Contactpersonen beheren in Outlook.com

Korte instructies voor basistaken in je lijst met contactpersonen.

Naast contactpersonen die je hebt toegevoegd aan of geïmporteerd in Personen, kun je ook contactgegevens van Facebook, Twitter, Flickr en LinkedIn weergeven. Je kunt in Outlook.com wel sociale netwerken toevoegen of verwijderen, maar je kunt geen individuele contactgegevens van personen op sociale netwerken bewerken of wissen. Meer informatie vind je op Vrienden op Facebook en andere sociale netwerken toevoegen.

Als je vindt dat je teveel herinneringen aan verjaardagen ontvangt van je sociale netwerken, kun je dit stoppen op Verjaardagen aan je agenda in Outlook.com toevoegen.

Waar vind ik mijn contactpersonen?

Er zijn een aantal redenen waarom je niet al je contactpersonen ziet. Zie voor meer informatie Waar vind ik mijn contactpersonen?

Een contact toevoegen

Als je een e-mail beantwoordt met geadresseerden die niet in je lijst met contactpersonen staan, wordt je gevraagd of je deze aan de lijst wilt toevoegen. Je kunt contactpersonen ook handmatig toevoegen.

 1. Klik in Personen op Nieuw.

 2. Contactgegevens toevoegen. Als je meerdere e-mailadressen, telefoonnummers en dergelijke wilt toevoegen, klik dan op het pictogram Pluspictogram in die sectie.
 3. Klik op Opslaan.

Contactpersonen importeren

Importeren uit een ander Outlook.com-account

 1. Meld je aan bij het Outlook.com-account dat je wilt importeren.

 2. Klik in Personen op Beheren en vervolgens op Exporteren.

 3. Sla het .CSV-bestand op je vaste schijf op.

 4. Meld je aan bij het account waarin je contactgegevens wilt importeren.

 5. Als in Personen Personen toevoegen aan je lijst met contactpersonen niet wordt afgebeeld, klik dan op Beheren en vervolgens op Personen toevoegen. Ga naar stap 6 als dit wel zo is.

 6. Klik onder Personen toevoegen aan je lijst met contactpersonen op Importeren uit bestand.

 7. Kies Een ander Outlook.com-account en blader naar het bestand dat je in Stap 3 hebt opgeslagen.

 8. Klik op Contactpersonen importeren.

Importeren uit de Outlook-bureaubladapp of uit Windows Live Mail

 1. Contactpersonen uit de Outlook-bureaubladapp of uit Windows Live Mail exporteren met behulp van de bestandsindeling CSV. De opdracht Exporteren vind je in het menu Bestand.

 2. Als in Personen Personen toevoegen aan je lijst met contactpersonen niet wordt afgebeeld, klik dan op Beheren en vervolgens op Personen toevoegen. Ga naar stap 3 als dit wel zo is.

 3. Klik in Personen toevoegen aan je lijst met contactpersonen op Importeren uit bestand.

 4. Kies Microsoft Outlook of Windows Live Mail en blader naar het bestand dat je in stap 1 hebt opgeslagen.

 5. Klik op Contactpersonen importeren.

Importeren uit Outlook Express

Als je Outlook Express gebruikt, kun je je e-mail en contactpersonen uploaden naar Outlook.com. Installeer de add-on E-mailmigratie en volg de instructies.

Een contactpersoon bewerken of verwijderen

Klik in Personen op een contactpersoon en klik op Bewerken of Verwijderen.

Opmerking: individuele contactgegevens van personen op sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Meer informatie over het toevoegen of verwijderen van sociale netwerken in je Outlook.com-account vind je in Vrienden op Facebook en andere sociale netwerken toevoegen.

Verwijderde contactpersonen terugzetten

Als je per ongeluk een of meer contactpersonen hebt verwijderd of deze bent kwijtgeraakt, kun je ze altijd terughalen. Zie Verwijderde contactpersonen terugzetten.

Contactpersonen aan je favorieten toevoegen of hieruit verwijderen

Favorieten staan in Personen boven aan je lijst met contactpersonen. Als je contacten aan je favorieten wilt toevoegen, of hieruit wilt verwijderen, klik dan op de contactpersoon en klik vervolgens op Toevoegen aan favorieten of Verwijderen uit favorieten.

Contacten koppelen en ontkoppelen

Als er in Personen twee contactpersonen met dezelfde voor- en achternaam worden gevonden, worden deze gekoppeld zodat er één contactpersoon in je lijst komt te staan. Je kunt contactpersonen ook koppelen via 'Contactpersonen opschonen', of ze handmatig zoeken en koppelen of ontkoppelen.

Contacten koppelen via 'Contactpersonen opschonen'

 1. Klik in Personen op Beheren en vervolgens op Contactpersonen opschonen.

 2. Verwijder het vinkje naast elk contact in de set dat je niet wilt koppelen.

 3. Herhaal stap 2 voor elke set contacten en klik op Opruimen.

Handmatig zoeken en koppelen

 1. Typ in het zoekveld van Personen de naam van het contact dat je zoekt.

 2. Selecteer in het zoekresultaat de contacten die je wilt koppelen, en klik op Koppelen.

Contacten ontkoppelen

Als contacten zijn gekoppeld, wordt er een nieuw, gecombineerd contact gemaakt met alle gegevens van de oorspronkelijke contacten. Vervolgens worden de oorspronkelijke contacten verwijderd. Als je per ongeluk twee of meer verkeerde contactpersonen koppelt, kun je dit als volgt herstellen.

 1. Selecteer het gecombineerde contact in Personen.

 2. Klik op Beheren en vervolgens op Verwijderde contactpersonen terugzetten.

 3. Selecteer de contacten die je wilt terugzetten en klik op Terugzetten.

 4. Klik op het onjuist gecombineerde contact, klik op Verwijderen en klik vervolgens nogmaals op Verwijderen.

Leden van een groep weergeven

Groepen worden alfabetisch afgebeeld in je lijst met contactpersonen. Klik op een groep als je wilt zien wie er deel van uitmaken.

Een nieuwe groep maken

 1. Klik op de pijl naast Nieuw en klik op Nieuwe groep.

 2. Typ een groepsnaam.

 3. Typ onder Lid toevoegen een naam of e-mailadres. Klik op de naam zodra deze in de lijst verschijnt.

 4. Als je alle leden hebt toegevoegd, klik je op Opslaan.

Je kunt ook als volgt te werk gaan.

 1. Klik op het selectievakje naast elk contactpersoon dat je wilt toevoegen aan een nieuwe groep.

 2. Klik op Groepen en vervolgens op Nieuwe groep.

 3. Typ een groepsnaam en klik op Opslaan.

Leden aan een groep toevoegen of hieruit verwijderen

Groepen worden alfabetisch afgebeeld in je lijst met contactpersonen.

Leden aan een groep toevoegen

 1. Klik op de naam van de groep waaraan je leden wilt toevoegen en klik op Bewerken

 2. Typ onder Lid toevoegen een naam of e-mailadres. Klik op de naam zodra deze in de lijst verschijnt.

 3. Als je alle nieuwe leden hebt toegevoegd, klik je op Opslaan.

Je kunt ook als volgt te werk gaan.

 1. Klik op het selectievakje naast elk contact dat je aan de groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Groepen, selecteer de groep waaraan je wilt toevoegen en klik op Toepassen.

Leden uit een groep verwijderen

 1. Klik op de naam van de groep waaruit je leden wilt verwijderen en klik op Bewerken

 2. Klik op de X bij elk contact dat je wilt verwijderen en klik op Opslaan.

Je kunt ook als volgt te werk gaan.

 1. Klik op het selectievakje naast elk contact dat je uit de groep wilt verwijderen.

 2. Klik op Groepen, verwijder het vinkje bij de groep waaruit je leden wilt verwijderen en klik op Toepassen.

  Opmerking: als je een contactpersoon uit een groep verwijdert, wordt deze niet uit je lijst met contactpersonen verwijdert.

Een groep verwijderen

Groepen worden alfabetisch afgebeeld in je lijst met contactpersonen.

 1. Klik op de groep die je wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen en vervolgens nogmaals op Verwijderen.

  Opmerking: als je een groep verwijdert worden de leden van die groep niet verwijdert.

Neem voor meer hulp bij het toevoegen of beheren van contactpersonen en groepen contact op met klantondersteuning.

Ga naar Outlook.com

Meer hulpmiddelen

Korte instructies voor veelgebruikte taken.
Basistaken Outlook.com

Heb je hulp nodig bij de Outlook-bureaubladapp?
Zoek in Office-ondersteuning

Meer hulp nodig?
Stel je vraag in de community-forums

Heb je suggesties voor Outlook.com?
Geef ons feedback

Ik heb geen toegang tot Outlook.com?
Controleer de servicestatus