Tabbladen openen die u eerder hebt gesloten


Als u tijdens het surfen onopzettelijk of expres een of meer tabbladen of de gehele browsersessie sluit, kunt u de gesloten tabbladen of browsersessie opnieuw openen met Internet Explorer.

Bekijk deze video om te leren hoe u tabbladen opent die u eerder hebt gesloten

De tabbladen openen die u tijdens de huidige browsersessie hebt gesloten

Internet Explorer houdt niet alleen bij welke webpagina u op elk tabblad hebt geopend, maar bewaart ook informatie zoals ingevoerde tekst op een formulier en de geschiedenis voor hoe u op die webpagina bent gekomen. Hierdoor kunt u een gesloten tabblad eenvoudig opnieuw openen als u meerdere tabbladen bekijkt. Ga hiertoe als volgt te werk:

  1. Klik in Internet Explorer op de knop Nieuw tabblad.

    Afbeelding van de knop Nieuw tabblad
    Knop Nieuw tabblad
  2. Zoek op de nieuwe tabbladpagina onder Gesloten tabbladen opnieuw openen naar het adres voor de webpagina die u wilt openen en klik hierop.

Opmerkingen

  • Als u de nieuwe tabbladpagina hebt gewijzigd in uw startpagina, typt u about:tabs op de adresbalk om de nieuwe tabbladpagina weer te geven. Zie Een nieuw tabblad openen op uw startpagina in Internet Explorer voor meer informatie over het wijzigen van de pagina die met de knop Nieuw tabblad wordt geopend.

  • In Internet Explorer worden alleen de geschiedenis en formuliergegevens bijgehouden voor tabbladen die u tijdens de huidige browsersessie sluit. Als u tabbladen sluit en de browsersessie beëindigt door de browser te sluiten, kunt u deze tabbladen niet meer opnieuw openen. U kunt wel de browsersessie opnieuw openen, maar deze bevat dan alleen de tabbladen die geopend waren toen u de browser sloot.

De laatste browsersessie opnieuw openen

Als u Internet Explorer sluit en de browsersessie beëindigt, wordt onthouden welke webpagina's op dat moment geopend waren. Als u nu een nieuwe browsersessie opent, kunt u de webpagina's weer openen die geopend waren tijdens de vorige browsersessie. Voer de onderstaande stappen uit om de laatste browsersessie opnieuw te openen:

  1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Extra en klik op Laatste browsersessie opnieuw openen. Alle webpagina's die geopend waren toen u Internet Explorer de laatste keer sloot, worden geopend in nieuwe tabbladen.

OpmerkingenMeer hulp nodig?