrift niet correct wordt herkend door uw Tablet PC. Hier zijn enkele tips waarmee u het herkennen van uw handschrift kunt verbeteren:

 • Verstrek veel voorbeelden van uw handschrift in Aanpassen aan handschrift.

  Open Aanpassen aan handschrift door te tikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ handschriftherkenning aanpassen in het zoekvak en tik vervolgens in de lijst met resultaten op Handschriftherkenning aanpassen.

 • Verbeter handschriftherkenning voor woorden zoals eigennamen, acroniemen, technische termen en afkortingen door deze toe te voegen aan de woordenlijst voor handschriftherkenning.

 • Probeer cursief te schrijven in plaats van in blokletters. Cursief handschrift (zelfs als het een beetje slordig is) wordt vaak beter herkend dan blokletters (zelfs als u heel netjes schrijft).

Zie Strategieën voor het verbeteren van handschriftherkenning voor meer informatie.

Tablet PC-knoppen gebruiken

U kunt de knoppen op uw Tablet PC gebruiken (de zogenaamde Tablet-knoppen) om veelvoorkomende taken snel uit te voeren. Als u bijvoorbeeld regelmatig Windows Journal opent, kunt u een Tablet PC-knop instellen waarmee dit voor u wordt gedaan.

Afbeelding van Tablet PC-knoppen
Tablet PC-knoppen

Aan de meeste Tablet PC-knoppen kunt u twee acties toewijzen. Druk eenmaal snel op de knop om de eerste actie uit te voeren. Houd de knop ingedrukt om de tweede actie uit te voeren.

Veranderen wat Tablet PC-knoppen doen

 1. Open Tablet PC-instellingen door op de knop StartAfbeelding van de knop Start te tikken en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Tablet PC-instellingen in het zoekvak en tik vervolgens in de lijst met resultaten op Tablet PC-instellingen.
 2. Tik op de tab Knoppen. De namen van de Tablet PC-knoppen die u kunt aanpassen, worden weergegeven in de lijst Tablet PC-knop.

  Opmerking

Een notitie naar uzelf schrijven

Windows kent twee manieren waarop u handgeschreven notities kunt schrijven:

Alles met u meenemen

Naast alle Tablet PC-specifieke dingen die u kunt doen, kunt u ook alle mobiele voorzieningen gebruiken die op een standaardlaptop beschikbaar zijn. Zie Haal meer uit uw laptop voor meer informatie.Meer hulp nodig?