De Outlook.com-webervaring wordt binnenkort verbeterd, maar je wachtwoord, aanmeldingsnaam en gegevens veranderen niet.
Belangrijk: als je account is opgewaardeerd, is de informatie in dit artikel mogelijk niet meer van toepassing. Ga naar Welkom bij Outlook op het web voor meer informatie.

Contactpersonen beheren in Outlook.com

Waar vind ik mijn contactpersonen?

 1. Klik op de pijl naast het Outlook.com-logo (linksboven).

  Outlook.com-logo en pijl
 2. Klik op Personen.

  Tegels voor het openen van e-mail, personen, agenda en OneDrive

Een contact toevoegen

Als je een e-mail beantwoordt van een e-mailadres dat niet in je lijst met contactpersonen staat, wordt je gevraagd of je dit aan de lijst wilt toevoegen. Je kunt contactpersonen ook handmatig toevoegen.

 1. Klik in Personen op Nieuw.

 2. Contactgegevens toevoegen. Als je meerdere e-mailadressen, telefoonnummers en dergelijke wilt toevoegen, klik dan op het pictogram Pluspictogram in die sectie.
 3. Klik op Opslaan.

Contactpersonen aan je favorieten toevoegen of hieruit verwijderen

Favorieten staan in Personen boven aan je lijst met contactpersonen. Als je contacten aan je favorieten wilt toevoegen, of hieruit wilt verwijderen, klik dan op de contactpersoon en klik vervolgens op Toevoegen aan favorieten of Verwijderen uit favorieten.

Een contactpersoon bewerken of verwijderen

Klik in Personen op een contactpersoon en klik op Bewerken of Verwijderen.

Opmerking: individuele contactgegevens van personen op sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Meer informatie over het toevoegen of verwijderen van sociale netwerken in je Outlook.com-account vind je in Vrienden van sociale netwerken toevoegen.

Verwijderde contactpersonen terugzetten

Als je per ongeluk een of meer contactpersonen hebt verwijderd of deze bent kwijtgeraakt, kun je ze altijd terughalen. Zie Verwijderde contactpersonen terugzetten.

Dubbele contactpersonen opschonen

Je kunt dubbele contactgegevens tot één contact samenvoegen.

Gebruik hiervoor 'Contactpersonen opschonen'

 1. Klik in Personen op Beheren en vervolgens op Contactpersonen opschonen.

 2. Verwijder in elke set contacten het vinkje naast elk contact dat je wilt verwijderen.

 3. Herhaal stap 2 voor elke set contacten en klik op Opschonen.

Handmatig zoeken en combineren

 1. Typ in het zoekveld van Personen de naam van het contact dat je zoekt.

 2. Selecteer in het zoekresultaat de contacten die je wilt combineren en klik op Koppelen.

Combineren van een contact ongedaan maken

Nadat de contacten zijn gecombineerd, worden de oorspronkelijke dubbele contacten verwijderd. Als je per ongeluk twee of meer verkeerde contactpersonen hebt gecombineerd, kun je dit als volgt herstellen.

 1. Klik in Personen op Beheren en vervolgens op Verwijderde contactpersonen terugzetten.

 2. Selecteer de oorspronkelijke contacten die je wilt terugzetten en klik op Terugzetten.

 3. Klik op het onjuist gecombineerde contact, klik op Verwijderen en klik vervolgens nogmaals op Verwijderen.

Werken met groepen

Groepen worden alfabetisch afgebeeld in je lijst met contactpersonen. Klik op een groep als je wilt zien wie er deel van uitmaken.

Een nieuwe groep maken

 1. Klik op de pijl naast Nieuw en klik op Nieuwe groep.

 2. Typ een groepsnaam.

 3. Typ onder Lid toevoegen een naam of e-mailadres. Klik op de naam zodra deze in de lijst verschijnt.

 4. Als je alle leden hebt toegevoegd, klik je op Opslaan.

Je kunt ook als volgt te werk gaan.

 1. Klik op het selectievakje naast elk contactpersoon dat je wilt toevoegen aan een nieuwe groep.

 2. Klik op Groepen en vervolgens op Nieuwe groep.

 3. Typ een groepsnaam en klik op Opslaan.

Leden aan een groep toevoegen

 1. Klik op de naam van de groep waaraan je leden wilt toevoegen en klik op Bewerken

 2. Typ onder Lid toevoegen een naam of e-mailadres. Klik op de naam zodra deze in de lijst verschijnt.

 3. Als je alle nieuwe leden hebt toegevoegd, klik je op Opslaan.

Je kunt ook als volgt te werk gaan.

 1. Klik op het selectievakje naast elk contact dat je aan de groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Groepen, selecteer de groep waaraan je wilt toevoegen en klik op Toepassen.

Leden uit een groep verwijderen

 1. Klik op de naam van de groep waaruit je leden wilt verwijderen en klik op Bewerken

 2. Klik op de X bij elk contact dat je wilt verwijderen en klik op Opslaan.

Je kunt ook als volgt te werk gaan.

 1. Klik op het selectievakje naast elk contact dat je uit de groep wilt verwijderen.

 2. Klik op Groepen, verwijder het vinkje bij de groep waaruit je leden wilt verwijderen en klik op Toepassen.

  Opmerking: als je een contactpersoon uit een groep verwijdert, wordt deze niet uit je lijst met contactpersonen verwijdert.

Een groep verwijderen

 1. Klik op de groep die je wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen en vervolgens nogmaals op Verwijderen.

  Opmerking: als je een groep verwijdert, worden de leden van die groep niet verwijdert.

Contactpersonen uit een ander e-mailaccount of andere app importeren

Contactpersonen importeren uit Google, Yahoo, een ander Outlook.com-account, Outlook 2010, Outlook 2013 of Windows Live Mail

 1. Klik in Personen onder Contactpersonen importeren op Importeren starten.

 2. Klik op Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 & Outlook 2013 of Windows Live Mail en volg de instructies op het scherm.

Opmerking

 • De Outlook.com-optie werkt ook voor e-mailadressen die eindigen op @outlook.com, @hotmail.com, @live.com of @msn.com.

Vanuit Outlook Express

Je kunt je e-mail en contacten van Outlook Express naar Outlook.com uploaden. Installeer de add-on E-mailmigratie en volg de instructies.

Vanuit een andere e-mailservice

 1. Meld je aan bij het e-mailaccount waaruit je contactgegevens wilt importeren.

 2. Exporteer de contacten naar een .CSV-bestand en sla dit op op je harde schijf.

  Deze procedure verschilt per e-mailservice. Zie voor meer informatie de ondersteuningspagina's van je provider.

 3. Meld je aan bij je Outlook.com-account.

 4. Klik in Personen onder Contactpersonen importeren op Importeren starten en klik vervolgens op Andere e-mailservices.

 5. Blader naar het bestand dat je in stap 2 hebt opgeslagen, klik op Uploaden en volg de instructies op het scherm.

Contacten van sociale netwerken koppelen

U kunt uw Facebook-contacten niet meer toevoegen aan uw Outlook.com-account. Dit komt door de wijzigingen die Facebook heeft aangebracht in zijn Graph-API en dat heeft gevolgen voor Microsoft-apps en -services. Via de Graph-API van Facebook konden wij uw Microsoft-account aan Facebook koppelen. Voor meer informatie raadpleegt u Facebook Connect is niet meer beschikbaar.

Naast contacten die u hebt toegevoegd of geïmporteerd, kunt u Personen zo instellen dat gegevens van uw contactenlijsten op bijvoorbeeld Twitter of LinkedIn worden afgebeeld. Dit geldt ook voor uw Google- of Yahoo-account. Let wel op dat zodra u de verbinding met een account verbreekt, de contacten in dat account niet langer voorkomen in uw contactenlijst in Outlook.com.

Klik in Personen onder Personen toevoegen aan je lijst met contactpersonen op de e-mailservice van het sociale netwerk waarmee je wilt verbinden.

Opmerking: individuele contactgegevens van personen op sociale netwerken kunnen in Outlook.com niet worden bewerkt of verwijderd. Meer informatie vind je in Vrienden van sociale netwerken toevoegen.

Als je vindt dat je van je sociale netwerken teveel herinneringen aan verjaardagen ontvangt, kijk dan hier hoe je Herinneringen voor een verjaardag kunt uitschakelen.

Ontbrekende contactpersonen op de pagina Personen na het verwijderen van een verbonden service.

Als u een service als Google of Twitter onlangs uit uw Outlook.com-account hebt verwijderd, worden alle contacten die met die service verbonden waren ook van de pagina Personen verwijderd. Als u uw Facebook-contacten onlangs hebt verwijderd, kunt u deze niet meer herstellen. Zie Facebook Connect is niet meer beschikbaar voor meer informatie. Als u de contacten wilt terugzetten, moet u de service opnieuw met uw Outlook.com-account verbinden. Dit doe je als volgt:

 • Meld je aan op https://account.live.com.

 • Klik op Verwante accounts en vervolgens op Andere accounts beheren.
  Verwante accounts
 • Klik op Accounts toevoegen en klik vervolgens op de service die u wilt toevoegen.
  Pagina Accounts toevoegen
 • U wordt gevraagd u bij de externe service aan te melden. Als de service is toegevoegd, ontvangt u daarvan de bevestiging.

 • Daarnaast ontvangt u ook een bevestigingsbericht van Microsoft.

 • Ga naar https://people.live.com om te zien of de contacten van de service aan je lijst met contacten zijn toegevoegd.

Uitnodigingen sturen om personen aan je lijst met contactpersonen van Skype toe te voegen

Personen in je adresboek uitnodigen om te worden toegevoegd aan je lijst met contactpersonen van Skype. Klik onder Personen die we op Skype vonden op Uitnodigen.

Zie voor meer informatie Skype in Outlook.com met familie en vrienden.

Neem voor meer hulp bij het toevoegen of beheren van contactpersonen en groepen contact op met klantondersteuning.

Ga naar Outlook.com

Meer hulp nodig?