Een energiebeheerschema is een verzameling hardware- en systeeminstellingen (zoals weergave, slaapstand, enzovoort) waarmee wordt beheerd hoe uw computer energie gebruikt. Welke energiebeheerschema's u kunt gebruiken is afhankelijk van het type pc dat u hebt.

Pc's die InstantGo ondersteunen

Met InstantGo kan uw pc direct uit de slaapstand worden ingeschakeld, zodat alle apps en gegevens up-to-date zijn. De pc's die InstantGo ondersteunen, zijn alle Windows RT 8.1-pc's en bepaalde Windows 8.1-pc's. Raadpleeg de informatie die bij uw pc is geleverd of ga naar de website van de fabrikant om uit te zoeken of uw pc deze functionaliteit ondersteunt.

Alles weergeven

Welke energiebeheerschema's zijn er beschikbaar?

Het enige energiebeheerschema dat in Windows wordt aangeboden voor pc's met InstantGo is Gebalanceerd. Dit schema biedt u volledige prestaties wanneer dat nodig is en bespaart energie wanneer de pc niet hoeft te presteren. U kunt dit verder aanpassen aan uw behoeften of uw eigen schema maken (waarbij u Gebalanceerd als uitgangspunt gebruikt). De pc-fabrikant kan ook aanvullende energiebeheerschema's bieden.

Kan ik een energiebeheerschema maken?

Ja. U kunt energiebeheerschema's maken en aanpassen.

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Tik of klik op Een energiebeheerschema maken en volg de instructies.

Kan ik een energiebeheerschema verwijderen?

U kunt alleen de energiebeheerschema's verwijderen die u zelf hebt gemaakt en de schema's die door de fabrikant van uw pc zijn verstrekt. Het schema Gebalanceerd of het schema dat u gebruikt, kunt u niet verwijderen.

Als de systeembeheerder toegang tot de schema's heeft beperkt, is het ook mogelijk dat u niet bent gemachtigd om een schema te verwijderen.

Een energiebeheerschema verwijderen

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Als het schema dat u wilt verwijderen, is geselecteerd, selecteert u eerst een ander schema en tikt of klikt u vervolgens op De schema-instellingen wijzigen ernaast.

 3. Tik of klik op Dit schema verwijderen en vervolgens op OK.

Waarom kan ik de energiebeheerinstellingen niet wijzigen?

De beperkingen die door de systeembeheerder of de hardwareconfiguratie van uw pc zijn opgelegd, bepalen welke instellingen u kunt wijzigen. Als de pc bijvoorbeeld deel uitmaakt van een netwerk in een organisatie, zoals een school of bedrijf, heeft de systeembeheerder mogelijk bepaalde instellingen uitgeschakeld of zelfs verwijderd. Vraag in dat geval uw systeembeheerder om hulp.

Als u verbinding met een pc hebt via Verbinding met extern bureaublad, moet u als een administrator zijn aangemeld op de externe pc om de instellingen voor energiebeheer te kunnen wijzigen.

Wat is snel opstarten?

Snel opstarten is standaard ingeschakeld in Windows en is een instelling die ervoor zorgt dat uw pc sneller kan opstarten nadat deze is afgesloten. Windows doet dit door tijdens het afsluiten de systeemgegevens op te slaan in een bestand, zodat, wanneer u de pc weer inschakelt, Windows die systeemgegevens kan gebruiken om de pc te hervatten in plaats van helemaal opnieuw op te starten.

Opmerkingen

 • De instelling Snel opstarten is niet van toepassing op Opnieuw starten. U moet de pc afsluiten en opnieuw starten opdat Snel opstarten van kracht gaat.

Alle andere pc's

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over energiebeheerschema's voor alle andere pc's.

Alles weergeven

Welke energiebeheerschema's zijn er beschikbaar?

Windows beschikt over de volgende schema's:

 • Gebalanceerd. Dit schema biedt u volledige prestaties wanneer dat nodig is en bespaart energie wanneer de pc niet hoeft te presteren. Dit is het beste energiebeheerschema voor de meeste mensen.

 • Energiebesparing. Dit schema bespaart energie door de prestaties van de pc en de helderheid van het scherm te reduceren. Als u met een laptop werkt, kunt u met dit schema optimaal gebruikmaken van de accu.

 • Hoge prestaties. Dit schema maximaliseert de helderheid van het scherm en mogelijk ook de prestaties van de pc. Dit schema gebruikt veel meer energie. De accu van uw laptop moet dan ook sneller worden opgeladen.

  Opmerking

  • Hoge prestaties wordt niet standaard weergegeven op de accumeter. Als u Hoge prestaties wilt inschakelen, opent u Energiebeheer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u vervolgens op Zoeken. Typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Energiebeheer. Tik of klik op Aanvullende schema's weergeven en kies Hoge prestaties.

Als deze schema's niet op uw behoeften aansluiten, kunt u ook zelf een schema maken door een van de standaardschema's als uitgangspunt te nemen. De pc-fabrikant kan ook aanvullende energiebeheerschema's bieden.

Hoe kies ik een ander energieschema?

Als u een laptop gebruikt, klikt u op het accupictogram Accupictogram in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk en kiest u een van de energiebeheerschema's, Gebalanceerd of Energiebesparing, die standaard worden weergegeven op de accumeter. De fabrikant van uw pc biedt mogelijk aanvullende schema's en heeft mogelijk de accumeter aangepast.
Accumeter met energiebeheerschema's
Accumeter met energiebeheerschema's

Ga als volgt te werk als u geen laptop gebruikt of als u een energiebeheerschema wilt gebruiken dat niet op de accumeter wordt weergegeven::

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Kies het schema dat u wilt gebruiken.

  Als u het gewenste schema niet ziet, klikt u op Aanvullende schema's weergeven.

Kan ik een energiebeheerschema maken?

Ja. U kunt energiebeheerschema's maken en aanpassen.

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Tik of klik op Een energiebeheerschema maken en volg de instructies.

Kan ik de standaardschema's voor energiebeheer wijzigen die in de accumeter worden weergegeven?

Windows kiest de twee energiebeheerschema's die worden weergegeven op de meter, maar u kunt deze wijzigen.

De energiebeheerschema's wijzigen die worden weergegeven in Accumeter

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik of klik op Aanvullende schema's en kies een van de schema's.

  • Een nieuw energiebeheerschema maken. Zie de vraag "Kan ik een energiebeheerschema maken?" in dit onderwerp voor meer informatie.

  Het schema dat u maakt of selecteert, wordt standaard het actieve plan en wordt vervolgens in Accumeter weergegeven.

Kan ik een energiebeheerschema verwijderen?

U kunt alleen de energiebeheerschema's verwijderen die u zelf hebt gemaakt en de schema's die door de fabrikant van uw pc zijn verstrekt. U kunt de schema's Gebalanceerd, Energiebesparing en Hoge prestaties of het schema dat u gebruikt niet verwijderen.

Als de systeembeheerder toegang tot de schema's heeft beperkt, is het ook mogelijk dat u niet bent gemachtigd om een schema te verwijderen.

Een energiebeheerschema verwijderen

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Als het schema dat u wilt verwijderen, is geselecteerd, selecteert u eerst een ander schema en tikt of klikt u vervolgens op De schema-instellingen wijzigen ernaast.

 3. Tik of klik op Dit schema verwijderen en vervolgens op OK.

Waarom kan ik de energiebeheerinstellingen niet wijzigen?

De beperkingen die door de systeembeheerder of de hardwareconfiguratie van uw pc zijn opgelegd, bepalen welke instellingen u kunt wijzigen. Als de pc bijvoorbeeld deel uitmaakt van een netwerk in een organisatie, zoals een school of bedrijf, heeft de systeembeheerder mogelijk bepaalde instellingen uitgeschakeld of zelfs verwijderd. Vraag in dat geval uw systeembeheerder om hulp.

Als u verbinding met een pc hebt via Verbinding met extern bureaublad, moet u als een administrator zijn aangemeld op de externe pc om de instellingen voor energiebeheer te kunnen wijzigen.

Wat is snel opstarten?

Snel opstarten is standaard ingeschakeld in Windows en is een instelling die ervoor zorgt dat uw pc sneller kan opstarten nadat deze is afgesloten. Windows doet dit door tijdens het afsluiten de systeemgegevens op te slaan in een bestand, zodat, wanneer u de pc weer inschakelt, Windows die systeemgegevens kan gebruiken om de pc te hervatten in plaats van helemaal opnieuw op te starten.

Opmerkingen

 • De instelling Snel opstarten is niet van toepassing op Opnieuw starten. U moet de pc afsluiten en opnieuw starten opdat Snel opstarten van kracht gaat.
Meer hulp nodig?