Eerdere versies van bestanden: veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over vorige versies van bestanden en mappen.

Alles weergeven

Wat zijn vorige versies?

Vorige versies zijn kopieën van bestanden en mappen die zijn gemaakt met Windows Back-up of kopieën van bestanden en mappen die automatisch zijn opgeslagen door Windows als onderdeel van een herstelpunt. U kunt vorige versies gebruiken om bestanden en mappen terug te zetten die u per ongeluk hebt gewijzigd of verwijderd of die zijn beschadigd. Afhankelijk van het type bestand of map kunt u een vorige versie openen, opslaan op een andere locatie of terugzetten.

Hoe worden vorige versies gemaakt?

Vorige versies worden automatisch opgeslagen als onderdeel van een herstelpunt. Als systeembeveiliging is ingeschakeld, worden er door Windows automatisch vorige versies gemaakt van bestanden en mappen die zijn gewijzigd sinds het laatste herstelpunt is gemaakt. Standaard wordt er eenmaal per dag een herstelpunt gemaakt. Als de schijf is gepartitioneerd of als de computer meerdere harde schijven bevat, moet u systeembeveiliging inschakelen voor de andere partities of schijven. Wanneer u een back-up maakt van uw bestanden, worden er door Windows ook vorige versies gemaakt.

Opmerking

 • Als u een bestand verschillende keren op een dag hebt bewerkt, wordt alleen de actuele versie ten tijde van het herstelpunt of de back-up opgeslagen als vorige versie.

Systeembeveiliging inschakelen

Systeembeveiliging wordt automatisch ingeschakeld voor het station waarop Windows is geïnstalleerd. U kunt systeembeveiliging ook voor andere stations inschakelen door de volgende stappen uit te voeren.

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op het station en vervolgens op Configureren.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Systeeminstellingen en vroegere bestandsversies herstellen om het terugzetten van systeeminstellingen en vorige bestandsversies in te schakelen.

  • Klik op Alleen vroegere bestandsversies herstellen om het terugzetten van vorige bestandsversies in te schakelen.

 5. Klik op OK.

Systeembeveiliging uitschakelen

Als u niet wilt dat vorige versies van uw bestanden worden bewaard in Windows, kunt u systeembeveiliging uitschakelen. Wanneer u systeembeveiliging uitschakelt, schakelt u ook de mogelijkheid uit om de systeembestanden van uw computer terug te zetten met Systeemherstel.

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op het station en vervolgens op Configureren.

 4. Klik op Systeembeveiliging uitschakelen en vervolgens op OK.

Hoe kan ik vorige versies van een bestand of map bekijken of terugzetten?

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Vorige versies terugzetten.

  Er wordt een lijst met de beschikbare vorige versies van het bestand of de map weergegeven. Deze lijst bevat ook de bestanden die in een back-up zijn opgeslagen (als u Windows Back-up gebruikt om back-ups van uw bestanden te maken) en de herstelpunten.

  Opmerking

  • Als u een vorige versie van een bestand of map in een bibliotheek wilt terugzetten, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand of de map in de locatie waar het bestand of de map is opgeslagen, en niet op de bibliotheek. Als u bijvoorbeeld een vorige versie van een afbeelding in de bibliotheek met afbeeldingen wilt terugzetten, terwijl de afbeelding is opgeslagen in de map Mijn afbeeldingen, klikt u met de rechtermuisknop op de map Mijn afbeeldingen en klikt u vervolgens op Vorige versies terugzetten. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie over bibliotheken.

  Afbeelding van het tabblad Vorige versies
  Het tabblad Vorige versies met een aantal vorige versies van bestanden
 2. Voordat u een vorige versie van een bestand of map terugzet, selecteert u de vorige versie en klikt u op Openen om te controleren of het de gewenste versie is.

  Opmerking

  • Vorige bestandsversies die zijn gemaakt met Windows Back-up, kunnen niet worden geopend of gekopieerd, maar u kunt ze wel terugzetten.

 3. Als u een vorige versie wilt terugzetten, selecteert u de vorige versie en klikt u op Terugzetten.

  Waarschuwing

  • Het bestand of de map vervangt de huidige versie op de computer en de vervanging kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Opmerking

  • Als de knop Terugzetten niet beschikbaar is, is het niet mogelijk een vorige versie van het bestand of de map terug te zetten op de oorspronkelijke locatie. Mogelijk kunt u het bestand of de map wel openen of opslaan op een andere locatie.

Wat is het verschil tussen het terugzetten van vorige versies vanaf een herstelpunt en het terugzetten van vorige versies vanaf een back-up?

Wanneer u een vorige versie terugzet vanaf een herstelpunt, is het bestand al op uw computer opgeslagen en hoeft u geen extra handelingen te verrichten. Als u een vorige versie van een bestand of map wilt terugzetten vanaf een back-up, selecteert u de vorige versie en klikt u op Terugzetten. Nadat de wizard Bestanden terugzetten is geopend door Windows, volgt u de stappen van de wizard. Als u items wilt terugzetten vanaf een back-up, moet het station of medium met de back-up beschikbaar zijn.

Waarom kan ik van bepaalde bestanden geen vorige versies vinden?

Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn:

 • Het bestand is niet gewijzigd. Vorige versies zijn alleen beschikbaar voor bestanden waarin wijzigingen zijn aangebracht.

 • Er is geen herstelpunt of back-up gemaakt sinds de laatste keer dat het bestand is gewijzigd.

 • Mogelijk is systeembeveiliging niet ingeschakeld voor het station waarop de bestanden zijn opgeslagen. Als systeembeveiliging niet is ingeschakeld, kunnen er geen vorige versies worden gemaakt in Windows.

  Systeembeveiliging inschakelen

  1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik op het station en vervolgens op Configureren.

  4. Klik op Systeeminstellingen en vroegere bestandsversies herstellen en klik vervolgens op OK.

 • Als uw computer is opgenomen in een bedrijfsnetwerk, heeft de systeembeheerder de functie voor het gebruik van vorige versies mogelijk uitgeschakeld.

 • Het bestand of de map is nodig voor een goede werking van Windows. Voorbeelden hiervan zijn de systeemmap (de map waarin Windows is geïnstalleerd) en bestanden in de systeemmap (meestal C:\Windows). In Windows kunt u systeembestanden terugzetten met Systeemherstel. Zie Systeemherstel: veelgestelde vragen voor meer informatie over het terugzetten van systeembestanden.

Kan ik bestanden of mappen terugzetten die zijn verwijderd of hernoemd?

Als u per ongeluk een bestand of map hebt verwijderd of hernoemd, kunt u een vorige versie van het bestand of de map terugzetten. U moet dan echter wel weten op welke locatie het bestand of de map is opgeslagen. Voer de volgende stappen uit om bestanden of mappen terug te zetten die zijn verwijderd of hernoemd:

 1. Open Computer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Computer.

 2. Ga naar de map waarin het bestand of de map is opgeslagen, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Vorige versies terugzetten.

  Als de map was opgeslagen op het bovenste niveau van een station, bijvoorbeeld C:\, klikt u met de rechtermuisknop op het station en vervolgens op Vorige versies terugzetten.

 3. Dubbelklik op een vorige versie van de map met het bestand of de map die u wilt terugzetten. (Als het bestand bijvoorbeeld vandaag is verwijderd, kiest u een versie van de map van gisteren waar de map nog aanwezig is.)

 4. Sleep het bestand of de map die u wilt terugzetten naar een andere locatie, zoals het bureaublad of een andere map.

  De versie van het bestand of de map wordt opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd.

Tip

 • Als u de exacte naam of locatie van het bestand of de map niet meer weet, kunt u de naam of locatie zoeken door een gedeelte van de naam in het zoekvak in de map Computer te typen.Meer hulp nodig?