Manieren om de weergavekwaliteit te verbeteren


De weergave van het beeldscherm van uw computer kan door verschillende factoren worden beïnvloed. Het beeldscherm dat u gebruikt, de instellingen, de wijze waarop Windows is geconfigureerd en de wijze waarop u uw computer gebruikt, zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de weergavekwaliteit.

Als u wilt controleren of uw beeldscherm correct is gekalibreerd, raadpleegt u de instructies in de documentatie bij uw beeldscherm. Zie De beste weergave krijgen op uw beeldscherm voor meer informatie over het configureren van de beeldscherminstellingen in Windows.

Als u te veel programma's tegelijk uitvoert, kan dat tot weergaveproblemen leiden, zoals een schokkende of stotende videoweergave. Als u bemerkt dat de weergaveprestaties van uw beeldscherm onregelmatig zijn of afnemen, kunt proberen of u de problemen kunt oplossen via een of meer van de hierna beschreven acties. U kunt:

Alles weergeven

Het aantal geopende programma's of vensters verminderen

Windows gebruikt meer systeembronnen naarmate er meer programma's zijn geopend. U kunt proberen of u het probleem kunt oplossen door een aantal programma's dat u momenteel niet gebruikt te sluiten of door het vensterformaat te verkleinen.

Het gelijktijdig uitvoeren van een groot aantal programma's dat het systeem grafisch belast, vermijden

Bepaalde programma's (waaronder programma's voor het bewerken van video) en functies (waaronder High Definition Television) gebruiken een groot aantal systeembronnen. Als u te veel van deze programma's tegelijk uitvoert, worden de systeembronnen zwaar belast, waardoor de weergavekwaliteit kan afnemen en waardoor video schokkend of stotend wordt weergegeven.

De resolutie van uw beeldscherm verlagen

Het gebruik van zeer hoge resoluties kan op sommige computers leiden tot een zware belasting van de systeembronnen. Als u bemerkt dat er weergaveproblemen optreden wanneer u hoge resoluties gebruikt, kunt u proberen of u deze problemen kunt verhelpen door de resolutie te verlagen.

  1. Open Schermresolutie door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm en vervolgens op Beeldschermresolutie aanpassen onder Vormgeving en persoonlijke instellingen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Resolutie aanpassen.

  3. Klik in de lijst Resolutie op de gewenste resolutie en klik vervolgens op Toepassen.

Zie De beeldschermresolutie wijzigen voor meer informatie.

Het automatisch aanpassen van de grootte uitschakelen in programma's die niet zijn ontworpen voor weergave met hoge DPI

Als u de DPI (dots per inch) hoger instelt dan 96 en u de bureaubladbelevenis Aero uitvoert, kunnen de tekst en andere elementen op het scherm onscherp worden weergegeven in bepaalde programma's die niet zijn ontwikkeld voor weergave met hoge DPI. Om dit probleem te voorkomen, voert u de volgende stappen uit:

Tekst en items op het scherm duidelijker weergeven in programma's die niet zijn ontwikkeld voor hoge DPI

  1. Open Schermresolutie door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm en vervolgens op Beeldschermresolutie aanpassen onder Vormgeving en persoonlijke instellingen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Aangepaste tekengrootte instellen (dpi). Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. Schakel in het dialoogvenster Aangepaste DPI-instelling het selectievakje DPI-schaalbaarheid van Windows XP gebruiken in en klik op OK.

Zie De tekst op uw scherm groter of kleiner maken voor meer informatie.

De probleemoplosser voor de weergavekwaliteit proberen

U kunt proberen de probleemoplosser voor de weergavekwaliteit te gebruiken om veelvoorkomende problemen automatisch te zoeken en op te lossen.

Open de probleemoplosser voor weergavekwaliteit door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ probleemoplosser in het zoekvak en klik vervolgens op Probleemoplossing. Klik in het linkerdeelvenster op Alles weergeven en klik vervolgens op Display Quality (weergavekwaliteit). Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Een upgrade naar een krachtigere videokaart uitvoeren

De videokaart in uw computer is voorzien van geheugen dat wordt benut voor grafische weergaven. Hoe meer geheugen de kaart heeft, des te beter is de weergavekwaliteit. Als uw computer niet de gewenste weergaveprestaties biedt, kunt u overwegen om een upgrade naar een betere videokaart uit te voeren.Meer hulp nodig?