Een hardeschijfstation installeren of verwijderen


Het installeren van een nieuwe harde schijf is een van de meest voorkomende upgradetaken. Het is een eenvoudige manier om de levensduur te verlengen van een computer die (te) weinig opslagruimte heeft. Door een nieuwe interne of externe harde schijf te installeren kunt u de totale schijfruimte ruimschoots verdubbelen, aangezien harde schijven tegenwoordig veel groter zijn dan twee of drie jaar geleden.

Externe harde schijven

De eenvoudigste manier om extra hardeschijfruimte toe te voegen is het aansluiten van een externe harde schijf. Wanneer u een externe harde schijf toevoegt en Windows hebt geïnstalleerd, kan deze schijf niet worden gebruikt als primaire harde schijf maar wel als secundaire schijf waarop u programma's en bestanden kunt opslaan. Het toevoegen van een externe harde schijf is een goede manier om een aanzienlijke hoeveelheid extra schijfruimte te maken waarop u digitale foto's, video's, muziek en andere bestanden kunt opslaan die veel schijfruimte vereisen.

Als u een externe harde schijf wilt installeren, hoeft u deze enkel aan te sluiten op uw computer en de stekker in het stopcontact te steken. De meeste harde schijven van dit type worden aangesloten op een USB-poort, maar er zijn ook externe harde schijven die worden aangesloten op een Firewire-poort (ook wel IEEE 1394-poort genoemd) of eSATA-poort (external Serial ATA). Zie de documentatie bij uw externe harde schijf voor verdere instructies. Als er bij de harde schijf software is geleverd, moet u deze mogelijk ook installeren.

Zie Een USB-apparaat installeren voor meer informatie.

Illustratie van een USB-kabel en -poort
U kunt de meeste externe harde schijven installeren door ze eenvoudigweg aan te sluiten op een USB-poort.

Interne harde schijven

Interne harde schijven worden via een IDE-interface of SATA-interface aangesloten op de systeemkaart van de computer. De meeste nieuwe harde schijven worden geleverd met een IDE- of SATA-verbindingskabel, afhankelijk van het type station.

Het installeren van een interne harde schijf is iets meer werk, vooral als u de nieuwe schijf de primaire harde schijf wilt maken waarop u Windows installeert. Als u een interne harde schijf wilt installeren, moet u weten hoe u de computer opent en hoe u kabels aansluit.

De meeste desktopcomputers hebben ruimte voor ten minste twee interne harde schijven. Laptops hebben slechts ruimte voor één harde schijf. Als u de primaire harde schijf vervangt in plaats van een secundaire schijf toe te voegen, zult u Windows opnieuw moeten installeren nadat u de schijf hebt aangesloten.

Opmerking

 • Veel interne harde schijven hebben jumperpennen die u moet instellen om aan te geven of de harde schijf moet fungeren als primaire schijf (hoofdschijf of master) waarop u Windows installeert of als secundaire schijf (ondergeschikte schijf of slave) waarop u programma's en bestanden opslaat. De jumpers zijn kleine plastic kapjes die op de juiste metalen jumperpennen moeten worden geplaatst. Zie de documentatie bij uw interne harde schijf voor verdere instructies.

Alles weergeven

Een interne harde schijf verwijderen en vervangen

 1. Schakel de computer uit, haal de voedingsstekker uit het stopcontact en verwijder de kap van de computer. Als het een laptop betreft, moet u de documentatie van de fabrikant raadplegen om te kijken of er een paneel is dat u kunt verwijderen om bij de harde schijf te kunnen komen.

 2. Haal alle kabels los die zijn aangesloten op de harde schijf en verwijder de harde schijf. Let op welke kabels u loshaalt, want u sluit dezelfde kabels aan op de nieuwe harde schijf. Als de harde schijf met schroefjes is gemonteerd, hebt u een kleine schroevendraaier nodig om deze los te maken. Harde schijven zijn vaak op rails gemonteerd, zodat ze in en uit de computer kunnen worden geschoven. Voor eventuele vragen raadpleegt u de documentatie bij uw computer.

 3. Plaats de nieuwe harde schijf en sluit deze aan op dezelfde aansluitingen op dezelfde kabels als bij de harde schijf die u hebt verwijderd. De ene kabel verbindt de schijf met de voeding van de computer en de andere kabel verbindt de schijf met de systeemkaart van de computer.

Een nieuwe interne harde schijf toevoegen (zonder een bestaande schijf te verwijderen)

 1. Schakel de computer uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kap van de computer. Als het een laptop betreft, moet u de documentatie van de fabrikant raadplegen om te kijken of er een paneel is dat u kunt verwijderen om bij de harde schijf te kunnen komen.

 2. Plaats de nieuwe harde schijf in een leeg vasteschijfcompartiment in de computer. Mogelijk hebt u een kleine schroevendraaier nodig om de schijf in de computer te monteren. Bij verschillende computers worden verschillende methoden gebruikt voor het bevestigen van harde schijven. Ze zijn vaak op rails gemonteerd, zodat ze in en uit de computer kunnen worden geschoven.

 3. Sluit één kabel van de voeding van de computer aan op de voedingsaansluiting achteraan op de harde schijf.

 4. Afhankelijk van het type harde schijf, sluit u de IDE- of SATA-kabel aan de achterzijde van de schijf aan op de IDE- of SATA-aansluiting op de systeemkaart van de computer. IDE-kabels zijn breed en plat en hebben een grote aansluiting, terwijl SATA-kabels dun zijn en een smalle aansluiting hebben. Raadpleeg de informatie die u bij de harde schijf hebt ontvangen voor meer informatie.

Voorbereidingen voor het gebruik van een nieuwe harde schijf

Als u de nieuwe harde schijf correct hebt geïnstalleerd, wordt deze door de computer herkend. Wanneer u de computer inschakelt, zou het BIOS (Basic Input/Output System) de nieuwe harde schijf automatisch moeten detecteren.

Als u de nieuwe harde schijf wilt gebruiken als de primaire partitie waarop Windows wordt ondergebracht, moet u Windows installeren op de schijf voordat u uw computer kunt gebruiken. Hiervoor hebt u een installatieschijf van Windows 7 nodig. Zoek in Help en ondersteuning op 'Windows (opnieuw) installeren' voor meer informatie.

Als u de nieuwe harde schijf wilt gaan gebruiken als secundaire schijf (een schijf zonder Windows), zou u het nieuwe hardeschijfstation moeten zien wanneer u uw computer de volgende keer opstart en u aanmeldt bij Windows. Nadat Windows is gestart, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klikt u op Computer en zoekt u vervolgens naar de nieuwe schijf. Welke letter wordt toegekend aan het station, is afhankelijk van de configuratie van de computer. Als u het nieuwe hardeschijfstation niet ziet, kunt u het opzoeken in Computerbeheer.
 1. Open Computerbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in het linkerdeelvenster onder Opslag op Schijfbeheer en zoek hier vervolgens het nieuwe station.

Waarschijnlijk moet u de nieuwe harde schijf formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Zie Schijven en stations formatteren: veelgestelde vragen voor instructies. Volg deze instructies tevens om oude harde schijven te formatteren die gegevens bevatten die u wilt wissen.

Als de nieuwe harde schijf niet wordt herkend door uw computer, moet u de installatie-instructies die bij de harde schijf werden geleverd, nogmaals controleren. Voor andere vragen gaat u naar de website van de fabrikant.

Opmerking

 • U kunt een nieuwe harde schijf verdelen in meer dan één partitie. Elke partitie op de harde schijf kan worden geformatteerd en kan een stationsletter krijgen. Zie Harde schijven beheren: aanbevolen koppelingen voor meer informatie.Meer hulp nodig?