De technologie van Verbinding met extern bureaublad stelt u in staat om vanaf uw computer (soms de clientcomputer genoemd) verbinding te maken met een externe computer (soms de hostcomputer genoemd) die zich op een andere locatie bevindt. Dit betekent dat u bijvoorbeeld vanaf thuis een verbinding met uw computer op het werk tot stand kunt brengen. U hebt in dat geval toegang tot al uw toepassingen, bestanden en netwerkbronnen, zoals u dat ook zou hebben wanneer u achter uw computer op het werk zou zitten. Als u programma's op het werk niet afsluit, kunt u op uw computer thuis het bureaublad van de computer op het werk weergeven, met de programma's die daarop worden uitgevoerd.

Als u een video wilt bekijken, gaat u naar Afbeelding van de knop AfspelenVideo: Access another computer using Remote Desktop.

Hierna vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Verbinding met extern bureaublad.

Alles weergeven

In welke versies van Windows 7 is Verbinding met extern bureaublad opgenomen?

Alle versies van Windows 7 bevatten Verbinding met extern bureaublad.

 • Met Extern bureaublad kunt u een verbinding tot stand brengen vanuit elke versie van Windows 7.

 • U kunt verbinding maken met computers waarop Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate of Windows 7 Enterprise staat.

 • U kunt Verbinding met extern bureaublad niet gebruiken om een verbinding tot stand te brengen met een computer waarop Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic of Windows 7 Home Premium wordt gebruikt.

Hoe kan ik externe verbindingen toestaan op de computer waarmee ik een verbinding tot stand wilt brengen?

Als op de computer waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate of Windows 7 Enterprise wordt gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor externe verbindingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Selecteer onder Extern bureaublad in het dialoogvenster Systeemeigenschappen een van de drie opties en klik vervolgens op Gebruikers selecteren.

  Als u administrator bent op de computer, wordt uw huidig gebruikersaccount automatisch toegevoegd aan de lijst met externe gebruikers en kunt u de volgende twee stappen overslaan.

 4. Klik in het dialoogvenster Externe bureaubladgebruikers op Toevoegen.

 5. Voer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen selecteren de volgende handelingen uit:

  • Klik op Locaties en selecteer de gewenste locatie als u een zoeklocatie wilt instellen.

  • Typ in het vak Geef de objectnamen op de naam van de gebruiker die u wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.

  De naam wordt vervolgens weergegeven in de lijst met gebruikers in het dialoogvenster Externe bureaubladgebruikers.

Opmerkingen

 • U kunt geen verbinding maken met een computer in de sluimer- of slaapstand. Zet de instellingen voor de sluimer- en slaapstand op de externe computer daarom op Nooit. (De sluimerstand is niet op alle computers beschikbaar.) Voor informatie over het aanbrengen van de wijzigingen raadpleegt u Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen.

 • U kunt Verbinding met extern bureaublad niet gebruiken om een verbinding tot stand te brengen met een computer waarop Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic of Windows 7 Home Premium wordt gebruikt.

 • Zoek naar 'Verbindingen met extern bureaublad toestaan van buiten het thuisnetwerk' in Windows Hulp en ondersteuning voor informatie over het toestaan van verbindingen vanaf een computer buiten uw thuisnetwerk.

Hoe wijzig ik de instellingen van Verbinding met extern bureaublad?

 1. Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Typ bij Computer de naam van de computer waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Voordat u verbinding maakt, klikt u op Opties en brengt u de gewenste wijzigingen aan op de tabbladen Weergave, Lokale bronnen, Programma's, Gebruikerservaring en Geavanceerd.

  Opmerking

  • Als u deze instellingen wilt opslaan voor toekomstige verbindingen, klikt u op het tabblad Algemeen en vervolgen op Opslaan.

 4. Klik op Verbinden.

Waarom kan ik sommige Extern bureaublad-instellingen niet wijzigen?

Deze instellingen worden met behulp van groepsbeleid beheerd door uw systeembeheerder.

Wat is een volledige computernaam?

Een volledige computernaam wordt ook wel een volledige domeinnaam of FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) genoemd. Deze naam omvat de naam van de hostcomputer, de domeinnaam en alle bovenliggende domeinen. De volledige computernaam van een computer met de naam Host is bijvoorbeeld host.voorbeeld.microsoft.com.

In welke versies van Windows 7 is ondersteuning van meerdere beeldschermen voor Verbinding met extern bureaublad opgenomen?

In Windows 7 Ultimate en Windows 7 Enterprise biedt Verbinding met extern bureaublad ondersteuning voor het gebruik van meerdere weergaven met een hoge resolutie tijdens een externe sessie. Als u wilt dat het bureaublad van de externe computer meerdere beeldschermen gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties en vervolgens op het tabblad Weergave.

 3. Schakel het selectievakje Al mijn beeldschermen gebruiken voor de externe sessie in en klik op Verbinden.

Opmerkingen

 • Voor deze functie wordt soms ook wel de term doorlopende resolutie gebruikt. Druk op Ctrl+Alt+Break als u deze modus wilt in- of uitschakelen.

 • Bureaubladsamenstelling kan niet worden gebruikt als u meerdere beeldschermen gebruikt tijdens uw Extern bureaublad-sessie. Bureaubladsamenstelling biedt de gebruikersinterfaceonderdelen van Aero, zoals transparante vensters, voor extern-bureaubladsessies.

Hoe kan ik de poort voor luisteren voor Verbinding met extern bureaublad wijzigen?

U kunt als extra beveiligingsmaatregel de poort wijzigen die Verbinding met extern bureaublad gebruikt en een andere poort dan de standaardpoort 3389 instellen. Typ tijdens het aanmelden de naam van de externe computer, een dubbele punt en het nieuwe poortnummer (bijvoorbeeld Computer1:3390). Raadpleeg Hoe kan ik de poort voor luisteren voor Verbinding met extern bureaublad wijzigen? op de website Help en ondersteuning van Microsoft voor informatie over hoe u deze wijziging kunt opslaan.