Informatieblad levenscyclus Windows-producten

Laatst bijgewerkt: april 2014

Elk Windows-product heeft een levenscyclus. De levenscyclus begint wanneer een product wordt uitgebracht en eindigt wanneer het niet langer wordt ondersteund. Kennis van de belangrijke datums in deze levenscyclus helpt je beslissen wanneer je upgrades moet uitvoeren of andere wijzigingen aan je software moet aanbrengen. Hier volgen de rechten en grenzen van de Windows-levenscyclus.

Beëindiging van de ondersteuning

Beëindiging van de ondersteuning verwijst naar de datum waarop Microsoft niet langer automatische oplossingen, updates of online technische ondersteuning biedt. Dit is het moment om te controleren of je de meest recente update of servicepack hebt geïnstalleerd. Zonder ondersteuning door Microsoft ontvang je geen beveiligingsupdates om je pc te beschermen tegen virussen, spyware en andere schadelijke software voor het stelen van je persoonlijke gegevens. Raadpleeg voor meer informatie Microsoft-ondersteuningslifecycle.

Clientbesturingssystemen Laatste update of servicepack Beëindiging van de basisondersteuning Beëindiging van de uitgebreide ondersteuning
Clientbesturingssystemen

Windows XP

Laatste update of servicepack
Beëindiging van de basisondersteuning

14 april 2009

Beëindiging van de uitgebreide ondersteuning
Clientbesturingssystemen

Windows Vista

Laatste update of servicepack
Beëindiging van de basisondersteuning

10 april 2012

Beëindiging van de uitgebreide ondersteuning

11 april 2017

Clientbesturingssystemen

Windows 7 *

Laatste update of servicepack
Beëindiging van de basisondersteuning

13 januari 2015

Beëindiging van de uitgebreide ondersteuning

14 januari 2020

Clientbesturingssystemen

Windows 8

Laatste update of servicepack
Beëindiging van de basisondersteuning

9 januari 2018

Beëindiging van de uitgebreide ondersteuning

10 januari 2023

* Ondersteuning voor Windows 7 RTM zonder servicepacks is beëindigd op 9 april 2013. Zorg dat je vandaag nog Windows 7 Service Pack 1 installeert, zodat je ondersteuning en updates blijft ontvangen.

Einde ondersteuning: vragen en antwoorden.

Alles weergeven

Wat is het verschil tussen basisondersteuning en uitgebreide ondersteuning?

  • Basisondersteuning – Microsoft biedt minimaal vijf jaar basisondersteuning, gerekend vanaf de datum van algemene beschikbaarheid van het product, dan wel twee jaar na het uitbrengen van het opvolgingsproduct, afhankelijk van welke optie langer duurt. Als je bijvoorbeeld een nieuwe versie van Windows koopt en er vijf jaar later een andere versie wordt uitgebracht, resteert er nog twee jaar ondersteuning voor de vorige versie.

  • Uitgebreide ondersteuning – Microsoft biedt minimaal vijf jaar uitgebreide ondersteuning, gerekend vanaf de datum van algemene beschikbaarheid van het product, dan wel twee jaar na het uitbrengen van het tweede opvolgingsproduct (twee versies later), afhankelijk van welke optie langer duurt.

Raadpleeg voor meer informatie over het verschil tussen basisondersteuning en uitgebreide ondersteuning Microsoft ondersteuningslifecycle-beleid - veelgestelde vragen.

Wat moet ik doen als de versie van Windows die ik gebruik, de datum voor het einde van de ondersteuning nadert?

Je kunt het meest recente servicepack installeren, of upgraden naar een nieuwere versie van Windows. Raadpleeg voor meer informatie Wat betekent het als mijn versie van Windows niet langer wordt ondersteund?

Einde verkoop

Einde verkoop verwijst naar de datum waarop een bepaalde versie van Windows niet meer wordt verstuurd naar winkels of OEM's (Original Equipment Manufacturers). Voorbeelden van OEM's zijn Dell en Toshiba; pc-fabrikanten die vaak Windows-software vooraf op hun pc's installeren. Als een versie van Windows de datum nadert waarop de verkoop stopt, is het goed om over een upgrade na te denken.

In deze tabel staan de data van de beëindiging van de verkopen voor specifieke Windows-besturingssystemen.

Clientbesturingssystemen en updates Datum algemene beschikbaarheid Einde verkopen retailsoftware * Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd
Clientbesturingssystemen en updates

Windows XP

Datum algemene beschikbaarheid

31 december 2001

Einde verkopen retailsoftware *

30 juni 2008

Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd

22 oktober 2010

Clientbesturingssystemen en updates

Windows Vista

Datum algemene beschikbaarheid

30 januari 2007

Einde verkopen retailsoftware *

22 oktober 2010

Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd

22 oktober 2011

Clientbesturingssystemen en updates

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

Datum algemene beschikbaarheid

22 oktober 2009

Einde verkopen retailsoftware *

31 oktober 2013

Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd

31 oktober 2014

Clientbesturingssystemen en updates

Windows 7 Professional

Datum algemene beschikbaarheid

22 oktober 2009

Einde verkopen retailsoftware *

31 oktober 2013

Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd

Nader te bepalen **

Clientbesturingssystemen en updates

Windows 8

Datum algemene beschikbaarheid

26 oktober 2012

Einde verkopen retailsoftware *

31 oktober 2014

Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd

Nader te bepalen

Clientbesturingssystemen en updates

Windows 8.1

Datum algemene beschikbaarheid

18 oktober 2013

Einde verkopen retailsoftware *

Nader te bepalen

Einde verkoop van pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd

Nader te bepalen

* Let op! Wanneer de datum nadert waarop het retailsoftwareproduct niet langer wordt verkocht, kun je deze software nog wel via OEM's (het bedrijf dat je pc maakt) kopen tot de datum waarop pc's met een vooraf geïnstalleerde Windows niet langer mogen worden verkocht.

** Microsoft meldt een jaar van tevoren vanaf wanneer een product niet langer wordt verkocht.

Einde verkoop: vragen en antwoorden.

Alles weergeven

Hoe lang kunnen OEM's apparaten blijven verkopen waarop een oudere versie van Windows is geïnstalleerd?

Op het moment dat Microsoft een nieuwe Windows-versie uitbrengt, mogen OEM's maximaal twee jaar na de startdatum van de nieuwe versie, pc's blijven verkopen waarop de voorgaande versie is voorgeïnstalleerd. Tenzij anders wordt vermeld. Voor bepaalde OEM-versies van Windows-producten gelden downgraderechten (zoals omschreven in de softwarelicentievoorwaarden). Met downgraderechten is het mogelijk een eerdere versie van Windows te gebruiken in plaats van de gelicentieerde software die vooraf is geïnstalleerd op een nieuwe pc. Raadpleeg Downgraderechten voor aanvullende informatie.

Hoe lang kan de detailhandel een oudere versie van Windows blijven verkopen?

Tot een jaar na de startdatum van de nieuwe versie blijven wij winkeliers toestaan de vorige versie van Windows te verkopen.

Hoe lang blijft volumelicentie voor een oudere versie van Windows beschikbaar?

Voor volumelicentieprogramma's zullen licenties na het einde van de algemene beschikbaarheid via downgraderechten beschikbaar blijven. De algemene beschikbaarheid van licenties voor de vorige versie van Windows zal stoppen zodra de nieuwe versie beschikbaar is. Wij zullen echter media beschikbaar stellen voor zowel de huidige versie als de vorige twee versies.

Servicepacks en updates

Servicepacks en updates zijn onderdeel van het proces om jouw Windows-product up-to-date te houden. Servicepacks combineren de meest recente updates en oplossingen in één pakket of download. Servicepacks bevatten niet alleen verbeteringen voor de beveiliging en prestaties, maar ook ondersteuning voor nieuwe typen hardware. Als je de meest recente servicepack voor Windows XP, Windows Vista, Windows 7, of de laatste update voor Windows 8 wilt installeren, ga dan naar het Service Pack Center.

Desktop-besturingssystemen Datum beschikbaarheid Ondersteuning gestopt
Desktop-besturingssystemen

Windows XP SP1

Datum beschikbaarheid

30 augustus 2002

Ondersteuning gestopt

10 oktober 2006

Desktop-besturingssystemen

Windows XP SP2

Datum beschikbaarheid

17 september 2004

Ondersteuning gestopt

13 juli 2010

Desktop-besturingssystemen

Windows XP SP3

Datum beschikbaarheid

21 april 2008

Ondersteuning gestopt

8 april 2014

Desktop-besturingssystemen

Windows Vista SP1

Datum beschikbaarheid

4 februari 2008

Ondersteuning gestopt

12 juli 2011

Desktop-besturingssystemen

Windows Vista SP2

Datum beschikbaarheid

26 mei 2009

Ondersteuning gestopt
Desktop-besturingssystemen

Windows 7 SP1

Datum beschikbaarheid

22 februari 2011

Ondersteuning gestopt
Desktop-besturingssystemen

Windows 8.1

Datum beschikbaarheid

18 oktober 2013

Ondersteuning gestopt

Servicepacks en updates: vragen en antwoorden

Alles weergeven

Wat is het ondersteuningsbeleid voor Windows-servicepacks?

Ondersteuning eindigt 24 maanden na uitgave van de volgende servicepack of aan het einde van de ondersteuningslifecycle van het product, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet. Als je software gebruikt zonder de nieuwste service pack krijg je geen nieuwe beveiligings- of niet-beveiligingsupdates aangeboden, hoewel al bestaande updates blijven worden aangeboden. Raadpleeg voor meer informatie de Service Pack Lifecycle Support Policy.

Er verschijnen regelmatig meldingen over updates in mijn versie van Windows. Betekent dit dat er een servicepack is geïnstalleerd?

Niet noodzakelijkerwijs. Update-meldingen geven alleen aan dat jouw software nog niet de datum voor het einde van de ondersteuning heeft bereikt. Als je wilt weten welk servicepack je hebt geïnstalleerd, lees dan de informatie op onze pagina Windows Update. Als je de nieuwste Windows-servicepacks wilt installeren, ga dan naar het Service Pack Center.

Waar kan ik informatie vinden over servicepackondersteuning voor Windows Server-producten?

Zie de volgende tabel voor informatie over de ondersteuning van servicepacks.

Serverbesturingssystemen Vorige servicepacks Huidige servicepack en datum beschikbaarheid Volgende update en geschatte datum beschikbaarheid
Serverbesturingssystemen

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server en Datacenter Server

Vorige servicepacks

SP3 of eerder

Huidige servicepack en datum beschikbaarheid

SP4
26 juni 2003

Updatepakket #1 voor SP4
28 juni 2005

Volgende update en geschatte datum beschikbaarheid

Ondersteuning voor Windows 2000 werd beëindigd op 13 juli 2010. Microsoft maakt geen openbare maandelijkse beveiligingsupdates of servicepacks meer.

Serverbesturingssystemen

Windows Server 2003

Vorige servicepacks

SP1

Huidige servicepack en datum beschikbaarheid

SP2
13 maart 2007

Volgende update en geschatte datum beschikbaarheid

Geen verdere updates gepland

Serverbesturingssystemen

Windows Server 2008

Vorige servicepacks

SP1
(Windows Server 2008 werd uitgebracht inclusief SP1)

Huidige servicepack en datum beschikbaarheid

SP2
26 mei 2009

Volgende update en geschatte datum beschikbaarheid

Nader te bepalen

Serverbesturingssystemen

Windows Server 2008 R2

Vorige servicepacks

Niet van toepassing

Huidige servicepack en datum beschikbaarheid

SP1
22 februari 2011

Volgende update en geschatte datum beschikbaarheid

Nader te bepalen

Windows downgraderechten

Voor het gebruik van oudere versies van Windows-software op pc's waarop nieuwere versies zijn geïnstalleerd, kunnen consumenten een licentie voor downgraderechten krijgen. Deze downgraderechten verschillen naarmate de software via volumelicentie, OEM of FPP zijn verkregen. Raadpleeg voor meer informatie het licentiebericht over downgraderechten.