Sneltoetsen zijn combinaties van twee of meer toetsen waarmee u een taak kunt uitvoeren waarvoor anders een muis of ander aanwijsapparaat nodig zou zijn geweest. Met behulp van sneltoetsen kunt u gemakkelijker werken met uw pc, zodat u sneller en gemakkelijker met Windows en andere apps kunt werken.

De meeste apps beschikken ook over sneltoetsen waarmee u eenvoudiger met menu's en andere opdrachten kunt werken. Sneltoetsen worden in menu's van apps weergegeven. Als een letter van een woord onderstreept in een menu staat, betekent dit meestal dat u de Alt-toets en de onderstreepte toets samen in kunt drukken in plaats van op deze menuopdracht te klikken. Als u een schermtoetsenbord gebruikt, kunt u ook een aantal sneltoetsen zien als u de Ctrl-toets indrukt.

Als u in sommige apps, zoals Paint en WordPad, op de Alt-toets drukt, worden bij de opdrachten de toetsen weergegeven waarop u moet drukken als u de opdracht wilt uitvoeren.

Opmerking

Met Windows

Alles weergeven

De belangrijkste sneltoetsen

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1.

Toets
Bewerking

Ctrl+C (of Ctrl+Insert)

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl+V (of Shift+Insert)

Het geselecteerde item plakken

Ctrl+Z

Een actie ongedaan maken

Alt+Tab

Tussen geopende apps (met uitzondering van bureaublad-apps) schakelen

Alt+F4

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten

Windows-logotoets Windows-logotoets+L

Uw pc vergrendelen of naar andere personen overschakelen

Windows-logotoets Windows-logotoets+D

Het bureaublad weergeven en verbergen

Nieuwe sneltoetsen

De volgende tabel bevat nieuwe sneltoetsen die u kunt gebruiken in Windows.

Toets Bewerking
Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+beginnen met typen
Bewerking

Uw pc doorzoeken

Toets

Ctrl+plusteken (+) of Ctrl+minteken (-)

Bewerking

In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het startscherm zijn vastgemaakt.

Toets

Ctrl+Muiswiel

Bewerking

In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het startscherm zijn vastgemaakt.

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+C
Bewerking

De charms openen

In een app: de opdrachten voor de app openen

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+F
Bewerking

De charm Zoeken openen om bestanden te zoeken

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+H
Bewerking

De charm Opslaan openen

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+I
Bewerking

De charm Instellingen openen

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+K
Bewerking

De charm Apparaten openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+O
Bewerking

De schermstand (staand of liggend) vergrendelen

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+Q
Bewerking

De charm Zoeken openen om in alle locaties of alleen in een geopende app te zoeken (als zoeken in de app wordt ondersteund door de app)

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+S
Bewerking

De charm Zoeken openen om in Windows en op internet te zoeken

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+W
Bewerking

De charm Zoeken openen om instellingen te zoeken

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+Z
Bewerking

De opdrachten weergeven die beschikbaar zijn in de app

Opmerking

  • U kunt ook bepaalde instellingen en opties weergeven door naar de charm Instellingen te gaan wanneer de app is geopend.

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Spatiebalk
Bewerking

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Spatiebalk
Bewerking

Naar een al eerder geselecteerde invoer schakelen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Tab
Bewerking

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Tab
Bewerking

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Tab
Bewerking

In tegengestelde richting door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+Shift+Punt (.)
Bewerking

Maakt een app aan de linkerkant vast

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Punt (.)
Bewerking

Door geopende apps bladeren

Toets

Esc

Bewerking

De huidige taak stoppen of afsluiten

Algemene sneltoetsen

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen die u kunt gebruiken in Windows.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie weergeven

Toets

F2

Bewerking

De naam van het geselecteerde item wijzigen

Toets

F3

Bewerking

Een bestand of map zoeken

Toets

F4

Bewerking

De lijst van de adresbalk weergeven in Verkenner

Toets

F5

Bewerking

Het actieve venster vernieuwen

Toets

F6

Bewerking

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

Toets

F10

Bewerking

De menubalk in de actieve app activeren

Toets

Alt+F4

Bewerking

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten

Toets

Alt+Esc

Bewerking

Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend

Toets

Alt+onderstreepte letter

Bewerking

De opdracht voor die letter uitvoeren

Toets

Alt+Enter

Bewerking

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven

Toets

Alt+Spatiebalk

Bewerking

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Toets

Alt+Pijl-links

Bewerking

Vorige

Toets

Alt+Pijl-rechts

Bewerking

Doorsturen

Toets

Alt+Page Up

Bewerking

Eén scherm naar boven gaan

Toets

Alt+Page Down

Bewerking

Eén scherm naar beneden gaan

Toets

Alt+Tab

Bewerking

Tussen geopende apps (met uitzondering van bureaublad-apps) schakelen

Toets

Ctrl+F4

Bewerking

Het actieve document sluiten (in apps waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Alle items in een document of venster selecteren

Toets

Ctrl+C (of Ctrl+Insert)

Bewerking

Het geselecteerde item kopiëren

Toets

Ctrl+D (of Delete)

Bewerking

Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen

Toets

Ctrl+R (of F5)

Bewerking

Het actieve venster vernieuwen

Toets

Ctrl+V (of Shift+Insert)

Bewerking

Het geselecteerde item plakken

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Het geselecteerde item knippen

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een actie opnieuw uitvoeren

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een actie ongedaan maken

Toets

Ctrl+plusteken (+) of Ctrl+minteken (-)

Bewerking

In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het startscherm zijn vastgemaakt.

Toets

Ctrl+muiswiel

Bewerking

De grootte van bureaubladpictogrammen wijzigen of In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het startscherm zijn vastgemaakt.

Toets

Ctrl+Pijl-rechts

Bewerking

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-links

Bewerking

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Toets

Ctrl+pijl-omlaag

Bewerking

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-omhoog

Bewerking

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Toets

Ctrl+Alt+Tab

Bewerking

Schakelen tussen geopende apps met de pijltoetsen

Toets

Ctrl+pijltoets (om naar een item te gaan)+Spatiebalk

Bewerking

Meerdere afzonderlijke items een venster of op het bureaublad selecteren

Toets

Ctrl+Shift met een pijltoets

Bewerking

Een tekstblok selecteren

Toets

Ctrl+Esc

Bewerking

Het startscherm openen

Toets

Ctrl+Shift+Esc

Bewerking

Taakbeheer openen

Toets

Ctrl+Shift

Bewerking

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn

Toets

Ctrl+Spatiebalk

Bewerking

De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen

Toets

Shift+F10

Bewerking

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Toets

Shift met een pijltoets

Bewerking

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Toets

Shift+Delete

Bewerking

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen

Toets

Pijl-links

Bewerking

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten

Toets

Esc

Bewerking

De huidige taak stoppen of afsluiten

Windows Sneltoetsen met -logotoets

De volgende tabel bevat sneltoetsen waarbij de Windows-logotoets Windows-logotoets wordt gebruikt.
Toets Bewerking
Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+F1
Bewerking

Windows Help en ondersteuning openen

Toets
Windows-logotoetsWindows-logotoets
Bewerking

Het startscherm weergeven of verbergen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+B
Bewerking

De focus in het systeemvak instellen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+C
Bewerking

De charms openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+D
Bewerking

Het bureaublad weergeven en verbergen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+E
Bewerking

Verkenner openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+F
Bewerking

De charm Zoeken openen en bestanden zoeken

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+H
Bewerking

De charm Opslaan openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+I
Bewerking

De charm Instellingen openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+K
Bewerking

De charm Apparaten openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+L
Bewerking

Uw pc vergrendelen of naar andere personen overschakelen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+M
Bewerking

Alle venster minimaliseren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+O
Bewerking

Apparaatoriëntatie vergrendelen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+P
Bewerking

Een presentatieweergavemodus kiezen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Q
Bewerking

De charm Zoeken openen om in alle locaties of alleen in de geopende app te zoeken (als zoeken in de app wordt ondersteund door de app)

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+R
Bewerking

Het dialoogvenster Uitvoeren openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+S
Bewerking

De charm Zoeken openen om in Windows en op internet te zoeken

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+T
Bewerking

Door de apps op de taakbalk bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+U
Bewerking

Toegankelijkheidscentrum openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+V
Bewerking

Door meldingen bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+V
Bewerking

In tegengestelde richting door de meldingen bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+W
Bewerking

De charm Zoeken openen en instellingen zoeken

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+X
Bewerking

Het menu voor Snelkoppelingen openen

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+Z
Bewerking

De opdrachten weergeven die beschikbaar zijn in de app

Opmerking

  • U kunt ook bepaalde instellingen en opties weergeven door naar de charm Instellingen te gaan wanneer de app is geopend.

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets +,
Bewerking

Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pause
Bewerking

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+F
Bewerking

Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+M
Bewerking

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Getal
Bewerking

Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u naar die app over.

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Getal
Bewerking

Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Getal
Bewerking

Het bureaublad openen en naar het laatste actieve venster van de app overschakelen die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Alt+Getal
Bewerking

Het bureaublad openen en de Jump List openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Shift+Getal
Bewerking

Het bureaublad openen en als administrator een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Tab
Bewerking

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Tab
Bewerking

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Tab
Bewerking

In tegengestelde richting door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+B
Bewerking

Naar de app overschakelen die een bericht heeft weergegeven in het systeemvak

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-omhoog
Bewerking

Het venster maximaliseren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-omlaag
Bewerking

Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaublad-venster minimaliseren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-links
Bewerking

De app of het bureaublad-venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-rechts
Bewerking

De app of het bureaublad-venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Home
Bewerking

Alle vensters minimaliseren met uitzondering van het bureaublad-venster (wanneer de toetsencombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters teruggezet)

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Pijl-omhoog
Bewerking

Het bureaublad-venster uitrekken tot de boven- en de onderkant van het scherm

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Pijl-omlaag
Bewerking

Actieve desktop-vensters verticaal terugzetten/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Pijl-links of Pijl-rechts
Bewerking

Een app of venster op het bureaublad van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Spatiebalk
Bewerking

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Spatiebalk
Bewerking

Naar een al eerder geselecteerde invoer schakelen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Enter
Bewerking

Narrator openen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Punt (.)
Bewerking

Door geopende apps bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Punt (.)
Bewerking

Door geopende apps bladeren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets +/
Bewerking

Een IME-reconversie initiëren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Alt+Enter
Bewerking

openen WindowsMedia Center

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Plusteken (+) of Minteken (-)
Bewerking

In- of uitzoomen door middel van Vergrootglas

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Esc
Bewerking

Vergrootglas afsluiten

Sneltoetsen voor dialoogvensters

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken in dialoogvensters.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie weergeven

Toets

F4

Bewerking

De items in de actieve lijst weergeven

Toets

Ctrl+Tab

Bewerking

Naar het volgende tabblad gaan

Toets

Ctrl+Shift+Tab

Bewerking

Naar het vorige tabblad gaan

Toets

Ctrl+cijfer (cijfer 1-9)

Bewerking

Naar het n-ste tabblad gaan

Toets

Tab

Bewerking

Naar de volgende optie gaan

Toets

Shift+Tab

Bewerking

Naar de vorige optie gaan

Toets

Alt+onderstreepte letter

Bewerking

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat

Toets

Spatiebalk

Bewerking

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is

Toets

Backspace

Bewerking

De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen

Toets

Pijltoetsen

Bewerking

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat

Sneltoetsen van Verkenner

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met vensters en mappen in Verkenner kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Alt+D

Bewerking

De adresbalk selecteren

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Het vak Zoeken selecteren

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Het vak Zoeken selecteren

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuw venster openen

Toets

Ctrl+W

Bewerking

Het huidige venster sluiten

Toets

Ctrl+muiswiel

Bewerking

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen

Toets

Ctrl+Shift+E

Bewerking

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven

Toets

Ctrl+Shift+N

Bewerking

Een nieuwe map maken

Toets

Num Lock+asterisk (*)

Bewerking

Alle submappen van de geselecteerde map weergeven

Toets

Num Lock+plusteken (+)

Bewerking

De inhoud van de geselecteerde map weergeven

Toets

Num Lock+minteken (-)

Bewerking

De geselecteerde map samenvouwen

Toets

Alt+P

Bewerking

Het voorbeeldvenster weergeven

Toets

Alt+Enter

Bewerking

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen

Toets

Alt+Pijl-rechts

Bewerking

De volgende map weergeven

Toets

Alt+Pijl-omhoog

Bewerking

De map bekijken waarin de map zich bevond

Toets

Alt+Pijl-links

Bewerking

De vorige map weergeven

Toets

Backspace

Bewerking

De vorige map weergeven

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren

Toets

Pijl-links

Bewerking

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond

Toets

End

Bewerking

De onderkant van het actieve venster weergeven

Toets

Startpagina

Bewerking

De bovenkant van het actieve venster weergeven

Toets

F11

Bewerking

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

Sneltoetsen voor de taakbalk

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u voor het werken met items op de taakbalk op het bureaublad kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Shift+klik op een taakbalkknop

Bewerking

Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen

Toets

Shift+klik op een taakbalkknop

Bewerking

Een app openen als beheerder

Toets

Shift+klik met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Bewerking

Het menuvenster voor de app weergeven

Toets

Shift+Klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Bewerking

Het menuvenster voor de groep weergeven

Toets

Ctrl+klik op een gegroepeerde taakbalkknop

Bewerking

Door de vensters van een groep bladeren

Sneltoetsen voor toegankelijkheidsfuncties

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u in staat stellen gemakkelijker met de pc te werken.

Toets Bewerking
Toets

Shift-rechts acht seconden ingedrukt houden

Bewerking

Filtertoetsen in- en uitschakelen

Toets

Alt-links + Shift-links + Print Screen

Bewerking

Hoog contrast in- of uitschakelen

Toets

Alt-links + Shift-links + Num Lock

Bewerking

Muistoetsen in- of uitschakelen

Toets

Shift vijf keer indrukken

Bewerking

Plaktoetsen in- of uitschakelen

Toets

Num Lock vijf seconden ingedrukt houden

Bewerking

Wisseltoetsen in- of uitschakelen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+U
Bewerking

Toegankelijkheidscentrum openen

Sneltoetsen voor Vergrootglas

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Vergrootglas kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Plusteken (+) of Minteken (-)
Bewerking

In- of uitzoomen

Toets

Ctrl+Alt+Spatiebalk

Bewerking

Een voorbeeld van het bureaublad weergeven in de modus Volledig scherm

Toets

Ctrl+Alt+D

Bewerking

Overschakelen naar de vergrendelde modus

Toets

Ctrl+Alt+F

Bewerking

Overschakelen naar de modus Volledig scherm

Toets

Ctrl+Alt+I

Bewerking

Negatiefbeeld

Toets

Ctrl+Alt+L

Bewerking

Overschakelen maar de lensmodus

Toets

Ctrl+Alt+R

Bewerking

Het formaat van de lens wijzigen

Toets

Ctrl+Alt+Pijltoetsen

Bewerking

Schuiven in de richting van de pijlen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Esc
Bewerking

Vergrootglas afsluiten

Sneltoetsen voor Narrator

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Narrator kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Spatiebalk of Enter

Bewerking

Huidige item activeren

Toets

Tab en pijltoetsen

Bewerking

Verplaatsen over het scherm

Toets

Ctrl

Bewerking

Lezen stoppen

Toets

Caps Lock+D

Bewerking

Item lezen

Toets

Caps Lock+M

Bewerking

Lezen starten

Toets

Caps Lock+H

Bewerking

Document lezen

Toets

Caps Lock+V

Bewerking

Fragment herhalen

Toets

Caps Lock+W

Bewerking

Venster lezen

Toets

Caps Lock+Page Up of Page Down

Bewerking

Het volume van de stem verhogen of verlagen

Toets

Caps Lock+plusteken (+) of minteken (-)

Bewerking

De snelheid van de stem verhogen of verlagen

Toets

Caps Lock+Spatiebalk

Bewerking

Standaardactie uitvoeren

Toets

Caps Lock+Pijl-links of Pijl-rechts

Bewerking

Naar vorige/volgende item gaan

Toets

Caps Lock+F2

Bewerking

Opdrachten voor huidige item weergeven

Toets

Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukken

Bewerking

Caps Lock in- of uitschakelen

Toets

Caps Lock+Esc

Bewerking

Narrator afsluiten

Sneltoetsen voor de aanraakfunctionaliteit van Narrator

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor het werken met Narrator op een tablet met een vierpuntsscherm.

Toets Bewerking
Toets

Eenmaal tikken met twee vingers

Bewerking

Narrator laten stoppen met voorlezen

Toets

Driemaal tikken met vier vingers

Bewerking

Alle opdrachten van Narrator weergeven (inclusief de opdrachten die niet in deze lijst voorkomen)

Toets

Dubbeltikken

Bewerking

Primaire actie activeren

Toets

Driemaal tikken

Bewerking

Secundaire actie activeren

Toets

Aanraken met één vinger of één vinger slepen

Bewerking

Datgene lezen wat er zich onder uw vingers bevindt

Toets

Met één vinger naar links of rechts bewegen

Bewerking

Naar volgende of vorige item gaan

Toets

Met vier vingers naar links/rechts/boven/beneden vegen

Bewerking

Schuiven

Toets

Met drie vingers naar beneden vegen

Bewerking

Verkenbare tekst beginnen te lezen

Sneltoetsen voor Verbinding met extern bureaublad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Verbinding met extern bureaublad kunt gebruiken op het bureaublad.

Toets Bewerking
Toets

Alt+Page Up

Bewerking

Van links naar rechts tussen apps verplaatsen

Toets

Alt+Page Down

Bewerking

Van rechts naar links tussen apps verplaatsen

Toets

Alt+Insert

Bewerking

De apps doorlopen in de volgorde waarin deze zijn gestart

Toets

Alt+Home

Bewerking

Het startscherm weergeven

Toets

Ctrl+Alt+Break

Bewerking

Schakelen tussen een venster en volledig scherm

Toets

Ctrl+Alt+End

Bewerking

Het dialoogvenster Windows-beveiliging weergeven

Toets

Ctrl+Alt+Home

Bewerking

De verbindingsbalk activeren in de modus Volledig scherm

Toets

Alt+Delete

Bewerking

Het systeemmenu weergeven

Toets

Ctrl+Alt+minteken (-) op het numerieke toetsenblok

Bewerking

Een momentopname van het actieve venster in de client op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Alt+Print Screen op een lokale pc)

Toets

Ctrl+Alt+plusteken (+) op het numerieke toetsenblok

Bewerking

Een momentopname van het gehele clientvenstergebied op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Print Screen op een lokale pc)

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-rechts

Bewerking

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in de host-app (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een andere (host)app.

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-links

Bewerking

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in de host-app (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een andere (host)app.

Windows Sneltoetsen voor Help-viewer

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de Help-viewer kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

F3

Bewerking

De cursor naar het zoekvak verplaatsen

Toets

F10

Bewerking

Het menu Opties weergeven

Toets

Startpagina

Bewerking

Naar het begin van een onderwerp gaan

Toets

End

Bewerking

Naar het einde van een onderwerp gaan

Toets

Alt+Pijl-links

Bewerking

Naar het vorige weergegeven onderwerp teruggaan

Toets

Alt+Pijl-rechts

Bewerking

Naar het volgende (eerder weergegeven) onderwerp gaan

Toets

Alt+Home

Bewerking

De startpagina van Help en ondersteuning weergeven

Toets

Alt+A

Bewerking

De pagina voor klantondersteuning weergeven

Toets

Alt+C

Bewerking

De inhoudsopgave weergeven

Toets

Alt+N

Bewerking

Het menu Verbindingsinstellingen weergeven

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Zoeken in het huidige onderwerp

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een onderwerp afdrukken

Sneltoetsen voor het herschikken van apps

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor het herschikken van moderne apps.

Opmerking

  • Houd de Windows-logotoets Windows-logotoets continu ingedrukt, terwijl u de apps herschikt, vanaf het moment waarop u de herschikkingsmodus hebt geopend totdat alle herschikkingsopdrachten zijn voltooid. Zodra u klaar bent met het herschikken van de apps, haalt u de vinger van de Windows-logotoets Windows-logotoets om de actuele schikking te selecteren.
Toets Bewerking
Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Punt (.)
Bewerking

Herschikkingsmodus openen en apps of scheidingslijnen in beeldschermen selecteren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-links
Bewerking

Scheidingslijn voor apps naar links verplaatsen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-rechts
Bewerking

Scheidingslijn voor apps naar rechts verplaatsen

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-omhoog
Bewerking

App maximaliseren

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-omlaag
Bewerking

App sluiten

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Esc
Bewerking

Herschikkingsmodus afsluiten

Apps gebruiken

Alles weergeven

Sneltoetsen voor Rekenmachine

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Rekenmachine kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van Rekenmachine openen

Toets

F2

Bewerking

De rekengeschiedenis bewerken

Toets

Alt+1

Bewerking

Naar de standaardmodus schakelen

Toets

Alt+2

Bewerking

De wetenschappelijke modus inschakelen

Toets

Alt+3

Bewerking

De programmeermodus inschakelen

Toets

Alt+4

Bewerking

De statistische modus inschakelen

Toets

Alt+C

Bewerking

Datumberekeningen en werkbladen berekenen of oplossen

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Datumberekeningen openen

Toets

Ctrl+H

Bewerking

De rekengeschiedenis in- of uitschakelen

Toets

Ctrl+L

Bewerking

Op de knop MC drukken

Toets

Ctrl+M

Bewerking

Op de knop MS drukken

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Op de knop M+ drukken

Toets

Ctrl+Q

Bewerking

Op de knop M- drukken

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Op de knop MR drukken

Toets

Ctrl+U

Bewerking

Eenheidsomrekening openen

Toets

Ctrl+Shift+D

Bewerking

De rekengeschiedenis wissen

Toets

F9

Bewerking

Op de knop +/– drukken

Toets

R

Bewerking

Op de knop 1/x drukken

Toets

@

Bewerking

Op de kwadraatknop drukken

Toets

Del

Bewerking

Op de knop CE drukken

Toets

Pijl-omhoog

Bewerking

Omhoog gaan in de rekengeschiedenis

Toets

Pijl-omlaag

Bewerking

Omlaag gaan in de rekengeschiedenis

Toets

Esc

Bewerking

Druk op de knop C of stop met het bewerken van de rekengeschiedenis

Toets

Invoeren

Bewerking

De rekengeschiedenis na het bewerken opnieuw berekenen

Toets

F3

Bewerking

Graden selecteren in de wetenschappelijke modus

Toets

F4

Bewerking

Radialen selecteren in de wetenschappelijke modus

Toets

F5

Bewerking

Gradiënten selecteren in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+B

Bewerking

Op de knop 3√x drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Op de knop 10x drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Op de knop cosh drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Op de knop sinh drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+T

Bewerking

Op de knop tanh drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Op de knop y√x drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

D

Bewerking

Op de knop Mod drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

I

Bewerking

Op de knop Inv drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

L

Bewerking

Op de knop log drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

M

Bewerking

Op de knop dms drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

N

Bewerking

Op de knop In drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

O

Bewerking

Op de knop cos drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

P

Bewerking

Op de knop pi drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Q

Bewerking

Op de knop x^2 drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

S

Bewerking

Op de knop sin drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

T

Bewerking

Op de knop tan drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

V

Bewerking

Op de knop F-E drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

X

Bewerking

Op de knop Exp drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Y

Bewerking

Op de knop x^y drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

#

Bewerking

Op de knop x^3 drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

;

Bewerking

Op de knop Int drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

!

Bewerking

Op de knop n! drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

F2

Bewerking

Dword selecteren in de programmeermodus

Toets

F3

Bewerking

Word selecteren in de programmeermodus

Toets

F4

Bewerking

Byte selecteren in de programmeermodus

Toets

F5

Bewerking

Hex selecteren in de programmeermodus

Toets

F6

Bewerking

Dec selecteren in de programmeermodus

Toets

F7

Bewerking

Oct selecteren in de programmeermodus

Toets

F8

Bewerking

Bin selecteren in de programmeermodus

Toets

F12

Bewerking

Qword selecteren in de programmeermodus

Toets

A-F

Bewerking

Op de knoppen A-F drukken in de programmeermodus

Toets

J

Bewerking

Op de knop RoL drukken in de programmeermodus

Toets

K

Bewerking

Op de knop RoR drukken in de programmeermodus

Toets

<

Bewerking

Op de knop Lsh drukken in de programmeermodus

Toets

>

Bewerking

Op de knop Rsh drukken in de programmeermodus

Toets

%

Bewerking

Op de knop Mod drukken in de programmeermodus

Toets

|

Bewerking

Op de knop Or drukken in de programmeermodus

Toets

^

Bewerking

Op de knop Xor drukken in de programmeermodus

Toets

~

Bewerking

Op de knop Not drukken in de programmeermodus

Toets

&

Bewerking

Op de knop And drukken in de programmeermodus

Toets

Spatiebalk

Bewerking

De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus

Toets

A

Bewerking

Op de knop Gem drukken in de statistische modus

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Op de knop Gem kw drukken in de statistische modus

Toets

S

Bewerking

Op de knop Som drukken in de statistische modus

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Op de knop Som kw drukken in de statistische modus

Toets

T

Bewerking

Op de knop S.D. drukken in de statistische modus

Toets

Ctrl+T

Bewerking

Op de knop Inv S.D. drukken in de statistische modus

Toets

D

Bewerking

Op de knop CAD drukken in de statistische modus

Sneltoetsen voor Agenda

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Agenda kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+1 of Ctrl+D

Bewerking

Dag weergeven

Toets

Ctrl+2 of Ctrl+O

Bewerking

Werkweek weergeven

Toets

Ctrl+3 of Ctrl+W

Bewerking

Week weergeven

Toets

Ctrl+4 of Ctrl+M

Bewerking

Maand weergeven

Toets

Ctrl+T of Home

Bewerking

Ga naar vandaag

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Nieuwe gebeurtenissen maken

Toets

Page Up

Bewerking

Naar de vorige maand gaan in de maandweergave

Naar de vorige week gaan in de weekweergave

Naar de vorige dag gaan in de dagweergave

Toets

Ctrl+H

Bewerking

Naar de vorige maand gaan in de maandweergave

Naar de vorige week gaan in de weekweergave

Naar de vorige dag gaan in de dagweergave

Toets

Page Down

Bewerking

Naar de volgende maand gaan in de maandweergave

Naar de volgende week gaan in de weekweergave

Naar de volgende dag gaan in de dagweergave

Toets

Ctrl+J

Bewerking

Naar de volgende maand gaan in de maandweergave

Naar de volgende week gaan in de weekweergave

Naar de volgende dag gaan in de dagweergave

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

Naar de volgende dag gaan in een weergave

Toets

Pijl-links

Bewerking

Naar de vorige dag gaan in een weergave

Toets

Pijl-omlaag

Bewerking

Naar het volgende uur gaan in een weergave

Toets

Pijl-omhoog

Bewerking

Naar het vorige uur gaan in een weergave

Toets

Esc

Bewerking

Teruggaan

Toets

Ctrl+S

Bewerking

De gebeurtenis opslaan of verzenden

Toets

Ctrl+P, pijl-omhoog en pijl-omlaag gebruiken om te selecteren

Bewerking

Reageren op een gebeurtenis

Toets

Ctrl+D

Bewerking

Een gebeurtenis verwijderen

Sneltoetsen voor E-mail

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app E-mail kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+R

Bewerking

Beantwoorden

Toets

Ctrl+Shift+R

Bewerking

Allen beantwoorden

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Doorsturen

Toets

Ctrl+M

Bewerking

Item naar een andere map verplaatsen

Toets

Ctrl+J

Bewerking

Schakelen tussen een bericht markeren als ongewenst of niet-ongewenst

Toets

Ctrl+Shift+U

Bewerking

Alleen ongelezen berichten weergeven

Toets

Ctrl+Shift+A

Bewerking

Alle berichten weergeven

Toets

Ctrl+Shift+E

Bewerking

Mapopties weergeven

Toets

Ctrl+U

Bewerking

Markeren als ongelezen

Toets

Ctrl+Q

Bewerking

Markeren als gelezen

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Alle berichten selecteren

Toets

Invoegen

Bewerking

Schakelen tussen vlag weergeven en vlag verwijderen voor berichten

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Nieuw bericht

Toets

F5

Bewerking

Synchroniseren

Toets

Alt+B

Bewerking

Focus op de knop bcc instellen

Toets

Alt+C

Bewerking

Focus op de knop cc instellen

Accepteren

Toets

Alt+D

Bewerking

Weigeren

Toets

Alt+T

Bewerking

Focus op de knop Aan instellen

Voorlopig

Toets

ALT+L

Bewerking

De uitnodiging in de Agenda openen

Toets

Alt+S

Bewerking

E-mail verzenden

Toets

Alt+i

Bewerking

Bijlage invoegen

Toets

Ctrl+Shift+F

Bewerking

Een lettertype selecteren

Toets

Ctrl+Spatiebalk

Bewerking

Opmaak wissen

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Opnieuw

Toets

F4

Bewerking

Opnieuw

Toets

Ctrl+[

Bewerking

Tekengrootte met één punt vergroten

Toets

Ctrl+]

Bewerking

Tekengrootte met één punt verkleinen

Toets

Ctrl+Shift+,

Bewerking

Tekengrootte verkleinen

Toets

Ctrl+Shift+.

Bewerking

Tekengrootte vergroten

Toets

Ctrl+K

Bewerking

Een koppeling toevoegen

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Gecentreerd

Toets

Ctrl+L

Bewerking

Links

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Rechts

Toets

Ctrl+Shift+L

Bewerking

Opsommingstekens

Toets

Ctrl+M

Bewerking

Inspringing als tekst is geselecteerd

Toets

Ctrl+Shift+M

Bewerking

Inspringing verkleinen

Toets

Tab of Shift+Tab

Bewerking

Inspringing/inspringing verkleinen als de tekst is geselecteerd of wanneer de focus op een lijst is ingesteld

Toets

Ctrl+'

Bewerking

Accent aigu

Toets

Ctrl+,

Bewerking

Cedille

Toets

Ctrl+Shift+6

Bewerking

Accent circonflexe

Toets

Ctrl+Shift+;

Bewerking

Trema

Toets

Ctrl+`

Bewerking

Accent grave

Toets

Ctrl+Shift+7

Bewerking

Ligatuur

Toets

Ctrl+Shift+2

Bewerking

Corona

Toets

Ctrl+/

Bewerking

Slash-accent

Toets

Ctrl+Shift+'

Bewerking

Tilde

Toets

Alt+Ctrl+Shift+1

Bewerking

Omgekeerd uitroepteken

Toets

Alt+Ctrl+Shift+/

Bewerking

Omgekeerd vraag teken

Sneltoetsen voor Personen

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor de app Personen.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een contactpersoon toevoegen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen opslaan

Toets

Verwijderen

Bewerking

Een contactpersoon verwijderen

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Contactpersonen als favoriet instellen

Toets

Ctrl+Shift+1

Bewerking

Contactpersonen vastmaken aan startscherm

Toets

Esc

Bewerking

Teruggaan

Toets

Startpagina

Bewerking

Naar het begin van de lijst met contactpersonen gaan

Toets

Page Down

Bewerking

Vooruitgaan in de lijst met contactpersonen

Toets

Page Up

Bewerking

Teruggaan in de lijst met contactpersonen

Toets

End

Bewerking

Naar het einde van de lijst met contactpersonen gaan

Sneltoetsen voor Messaging

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Messaging kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuw gesprek starten

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Personen selecteren

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Een emoticon selecteren

Toets

Ctrl+>

Bewerking

Volgend gesprek

Toets

Ctrl+<

Bewerking

Vorig gesprek

Sneltoetsen voor Paint

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Paint kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van Paint openen

Toets

F11

Bewerking

Een afbeelding op het volledige scherm weergeven

Toets

F12

Bewerking

De afbeelding als een nieuw bestand opslaan

Toets

Ctrl+A

Bewerking

De hele afbeelding selecteren

Toets

Ctrl+B

Bewerking

Geselecteerde tekst vet opmaken

Toets

Ctrl+C

Bewerking

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Het dialoogvenster Eigenschappen openen

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Rasterlijnen weergeven of verbergen

Toets

Ctrl+I

Bewerking

De geselecteerde tekst cursief opmaken

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuwe afbeelding maken

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een bestaande afbeelding openen

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Afbeeldingen afdrukken

Toets

Ctrl+R

Bewerking

De liniaal weergeven of verbergen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen in een afbeelding opslaan

Toets

Ctrl+U

Bewerking

De geselecteerde tekst onderstrepen

Toets

Ctrl+V

Bewerking

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Toets

Ctrl+W

Bewerking

Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Een selectie knippen

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een wijziging ongedaan maken

Toets

Ctrl+plusteken (+)

Bewerking

De breedte van een kwast, lijn of vorm met één pixel vergroten

Toets

Ctrl+minteken (-)

Bewerking

De breedte van een kwast, lijn of vorm met één pixel verkleinen

Toets

Ctrl+Page Up

Bewerking

Inzoomen

Toets

Ctrl+Page Down

Bewerking

Uitzoomen

Toets

Alt (of F10)

Bewerking

Sneltoetsen weergeven

Toets

Alt+F4

Bewerking

Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen

Toets

Pijl-links

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen

Toets

Pijl-omlaag

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen

Toets

Pijl-omhoog

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen

Toets

Shift+F10

Bewerking

Het huidige snelmenu weergeven

Sneltoetsen voor de Lezer

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Lezer kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

F8

Bewerking

De indeling van twee pagina's gebruiken

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Het bestand 90 graden met de klok mee draaien

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Tekst in een bestand zoeken

Toets

F7

Bewerking

De selectiemodus van het toetsenbord gebruiken

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een bestand afdrukken

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een bestand openen

Toets

Ctrl+W

Bewerking

Een bestand afsluiten

Toets

Ctrl+M

Bewerking

Het startscherm van de app Lezer

Sneltoetsen voor Verbinding met extern bureaublad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Verbinding met extern bureaublad kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+Alt+Home

Bewerking

App-balken tussen de externe pc en degene voor u in-/uitschakelen

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-links

Bewerking

Naar de weergave van de vorige sessie terugkeren (wanneer u een sessie aan het bekijken bent)

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-rechts

Bewerking

Naar de weergave van de volgende sessie gaan (wanneer u een sessie aan het bekijken bent)

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-omhoog

Bewerking

Naar de weergave van de eerste sessie gaan (wanneer u een sessie aan het bekijken bent)

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-omlaag

Bewerking

Naar de weergave van de laatste sessie gaan (wanneer u een sessie aan het bekijken bent)

Sneltoetsen in OneDrive

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met OneDrive kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+A

Bewerking

Selecteer alles

Toets

Ctrl+Alt+1

Bewerking

Weergave wijzigen (details/miniaturen)

Toets

Ctrl+U

Bewerking

Uploaden

Toets

Ctrl+Shift+N

Bewerking

Nieuwe map

Toets

Esc

Bewerking

Wis selectie

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Openen met

Toets

Ctrl+Alt+R

Bewerking

Map weergeven

Toets

Ctrl+Shift+V

Bewerking

Kopiëren

Toets

Ctrl+Shift+Y

Bewerking

Verplaatsen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Downloaden

Toets

Alt+Pijl-omhoog

Bewerking

Omhoog

Toets

F2

Bewerking

Naam wijzigen

Toets

F5

Bewerking

Vernieuwen

Sneltoetsen voor Windows Journal

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Windows Journal kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van Journal openen

Toets

F5

Bewerking

De notitielijst vernieuwen

Toets

F6

Bewerking

Schakelen tussen een notitielijst en een notitie

Toets

F11

Bewerking

Een notitie in de modus voor volledig scherm weergeven

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Alle items op een pagina selecteren

Toets

Ctrl+C

Bewerking

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Tekst in een bestand zoeken

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Naar een pagina gaan

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuwe notitie starten

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een recent gebruikte notitie openen

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een notitie afdrukken

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen in een notitie opslaan

Toets

Ctrl+V

Bewerking

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Een selectie knippen

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een wijziging ongedaan maken

Toets

Alt+F4

Bewerking

Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten

Toets

Ctrl+Shift+C

Bewerking

Een snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst

Toets

Ctrl+Shift+V

Bewerking

Een notitie naar een specifieke map verplaatsenSneltoetsen voor WordPad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met WordPad kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van WordPad openen

Toets

F3

Bewerking

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken

Toets

F10

Bewerking

Sneltoetsen weergeven

Toets

F12

Bewerking

Het document als een nieuw bestand opslaan

Toets

Ctrl+1

Bewerking

Enkele regelafstand instellen

Toets

Ctrl+2

Bewerking

Dubbele regelafstand instellen

Toets

Ctrl+5

Bewerking

Regelafstand instellen op 1,5

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Het hele document selecteren

Toets

Ctrl+B

Bewerking

Geselecteerde tekst vet opmaken

Toets

Ctrl+C

Bewerking

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Toets

Ctrl+D

Bewerking

Een tekening van Microsoft Paint invoegen

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Tekst centreren

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Tekst in een document zoeken

Toets

Ctrl+H

Bewerking

Tekst in een document vervangen

Toets

Ctrl+I

Bewerking

De geselecteerde tekst cursief opmaken

Toets

Ctrl+J

Bewerking

Tekst uitlijnen

Toets

Ctrl+L

Bewerking

Tekst links uitlijnen

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuw document maken

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een bestaand document openen

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een document afdrukken

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Tekst rechts uitlijnen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen in een document opslaan

Toets

Ctrl+U

Bewerking

De geselecteerde tekst onderstrepen

Toets

Ctrl+V

Bewerking

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Een selectie knippen

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een wijziging ongedaan maken

Toets

Ctrl+=

Bewerking

De geselecteerde tekst subscript maken

Toets

Ctrl+Shift+=

Bewerking

De geselecteerde tekst superscript maken

Toets

Ctrl+Shift+>

Bewerking

De tekengrootte vergroten

Toets

Ctrl+Shift+<

Bewerking

De tekengrootte verkleinen

Toets

Ctrl+Shift+A

Bewerking

Alle tekens wijzigen in hoofdletters

Toets

Ctrl+Shift+L

Bewerking

Het opsommingsteken wijzigen

Toets

Ctrl+Pijl-links

Bewerking

De cursor één woord naar links verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-rechts

Bewerking

De cursor één woord naar rechts verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-omhoog

Bewerking

De cursor naar de vorige regel verplaatsen

Toets

Ctrl+pijl-omlaag

Bewerking

De cursor naar de volgende regel verplaatsen

Toets

Ctrl+Home

Bewerking

Naar het begin van het document gaan

Toets

Ctrl+End

Bewerking

Naar het einde van het document gaan

Toets

Ctrl+Page Up

Bewerking

Eén pagina naar boven gaan

Toets

Ctrl+Page Down

Bewerking

Eén pagina naar beneden gaan

Toets

Ctrl+Delete

Bewerking

Het volgende woord verwijderen

Toets

Alt+F4

Bewerking

WordPad sluiten

Toets

Shift+F10

Bewerking

Het huidige snelmenu weergeven


Internet Explorer-sneltoetsen

U kunt de sneltoetsen voor Internet Explorer controleren bij Sneltoetsen van Internet Explorer.

Zie de zelfstudie Navigeren op uw pc voor meer informatie over het gebruik van sneltoetsen in Windows.
Meer hulp nodig?