De prestaties van de computer verbeteren


Als gevolg van fragmentatie moet de harde schijf meer werk verrichten waardoor de computer langzamer gaat werken. Op verwijderbare opslagapparaten als USB-flashstations kan ook fragmentatie optreden. Met Schijfdefragmentatie worden gefragmenteerde gegevens opnieuw geordend zodat de harde schijven en stations efficiënter kunnen werken. Schijfdefragmentatie wordt volgens een schema uitgevoerd, maar u kunt de schijven en stations ook handmatig analyseren en defragmenteren. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

Bekijk deze video om te leren hoe u de harde schijf defragmenteert (1:03)

Uw harde schijf defragmenteren

  1. Open Schijfdefragmentatie door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Schijfdefragmentatie in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met zoekresultaten op Schijfdefragmentatie.

  2. Selecteer de schijf die u wilt defragmenteren bij Huidige status.

  3. Klik op Schijf analyseren om na te gaan of de schijf aan defragmentatie toe is. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

    Als Windows de schijf geanalyseerd is, kunt u in de kolom Laatste start het fragmentatiepercentage van de schijf controleren. Als het percentage hoger is dan 10%, wordt aanbevolen de schijf te defragmenteren.

  4. Klik op Schijf defragmenteren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

De defragmentatie met Schijfdefragmentatie kan enkele minuten, maar ook enkele uren in beslag nemen afhankelijk van de grootte van de harde schijf en de mate van fragmentatie van de schijf. Tijdens het defragmentatieproces kunt u gewoon blijven werken met de computer.

Opmerkingen   

  • Als de schijf al exclusief wordt gebruikt door een ander programma of is geformatteerd met een ander bestandssysteem dan NTFS, FAT of FAT32, kan de schijf niet worden gedefragmenteerd.

  • Netwerklocaties kunnen niet worden gedefragmenteerd.

  • Als een schijf die u verwacht te zien bij Huidige status, daar niet wordt weergegeven, bevat de schijf mogelijk een fout. Probeer eerst de schijf te herstellen en probeer vervolgens nogmaals Schijfdefragmentatie uit te voeren. Zie Een station op fouten controleren voor meer informatie.Meer hulp nodig?