Thuiscomputers waarop verschillende versies van Windows worden uitgevoerd in een netwerk onderbrengen


In dit artikel wordt uitgelegd hoe u bestands- en printerdeling instelt in een thuisnetwerk met verschillende versies van Windows.

Informatie over hoe u een thuisnetwerk kunt instellen met computers waarop verschillende versies van Windows worden uitgevoerd (6:15)

Als op alle computers in uw thuisnetwerk Windows 7 wordt uitgevoerd, maakt u een thuisgroep

De gemakkelijkste manier om het delen van bestanden en printers in te stellen op een thuisnetwerk, is via het maken van een thuisgroep. Via een thuisgroep worden de computers op het netwerk met elkaar verbonden, zodat de gebruikers foto's, muziek, video's, documenten en printers kunnen delen. U kunt een thuisgroep beveiligen met een wachtwoord en u kunt altijd kiezen welke items u wilt delen in de groep. Als alle computers die u in het netwerk wilt plaatsen over Windows 7 beschikken, is het maken van een thuisgroep de aanbevolen methode.

Thuisgroep is beschikbaar in alle versies van Windows 7. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u lid worden van een thuisgroep, maar kunt u geen thuisgroep maken.

Nadat u een thuisgroep hebt gemaakt, bent u klaar en kunt u de rest van dit artikel overslaan. Als u niet al uw computers wilt upgraden naar Windows 7, kunt u uw netwerk desondanks probleemloos laten werken. Lees de volgende secties om te weten te komen hoe u kunt omgaan met de verschillen tussen de versies van Windows

Als in uw netwerk computers voorkomen met verschillende versies van Windows, plaatst u alle computers in dezelfde werkgroep

We nemen aan dat u het fysieke netwerk zelf al hebt ingesteld. Als u dat niet hebt gedaan, raadpleegt u De benodigdheden voor het instellen van een thuisnetwerk.

Wanneer uw netwerk ingesteld is, bestaat de volgende stap uit het afstemmen van het netwerk, zodat alle computers elkaar kunnen vinden. Dit is vereist als u bestanden en printers wilt delen.

Als computers met Windows XP deel uitmaken van het netwerk, is het belangrijk om dezelfde werkgroepnaam te gebruiken voor alle computers op het netwerk. Op deze manier kunnen computers waarop verschillende versies van Windows worden uitgevoerd elkaar detecteren en hebben ze toegang tot elkaar. Vergeet niet dat de standaardwerkgroepnaam niet hetzelfde is in alle versies van Windows.

De werkgroepnaam zoeken of wijzigen op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik in Systeemeigenschappen op het tabblad Computernaam om te zien wat de naam van de werkgroep is. Als u de naam wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen, typt u de nieuwe naam in Computernaam, en klikt u op OK.

De werkgroepnaam zoeken op een computer waarop Windows Vista of Windows 7 wordt uitgevoerd

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. De werkgroepnaam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

De werkgroepnaam wijzigen op een computer waarop Windows Vista of Windows 7 wordt uitgevoerd

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. Klik onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep op Instellingen wijzigen.

 3. Klik in Systeemeigenschappen op het tabblad Computernaam op Wijzigen.

 4. Typ in Computernaam en/of domein wijzigen in Werkgroep de naam van de werkgroep die u wilt gebruiken en klik op OK. U wordt gevraagd om uw computer opnieuw op te starten.

Afbeelding van het venster Systeem
De werkgroepnaam wordt in het systeemvenster weergegeven

De netwerklocatie instellen op Thuis of Werk

Controleer vervolgens de netwerklocatie op alle computers waarop Windows Vista of Windows 7 wordt uitgevoerd. De netwerklocatie is een instelling waarmee Windows de beveiliging en andere instellingen automatisch kan aanpassen op basis van het type netwerk waarop de computer is aangesloten. Zie Een netwerklocatie kiezen voor meer informatie.

Er zijn vier typen netwerklocaties:

 • Thuis. De computer is aangesloten op een netwerk dat een bepaald beveiligingsniveau ten opzichte van internet heeft (bijvoorbeeld een router en een firewall) en bekende of vertrouwde computers bevat. De meeste thuisnetwerken vallen in deze categorie. Thuisgroep is beschikbaar op netwerken met de locatie Thuisnetwerk.

 • Werk. De computer is aangesloten op een netwerk dat een bepaald beveiligingsniveau ten opzichte van internet heeft (bijvoorbeeld een router en een firewall) en bekende of vertrouwde computers bevat. De meeste kleine bedrijfsnetwerken vallen in deze categorie.

 • Openbaar. De computer is aangesloten op een netwerk dat beschikbaar is voor openbaar gebruik. Voorbeelden van typen openbare netwerken zijn openbare internettoegangnetwerken die bijvoorbeeld te vinden zijn op luchthavens, in bibliotheken en in cafés.

 • Domein. De computer is aangesloten op een netwerk dat een Active Directory-domeincontroller bevat. Een voorbeeld van een domeinnetwerk is een netwerk op een werkplek. Deze netwerklocatie is niet beschikbaar als optie en wordt ingesteld door de domeinadministrator.

Controleer voor uw thuisnetwerk of het type netwerklocatie is ingesteld op Thuis. U kunt dit als volgt controleren:

 • Open Netwerkcentrum door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

Het type netwerklocatie wordt onder de netwerknaam weergegeven.

Afbeelding van Netwerkcentrum
Het type netwerklocatie wordt weergegeven in Netwerkcentrum

Als het netwerktype Openbaar is, klik u op Openbaar netwerk en selecteert u de gewenste netwerklocatie.

Waarschuwing

 • U mag een netwerk alleen in Thuis of Werk wijzigen als het een bekend en vertrouwd netwerk is, zoals uw thuis- of klein bedrijfsnetwerk. Als u een netwerk op een openbare locatie wijzigt in Thuis of Werk, kan een beveiligingsrisico ontstaan omdat andere personen in het netwerk uw computer kunnen zien.

Zorg ervoor dat het delen van bestanden en printers is toegestaan via uw firewall

Als u Windows Firewall gebruikt, kunt u dit gedeelte overslaan, omdat Windows Firewall automatisch de juiste poorten opent voor bestands- en printerdeling als u iets deelt of netwerkdetectie inschakelt. (Voor meer informatie over netwerkdetectie raadpleegt u Wat is netwerkdetectie?) Als u een andere firewall gebruikt, opent u deze poorten zelf, zodat uw computer andere computers en apparaten kan zoeken met bestanden of printers die u wilt delen.

Om andere computers te zoeken waarop Windows Vista of Windows 7 wordt uitgevoerd, opent u deze poorten:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Als u wilt zoeken naar andere computers waarop eerdere versies van Windows worden uitgevoerd, en bestands- en printerdeling op een willekeurige versie van Windows wilt gebruiken, opent u deze poorten:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Om netwerkapparaten te zoeken, opent u deze poorten:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Open de volgende poorten om te zorgen dat Thuisgroep correct werkt op computers waarop Windows 7 wordt uitgevoerd:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Aanvullende opties voor bestands- en printerdeling inschakelen

Als u de netwerklocatie wijzigt in Thuis of Werk, wordt netwerkdetectie automatisch ingeschakeld. U kunt ook de volgende deelopties afzonderlijk inschakelen:

 • Netwerkdetectie

 • Bestanden delen (in Windows 7 wordt dit automatisch ingeschakeld wanneer u bestand of een map deelt)

 • Openbare mappen delen

Wanneer u deze opties inschakelt, kan uw computer:

 • Zoeken naar andere computers en apparaten op uw thuisnetwerk en andere computers kunnen naar uw computer zoeken

 • De bestanden en mappen delen

 • De openbare mappen delen

Opmerking

 • Met wachtwoord beveiligd delen is een speciale optie die hieronder wordt besproken.

Netwerkdetectie, bestands- en printerdeling en het delen van openbare mappen inschakelen in Windows 7

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken om het netwerkprofiel Thuis of werk uit te vouwen.
 3. Schakel de opties in voor netwerkdetectie en bestandsdeling.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het vak Openbare mappen delen:

  • Als u de openbare mappen wilt delen, zodat andere personen op andere computers op het netwerk de bestanden kunnen openen, maar bestanden niet kunnen maken of wijzigen, klikt u op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen.

  • Als u de openbare mappen wilt delen, zodat andere personen op andere computers op het netwerk de bestanden hierin kunnen openen, maar ook bestanden kunnen maken of wijzigen, klikt u op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken.

   Klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Netwerkdetectie, het delen van bestanden, openbare mappen en printers inschakelen in Windows Vista

 1. Open Netwerkcentrum in het Configuratiescherm.

 2. Klik onder Delen en detectie op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken naast Bestandsdeling om de sectie uit te vouwen, klik op Bestanden delen inschakelen en klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
 3. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van de dubbele punthaken naast Openbare mappen delen om de sectie uit te vouwen, en ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de map Openbaar wilt delen, zodat andere personen op andere computers op het netwerk de bestanden kunnen openen, maar bestanden niet kunnen maken of wijzigen, klikt u op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, en klikt u op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. Dit is de standaardinstelling.

  • Als u de map Openbaar wilt delen zodat andere personen op andere computers op het netwerk de bestanden kunnen openen, en ook bestanden kunnen maken en wijzigen, klikt u op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken, en klikt u op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van de dubbele punthaken naast Printer delen om de sectie uit te vouwen. Klik op Delen van printers inschakelen en klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Het gebruik van met wachtwoord beveiligd delen overwegen

Met wachtwoord beveiligd delen is een veiligere methode om bestanden en mappen in een netwerk te delen en dit is standaard ingeschakeld. Wanneer met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, kunnen personen in uw netwerk de gedeelde mappen op andere computers, inclusief de map Openbaar, alleen openen als ze een gebruikersnaam en wachtwoord hebben op de computer met de gedeelde mappen. Wanneer ze de gedeelde mappen willen openen, moeten ze een gebruikersnaam en een wachtwoord typen.

Om sneller toegang te krijgen, kunt u op al uw computers dezelfde gebruikersaccounts maken. Diana wil bijvoorbeeld delen met wachtwoordbeveiliging om bestanden en printers veiliger te kunnen delen tussen haar twee computers. Op computer A heeft ze de gebruikersaccount Diana22 en het wachtwoord Fly43$. Als ze op computer B dezelfde combinatie van gebruikersaccount en wachtwoord instelt, krijgt ze sneller toegang tot haar gedeelde bestanden op computer B. Als Diana het wachtwoord op een van deze computers wijzigt, moet ze het ook op de andere computer wijzigen.

Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen in Windows 7

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken om het netwerkprofiel Thuis of werk uit te vouwen.
 3. Klik onder Met wachtwoord beveiligd delen op Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen en klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen in Windows Vista

 1. Open Netwerkcentrum in het Configuratiescherm.

 2. Klik onder Delen en verkennen op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken naast Met wachtwoord beveiligd delen om de sectie uit te vouwen, klik op Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen en klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Een bestand of map delen

In elke versie van Windows, kunt u met de rechtermuisknop op een bestand of map klikken, op Delen klikken en vervolgens de personen of groepen selecteren met wie u wilt delen. U kunt ook machtigingen toewijzen om te bepalen of die personen wijzigingen mogen aanbrengen in het bestand of de map die u deelt. Zie Bestanden met anderen delen voor meer informatie.

De netwerkplattegrond gebruiken

De netwerkplattegrond in Netwerkcentrum is een grafische weergave van de computers en apparaten in uw netwerk, waarin u kunt zien hoe deze met elkaar verbonden zijn, en kunt zien of er probleemgebieden zijn. Dit kan handig zijn bij het oplossen van problemen. Een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd, wordt mogelijk pas gedetecteerd en op de netwerkplattegrond geplaatst wanneer het LLTD-protocol (Link Layer Topology Discovery) op de computer is geïnstalleerd. Ga voor meer informatie naar de pagina Netwerktoewijzingen in Windows Vista worden niet weergegeven op computers met Windows XP op de Microsoft-website.

Als het LLTD-protocol is geïnstalleerd, maar computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd nog steeds niet op de netwerkplattegrond worden weergegeven, voorkomen firewallinstellingen mogelijk dat deze door Windows worden gedetecteerd. Controleer de instellingen van de firewall en schakel bestands- en printerdeling in. Als u Windows Firewall gebruikt en wilt weten hoe u dit moet doen, open dan Help en ondersteuning en zoek op Bestands- en printerdeling inschakelen. Open het Help-onderwerp en blader naar het eind. Raadpleeg de informatie die is geleverd bij de firewall als u een andere firewall gebruikt.

Artikel-id: MSW700032Meer hulp nodig?