Bekijk een video over hoe u Videomomenten kunt gebruiken om uw video's in korte films te veranderen. (Tik of klik op de knop OndertitelingKnop Ondertiteling om ondertiteling in uw taal weer te geven.)

Met Videomomenten kunt u van uw video's korte films maken die u met plezier zult delen. U kunt scènes knippen om alleen de favoriete delen te bewaren, sleutelmomenten markeren met stijlvolle bijschriften en muziek toevoegen om meer sfeer te creëren. Vervolgens kunt u de voltooide video vanuit de app zelf delen met anderen.

Deze app is bedoeld om snel leuke wijzigingen te maken in korte video's. De uiteindelijke video's duren 60 seconden of minder. Zoek in de Windows Store vanaf uw pc naar andere videobewerking-apps als u geavanceerdere bewerkingen wilt toepassen of langere video's wilt maken of ga hier naartoe om Movie Maker te downloaden. Movie Maker is niet beschikbaar voor Windows RT 8.1.

Alles weergeven

Hoe installeer en open ik Videomomenten?

 1. Open de Windows Store vanaf het startscherm. Controleer of u verbinding hebt met internet en bent aangemeld met een Microsoft-account.

 2. Typ videomomenten in het zoekvak in de rechterbovenhoek van de Store.

 3. Tik of klik op Videomomenten in de zoekresultaten.

 4. Tik of klik op Installeren.

 5. Schuif in het startscherm vanaf het midden van het scherm omhoog of klik op de pijl OmlaagPijl-omlaagdie zich in de buurt van de linkerbenedenhoek bevindt.
 6. Typ videomomenten in het zoekvak.

 7. Tik of klik op Videomomenten in de zoekresultaten.

Tip

 • Als u Videomomenten sneller wilt kunnen openen, kunt u de app vastmaken aan het startscherm. In plaats van op Videomomenten te tikken of te klikken, zoals in de laatste stap is beschreven, veegt u omlaag of klikt u er met de rechtermuisknop op. Tik of klik vervolgens op Vastmaken aan Startscherm. Als u de app wilt openen, gaat u naar het startscherm en tikt of klikt u op de tegel Videomomenten.

Wat kan ik met Videomomenten doen?

 1. Open Videomomenten op het startscherm.

 2. Kies een video of maak een nieuwe video. Als de map Afbeeldingen video's bevat, worden de video's op deze pagina weergegeven.

 3. U kunt de volgende dingen doen wanneer u uw video maakt:

  • Scènes verwijderen: verplaats de handgrepen naar de plaatsen waar u de film wilt laten beginnen en eindigen. Voltooide films mogen maximaal 60 seconden duren.

  • Bijschriften en een titel toevoegen: tik of klik op de knop Bijschrift, voer de gewenste tekst in en tik of klik op Gereed. U kunt een woord of zin selecteren om deze te benadrukken en dat frame stilzetten.

  • De stijl van de titel of de bijschriften wijzigen: tik of klik op de knop Bijschrift, tik of klik op Stijlen en kies vervolgens de gewenste stijl voor uw video.

  • Muziek toevoegen: tik of klik op Muziek en kies vervolgens een nummer.

 4. Tik of klik op Voorbeeld. Als u een voorbeeld afspeelt van uw video, ziet u alle effecten en hoort u de soundtrack.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wijzigingen aanbrengen: tik of klik op Bewerken, breng de wijzigingen aan en bekijk het voorbeeld opnieuw.

  • Uw video opslaan: tik of klik op Opslaan. De video wordt opgeslagen in dezelfde map als de oorspronkelijke video.

  • Uw video op een website plaatsen of per e-mail verzenden: tik of klik op Delen.

  • Een nieuwe video beginnen: veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm of klik op de rechtermuisknop en tik of klik vervolgens op Nieuwe video.

Hoe lang kan mijn video zijn?

De originele video kan maximaal twintig minuten lang zijn. Een voltooide video moet tussen 1 en 60 seconden lang zijn.

Hoe pas ik de lengte aan?

Zorg ervoor dat de uiteindelijke video niet langer wordt dan 60 seconden door scènes in het begin, midden of einde te verwijderen.

Scènes in het begin of op het eind knippen

 • Verplaats de handgrepen aan het linker- en het rechteruiteinde van de tijdlijn naar het gewenste nieuwe begin- en eindpunt.

  Tijdlijn met handgrepen om te knippen
  De muisaanwijzer wijst naar de linkerhandgreep.

Scènes in het midden knippen

 1. Zoek naar de cirkel onder de knop Bijschrift, de zogeheten afspeelkop. Verplaats de afspeelkop naar het einde van de sectie die u wilt behouden.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de afspeelkop zich in een actieve sectie bevindt, tikt of klikt u op Splitsen.

  • Als de afspeelkop zich buiten een actieve sectie bevindt, tikt of klikt u op Sectie maken.

 4. Pas de positie van de handgrepen naar wens aan.

De inhoud van de actieve secties wordt in de uiteindelijke video weergegeven.

Secties samenvoegen

 • Sleep de handgreep van één sectie voorbij het begin van de volgende sectie.

Hoe wijzig ik de stijl of de tekst van de titel en de bijschriften?

De stijl wijzigen

 1. Tik of klik op de knop Bijschrift.

  Tijdlijn met de knop Bijschrift
  De muisaanwijzer wijst naar de knop Bijschrift.
 2. Tik of klik op Stijl. (Als deze optie niet wordt weergegeven, tikt of klikt u op de knop Meer.) De nieuwe stijl wordt toegepast op de titel en de bijschriften van de volledige video, niet alleen op het huidige bijschrift.

 3. Tik of klik op Gereed.

 4. Tik of klik op Voorbeeld om uw wijzigingen weer te geven.

Opmerking

 • Voor sommige stijlen is het lettertype niet beschikbaar in alle talen. In dat geval wordt een ander lettertype gebruikt voor de stijl.

Een titel of bijschrift bewerken of verwijderen

 1. Tik of klik op de punt van het bijschrift. Er wordt een miniatuur weergegeven van het bijschrift.

  De punt van het bijschrift op een tijdlijn
  De muisaanwijzer wijst naar de punt van het bijschrift.
 2. Tik of klik op het miniatuur.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Bewerk het bijschrift en tik of klik vervolgens op Gereed.

  • Verwijder het bijschrift door te tikken of te klikken op Bijschrift verwijderen. (Als de knop Bijschrift verwijderen niet wordt weergegeven, tikt of klikt u op de knop Meer.)

 4. Wanneer u gereed bent met de wijzigingen en deze wilt bekijken, tikt of klikt u op Voorbeeld.

Hoe kan ik muziek toevoegen of het geluid dempen?

Een muzieknummer toevoegen

 1. Tik of klik op Muziek.

 2. (Optioneel) U kunt muzieknummers ophalen van Videomomenten door te tikken of te klikken op Aanbevolen nummers downloaden.

 3. Kies een van de aanbevolen nummers of tik of klik op Een nummer uit mijn collectie kiezen en selecteer een van uw eigen muzieknummers.

 4. Wanneer u de muziek tegelijk met de video wilt afspelen, tikt of klikt u op Voorbeeld.

Opmerking

 • De mogelijkheid om zelf te bepalen op welk punt in het nummer de muziek begint, wordt op dit moment niet ondersteund.

Het geluid van een video dempen

 1. Tik of klik op Muziek.

 2. Tik of klik op Audio van de video dempen.

 3. Tik of klik in de app om de muziekopties af te sluiten.

Hoe kan ik mijn wijzigingen weergeven?

Als u uw wijzigingen wilt weergeven, tikt of klikt u op Voorbeeld. U kunt nu bekijken hoe de effecten worden weergegeven in de titels en bijschriften en beluisteren of de muziek past bij de video.

Als u iets wilt wijzigen terwijl u het voorbeeld van de video bekijkt, tikt of klikt u op Bewerken, maakt u de gewenste wijzigingen en tikt of klikt u opnieuw op Voorbeeld.

Hoe begin ik een nieuwe video?

Wanneer u de app opent, kunt u het volgende doen:

 • Tik of klik op een video. De weergegeven opties zijn video's in de map Afbeeldingen.

 • Tik of klik op Een video kiezen om een bestaande video te zoeken.

 • Tik of klik op Een video maken om een video te maken met de webcam.

Wanneer u een voorbeeld van een video afspeelt, kunt u vanaf de onderrand omhoog vegen of op de rechtermuisknop klikken en vervolgens op Nieuwe video tikken of klikken. Hiermee komt u op een plaats waar u een video kunt uitkiezen of een nieuwe video kunt maken.

Hoe stop ik met het bewerken van een video?

Terwijl u nog bezig bent met het wijzigen van een video, kunt u stoppen met die video en beginnen aan een nieuwe video. Veeg vanaf de onderrand omhoog of klik op de rechtermuisknop en tik of klik op Video annuleren. Hiermee komt u op een plaats waar u een video kunt uitkiezen of een nieuwe video kunt maken.

Welke sneltoetsen zijn beschikbaar?

Toets Bewerking
Toets

Backspace

Bewerking

Tijdens het bewerken van de video, de video annuleren en terugkeren naar de basispagina

Tijdens het afspelen van een voorbeeld, terugkeren naar het bewerken

Toets

Enter

Bewerking

Het huidige item activeren (vergelijkbaar met tikken of klikken)

Toets

Esc

Bewerking

Alle tekst in het bijschriftveld verwijderen

Toets

Pijl-links

Bewerking

Wanneer de focus is gericht op een handgreep of sectie, de handgreep of sectie terug verplaatsen

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

Wanneer de focus is gericht op een handgreep of sectie, de handgreep of sectie vooruit verplaatsen

Toets

Shift+pijl-links of pijl-rechts

Bewerking

Sneller achteruit of vooruit verplaatsen

Toets
Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+Z
Bewerking

Andere opdrachten weergeven die beschikbaar zijn in de app