Hoewel u veel kunt doen met de programma's en onderdelen van Windows, zult u mogelijk andere programma's willen installeren.

Hoe u een programma toevoegt, is afhankelijk van de locatie van de installatiebestanden voor het programma. Meestal worden programma's geïnstalleerd vanaf een cd of dvd, internet of een netwerk. Zie Een programma verwijderen of wijzigen als u een programma wilt verwijderen dat al op uw computer is geïnstalleerd of als u wijzigingen wilt aanbrengen in een reeds geïnstalleerd programma.

Alles weergeven

Een programma installeren vanaf een cd of dvd

 • Plaats de schijf in het computerstation en volg de aanwijzingen op het scherm. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Bij installatie vanaf cd of dvd wordt vaak automatisch een installatiewizard voor het betreffende programma geopend. In dat geval wordt het dialoogvenster Automatisch afspelen geopend en kunt u kiezen of u de wizard wilt uitvoeren. Zie Automatisch afspelen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

  Als het installatieproces niet automatisch begint, controleert u de informatie die bij het programma is geleverd. Hierin worden waarschijnlijk aanwijzingen voor handmatige installatie gegeven. Als u de informatie niet tot uw beschikking hebt, zoekt u op de schijf naar het Setup-bestand van het programma en opent u het. Dit bestand heeft doorgaans de naam Setup.exe of Install.exe. Zie Oudere programma's uitvoeren in deze versie van Windows als uw programma was geschreven voor een eerdere versie van Windows,

Een programma installeren vanaf internet

 1. Klik in de webbrowser op de koppeling naar het programma.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het programma direct wilt installeren, klikt u op Openen of Uitvoeren en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  • Als u het programma later wilt installeren, klikt u op Opslaan en downloadt u het installatiebestand naar de computer. Wanneer u klaar bent om het programma te installeren, dubbelklikt u op het bestand en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Deze methode is veiliger, omdat u het installatiebestand op virussen kunt controleren voordat u doorgaat.

Opmerking

 • Download en installeer alleen programma's vanaf internet als u de uitgever van het programma en de website waarop het programma wordt aangeboden, vertrouwt.

Een programma installeren vanaf een netwerk

Als uw computer is verbonden met een domein (bijvoorbeeld een intern bedrijfsnetwerk) waarop programma'sstaan die u kunt toevoegen, kunt u programma's vanuit het Configuratiescherm installeren.

 1. U opent Programma's toevoegen door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, op Configuratiescherm, op Programma's, op Programma's en onderdelen en vervolgens in het linkerdeelvenster op Een programma vanaf het netwerk installeren.

 2. Klik op een programma in de lijst en klik op Installeren.

 3. Volg de instructies op het scherm. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.