Toetsenbordsneltoetsen voor Internet Explorer


U kunt de sneltoetsen van Internet Explorer gebruiken om vele verschillende taken snel uit te voeren of te werken zonder muis.

Alles weergeven

Webpagina's weergeven en verkennen

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken voor het weergeven en verkennen van webpagina's.

Taak
Toetscombinatie

Help-informatie weergeven

F1

Overschakelen tussen weergave op volledig scherm en normale weergave van het browservenster

F11

De items op een webpagina, op de adresbalk en op de werkbalk Favorieten in voorwaartse richting doorbladeren.

Tab

De items op een webpagina, op de adresbalk en op de werkbalk Favorieten in terugwaartse richting doorbladeren.

Shift+Tab

Bladeren met navigatietoetsen starten

F7

Naar uw startpagina gaan

Alt+Home

Naar de volgende pagina gaan

Alt+Pijl-rechts

Naar de vorige pagina gaan

Alt+pijl-links of Backspace

Een snelmenu voor een koppeling weergeven

Shift+F10

In voorwaartse richting door frames en browserelementen bladeren (werkt alleen als browsen met tabbladen is uitgeschakeld)

Ctrl+Tab of F6

In terugwaartse richting door frames en browserelementen bladeren (werkt alleen als browsen met tabbladen is uitgeschakeld)

Ctrl+Shift+Tab

Naar het begin van een document schuiven

Pijl-omhoog

Naar het einde van een document schuiven

Pijl-omlaag

Naar het begin van een document schuiven in grotere stappen

Page Up

Naar het einde van een document schuiven in grotere stappen

Page Down

Naar het begin van een document gaan

Home

Naar het einde van een document gaan

End

Zoeken op deze pagina

Ctrl+F

De huidige webpagina vernieuwen

F5

De huidige webpagina vernieuwen, zelfs als de tijdstempels voor de webversie en uw lokaal opgeslagen versie gelijk zijn

Ctrl+F5

Het downloaden van een pagina stoppen

Esc

Een nieuwe website of pagina openen

Ctrl+O

Een nieuw venster openen

Ctrl+N

Een nieuw InPrivate-navigatievenster openen

Ctrl+Shift+P

Een tabblad dupliceren (het huidige tabblad in een nieuw tabblad openen)

Ctrl+K

Het laatste tabblad dat u hebt gesloten opnieuw openen

Ctrl+Shift+T

Het huidige venster sluiten (als slechts één tabblad geopend is)

Ctrl+W

De huidige pagina opslaan

Ctrl+S

De huidige pagina of het actieve frame afdrukken

Ctrl+P

Een geselecteerde koppeling activeren

Enter

Favorieten openen

Ctrl+I

De Geschiedenis openen

Ctrl+H

Feeds openen

Ctrl+J

Het menu Pagina openen

Alt+P

Het menu Extra openen

Alt+T

Het menu Help openen

Alt+H

Werken met tabbladen

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het werken met tabbladen.

Taak
Toetscombinatie

Koppelingen in een nieuw tabblad op de achtergrond openen

Ctrl+klikken

Koppelingen in een nieuw tabblad op de voorgrond openen

Ctrl+Shift+klikken

Een nieuw tabblad op de voorgrond openen

Ctrl+T

Schakelen tussen tabbladen

Ctrl+Tab of Ctrl+Shift+Tab

Het huidige tabblad sluiten (of het huidige venster sluiten, als browsen met tabbladen is uitgeschakeld)

Ctrl+W

Een nieuw tabblad op de voorgrond openen vanuit de adresbalk

Alt+Enter

Naar een bepaald tabbladnummer schakelen

Ctrl+n (waarbij n een getal van 1 t/m 8 is)

Naar het laatste tabblad schakelen

Ctrl+9

Andere tabbladen sluiten

Ctrl+Alt+F4

Snelle tabbladen (miniatuurafbeeldingen) in- of uitschakelen

Ctrl+Q

De zoomfunctie gebruiken

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het werken met de zoomfunctie.

Taak
Toetscombinatie

Inzoomen (+ 10%)

Ctrl+plusteken

Uitzoomen (+ 10%)

Ctrl+minteken

Zoomen naar 100%

Ctrl+0

De zoekfunctie gebruiken

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het werken met de zoekfunctie.

Taak
Toetscombinatie

Naar het zoekvak gaan

Ctrl+E

Uw zoekopdracht openen in een nieuw tabblad

Alt+Enter

Het menu van de zoekmachine openen

Ctrl+pijl-omlaag

Afdrukvoorbeeld gebruiken

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken voor het weergeven en afdrukken van webpagina's.

Taak
Toetscombinatie

Afdrukopties instellen en de pagina afdrukken

Alt+P

Papier, kop- en voetteksten, afdrukstand en marges voor deze pagina wijzigen

Alt+U

De eerste pagina die moet worden afgedrukt weergeven

Alt+Home

De vorige pagina die moet worden afgedrukt weergeven

Alt+pijl-links

Het nummer typen van de pagina die u wilt weergeven

Alt+A

De volgende pagina die moet worden afgedrukt weergeven

Alt+pijl-rechts

De laatste pagina die moet worden afgedrukt weergeven

Alt+End

Instellen hoe frames moeten worden afgedrukt (deze optie is alleen beschikbaar als u een webpagina met frames afdrukt)

Alt+F

Afdrukvoorbeeld sluiten

Alt+C

De adresbalk gebruiken

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken vanuit de adresbalk.

Taak
Toetscombinatie

De tekst in de adresbalk selecteren

Alt+D

Een lijst met adressen weergeven die u hebt getypt

F4

In de adresbalk de cursor naar links verplaatsen naar de volgende logische onderbreking in het adres (punt of slash)

Ctrl+pijl-links

In de adresbalk de cursor naar rechts verplaatsen naar de volgende logische onderbreking in het adres (punt of slash)

Ctrl+pijl-rechts

www. toevoegen aan het begin en .nl aan het einde van de tekst die u op de adresbalk typt

Ctrl+Enter

Vooruit gaan in de lijst met gevonden vermeldingen voor Automatisch aanvullen

Pijl-omhoog

Achteruit gaan in de lijst met gevonden vermeldingen voor Automatisch aanvullen

Pijl-omlaag

Werkbalkmenu's in Internet Explorer openen

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken voor het openen van werkbalk- en opdrachtbalkmenu's in Internet Explorer.

Taak
Toetscombinatie

Het menu Home openen

Alt+M

Het menu Afdrukken openen

Alt+R

Het menu RSS openen

Alt+J

Het menu Extra openen

Alt+O

Het menu Beveiliging openen

Alt+S

Het menu Help openen

Alt+L

Werken met feeds, webpaginageschiedenis en favorieten

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het werken met feeds, de webpaginageschiedenis en favorieten.

Taak
Toetscombinatie

De huidige pagina aan uw favorieten toevoegen (of abonneren op de feed)

Ctrl+D

De browsegeschiedenis verwijderen

Ctrl+Shift+Delete

Een InPrivate-navigatievenster openen

Ctrl+Shift+P

Het dialoogvenster Favorieten indelen openen

Ctrl+B

Een geselecteerd item omhoog verplaatsen in de lijst Favorieten in het dialoogvenster Favorieten indelen

Alt+pijl-omhoog

Een geselecteerd item omlaag verplaatsen in de lijst Favorieten in het dialoogvenster Favorieten indelen

Alt+pijl-omlaag

Het Favorietencentrum openen en uw favorieten weergeven

Alt+C

Het Favorietencentrum openen en uw geschiedenis weergeven

Ctrl+H

Het Favorietencentrum openen en uw feeds weergeven

Ctrl+J

Het Favorietencentrum openen en vastzetten en uw feeds weergeven

Ctrl+Shift+J

Het menu Toevoegen aan Favorieten openen (of abonneren op een feed)

Alt+Z

Het menu Favorieten openen vanaf de menubalk

Alt+A

Alle feeds weergeven (in de weergave voor feeds)

Alt+I

Een feed markeren als gelezen (in de weergave voor feeds)

Alt+M

De cursor in het zoekvak plaatsen in de weergave voor feeds

Alt+S

Bewerken

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het bewerken van webpagina's.

Taak
Toetscombinatie

De geselecteerde items verwijderen en naar het Klembord kopiëren

Ctrl+X

De geselecteerde items naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord invoegen op de geselecteerde locatie

Ctrl+V

Alle items op de huidige webpagina selecteren

Ctrl+A

Ontwikkelhulpprogramma's van Internet Explorer openen

F12

De informatiebalk gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het werken met de informatiebalk.

Taak
Toetscombinatie

De focus verplaatsen naar de informatiebalk

Alt+N

Op de informatiebalk klikken

SpatiebalkMeer hulp nodig?