Met Verbinding met extern bureaublad kunt u vanachter uw eigen pc verbinding maken met een pc op een andere locatie (de externe pc). Dit betekent dat u bijvoorbeeld wanneer u thuis achter uw pc zit, een verbinding met uw pc op het werk tot stand kunt brengen. U hebt dan toegang tot al uw apps, bestanden en netwerkbronnen, zoals u dat ook zou hebben wanneer u op het werk achter uw pc zou zitten.

Alles weergeven

Hoe kan ik verbinding maken met een pc via Verbinding met extern bureaublad?

 1. Stel de externe pc zo in, dat deze externe verbindingen accepteert.

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
   Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  2. Typ extern bureaublad in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Gebruikers selecteren die Extern bureaublad kunnen gebruiken. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

  3. Selecteer in het dialoogvenster Systeemeigenschappen onder Extern bureaublad de knop Externe verbindingen met deze computer toestaan.

  4. Tik of klik op Gebruikers selecteren en tik of klik in het dialoogvenster Externe bureaubladgebruikers op Toevoegen.

  5. Voer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen selecteren de volgende handelingen uit:

   1. Klik op Locaties en selecteer de gewenste locatie als u een zoeklocatie wilt kiezen.

   2. Typ in het vak Geef de objectnamen op de naam of de gebruikersnaam van de persoon die u wilt toevoegen en tik of klik vervolgens op OK. De naam wordt nu toegevoegd aan de lijst met mensen die verbinding kunnen maken met deze pc.

 2. Bovendien moet u, wanneer u verbinding wilt maken met een externe pc, de volledige naam van die pc weten.

  1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

  2. De volledige computernaam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

 3. Vervolgens moet u ervoor zorgen dat u de instellingen voor de sluimer- en slaapstand zijn ingesteld op Nooit, omdat u geen verbinding kunt maken met een pc die zich in de sluimer- of slaapstand bevindt. Zie Eenergiebeheerschema's: veelgestelde vragen voor meer informatie

 4. Voer ten slotte de volledige naam in van de externe pc in het vak Verbinding met extern bureaublad op uw lokale pc.

Opmerking

 • U kunt alleen externe verbindingen toestaan op pc's waarop bepaalde Windows-besturingssystemen worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie de sectie 'Met welke pc's kan ik verbinding maken door middel van Verbinding met extern bureaublad?'

Met welke pc's kan ik verbinding maken door middel van Verbinding met extern bureaublad?

U kunt een pc gebruiken waarop een willekeurige versie van Windows XP, Windows Vista en Windows 7 wordt uitgevoerd of een pc met Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 of Windows RT 8.1 om een verbinding te maken. Maar de externe pc moet een van de volgende Windows-besturingssystemen gebruiken:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Hoe maak ik verbinding met een werkcomputer?

U kunt via een andere werkcomputer of uw computer thuis verbinding maken met een werkcomputer. Er kan maar één persoon tegelijkertijd zijn ingelogd op een pc. Als iemand anders de werk-pc gebruikt, worden hij of zij direct uitgelogd zodra u inlogt. Daarnaast opent Windows Firewall automatisch de vereiste poort wanneer u een externe verbinding begint. Als u een andere firewall gebruikt, controleert u of de poort voor Extern bureaublad (gewoonlijk 3389) is geopend.

Een werkcomputer verbinden met een andere werkcomputer

 1. Zo opent u Verbinding met extern bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ mstsc in het zoekvak en tik of klik vervolgens op mstsc.

 2. Typ de naam van de werkcomputer waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op Verbinden. (U kunt in plaats van de computernaam ook het IP-adres invoeren.)

Een computer thuis verbinden met een werkcomputer

Om een werkcomputer te verbinden met een computer thuis moet u verbinding maken met het bedrijfsnetwerk. Dit kunt u op een van de volgende twee manieren doen (als u niet zeker weet welke u moet gebruiken, vraag het dan aan uw systeembeheerder):

 • VPN (Virtual Private Network). VPN's verbinden pc's via internet met grote netwerken (meestal bedrijfsnetwerken). Informeer bij de IT-beheerder naar de naam van de VPN-server voordat u begint.

  1. Open de wizard Verbinding met het Internet maken door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Netwerkcentrum. Tik of klik op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen en tik of klik op Verbinding met een bedrijfsnetwerk maken.

  2. Volg de instructies op het scherm.

  3. Zo opent u Verbinding met extern bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ mstsc in het zoekvak en tik of klik vervolgens op mstsc.

  4. Typ de naam van de werkcomputer waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op Verbinden. (U kunt in plaats van de computernaam ook het IP-adres invoeren.)

 • Extern bureaublad-gatewayserver. Een Extern bureaublad-gatewayserver helpt mensen bij het maken van een verbinding met werkcomputers op een bedrijfsnetwerk vanuit elke computer met een internetverbinding, zelfs als de twee netwerken verschillende protocollen gebruiken. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat uw systeembeheerder geen wijzigingen toestaat aan de instellingen van de Extern bureaublad-gatewayserver.

  1. Zo opent u Verbinding met extern bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ mstsc in het zoekvak en tik of klik vervolgens op mstsc.

  2. Tik of klik op Opties weergeven, tik of klik op het tabblad Geavanceerd en tik of klik vervolgens onder Verbinding vanaf elke locatie maken op Instellingen.

  3. Selecteer Deze instellingen voor Extern bureaublad-gatewayserver gebruiken en voer de naam van de server in (vraag deze aan uw systeembeheerder).

  4. Kies in Aanmeldingsmethode een van de volgende methoden:

   • Toestaan om later te selecteren. Deze optie laat u kiezen hoe u uzelf moet aanmelden wanneer u verbinding maakt.

   • Vragen om wachtwoord (NTLM). Met deze optie wordt u om een wachtwoord gevraagd wanneer u verbinding maakt.

   • Smartcard. Met deze optie wordt u gevraagd een smartcard in te voeren wanneer u verbinding maakt.

  5. Schakel het selectievakje Extern bureaublad-gatewayserver niet voor lokale adressen gebruiken in om uw verbinding sneller te maken.

   Wij raden deze optie aan omdat als de gatewayserver zich op een ander netwerk bevindt dan u, u geen verbinding kunt maken met de pc's op het netwerk.

  6. Tik of klik op OK, tik of klik op het tabblad Algemeen, voer de naam van de pc in waarmee u verbinding wilt maken en tik of klik vervolgens op Verbinden. (U kunt in plaats van de computernaam ook het IP-adres invoeren.)

Hoe open ik het startscherm en charms wanneer ik verbinding maak met een externe Windows 8.1-pc vanaf een Windows 8.1-pc?

Gebruik de verbindingsbalk die boven in het scherm wordt weergegeven, om het Startscherm, de charms en de recent gebruikte apps van de externe pc te openen en om Verbinding met extern bureaublad naast andere apps te gebruiken.
Menu met charms in de verbindingsbalk
Menu met charms in de verbindingsbalk

Opmerking

 • Als de vensters voor Verbinding met extern bureaublad niet gemaximaliseerd wordt weergegeven, moet u op het pictogram Verbinding met extern bureaublad klikken linksboven in het venster om het Startscherm, de charms en andere opties weer te geven.

Waarom kan ik geen verbinding maken via Verbinding met extern bureaublad?

Hier volgen enkele mogelijke oplossingen voor algemene problemen die u wellicht kunt tegenkomen wanneer u verbinding maakt met een externe pc. Als deze oplossingen niet werken, kunt u voor meer hulp terecht op de Microsoft Community-website.

 • De externe pc wordt niet gevonden. Als u deze fout ziet, neemt u contact op met de systeembeheerder van de externe pc om ervoor te zorgen dat u de correcte computernaam hebt. Controleer vervolgens of u de naam juist hebt ingevoerd. Als het nog steeds niet lukt om een verbinding tot stand te brengen, kunt u proberen of dit wel lukt wanneer u in plaats van de naam het IP-adres van de externe computer invoert.

 • Er is een probleem met het netwerk. Zorg ervoor dat:

  • uw router is ingeschakeld (alleen bij thuisnetwerken);

  • de Ethernet-kabel is aangesloten op uw netwerkadapter (alleen bij bekabelde netwerken);

  • de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer is ingeschakeld (alleen bij draadloze netwerken op laptops);

  • uw netwerkadapter werkt.

  Informeer bij de persoon die het netwerk heeft geïnstalleerd als het probleem niet is opgelost.

 • De poort voor Extern bureaublad wordt mogelijk geblokkeerd door een firewall Als u Windows Firewall gebruikt, volg dan de volgende stappen:

  1. Zo opent u Windows Firewall: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ firewall in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Windows Firewall.

  2. Tik of klik op Een app of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

  3. Tik of klik op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

  4. Selecteer onder Toegestane apps en onderdelenExtern bureaubladen tik of klik vervolgens op OK.

  Controleer als u een andere firewall gebruikt of de poort voor Extern bureaublad (gewoonlijk 3389) is geopend.

 • Externe verbindingen zijn wellicht niet ingesteld op de externe pc. Zie de vraag 'Hoe kan ik een pc instellen voor Verbinding met extern bureaublad?' in dit onderwerp om dit te verhelpen.

 • De externe pc laat wellicht alleen pc's toe waarvoor verificatie op netwerkniveau is ingesteld. Zie de vraag 'Welke typen Extern bureaublad-verbindingen moet ik toestaan?' in dit onderwerp.

 • De externe pc kan zijn uitgeschakeld. U kunt geen verbinding maken met een pc die is uitgeschakeld, in de slaapstand staat of in de sluimerstand staat. Zorg er dus voor dat de instellingen voor de slaap- en sluimerstand op de externe pc op Nooit staan. (Niet alle pc's beschikken over een sluimerstand). Zie Energiebeheerschema's: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Opmerking

 • Als u het aanmeldscherm van de externe pc wel kunt zien, maar uzelf niet kunt aanmelden, kan het zijn dat u niet bent toegevoegd aan de groep Externe bureaubladgebruikers of aan een andere groep met administratorrechten op de externe pc. Vraag uw systeembeheerder om dit voor u te doen.

Hoe wijzig ik de instellingen van Verbinding met extern bureaublad?

U kunt de verschillende instellingen voor uw externe verbinding wijzigen, waaronder de grootte van het bureaublad van de externe pc, de audio en de verbindingssnelheid.

 1. Zo opent u Verbinding met extern bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ mstsc in het zoekvak en tik of klik vervolgens op mstsc.

 2. Voer de naam van de pc in waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Voordat u verbinding maakt, tikt of klikt u op Opties weergeven en brengt u de gewenste wijzigingen aan op de tabbladen Weergave, Lokale bronnen, Programma's, Gebruikerservaring en Geavanceerd.

 4. Als u deze instellingen wilt opslaan voor toekomstige verbindingen, tikt of klikt u op het tabblad Algemeen en vervolgens op Opslaan.

 5. Tik of klik op Verbinden.

Waarom kan ik sommige instellingen van Verbinding met extern bureaublad niet wijzigen?

Het is mogelijk dat uw systeembeheerder deze instellingen beheert. Informeer bij uw beheerder voor meer informatie.

Welke typen Extern bureaublad-verbindingen moet ik toestaan?

Voordat u of iemand anders verbinding kan maken met een externe pc, moet de toepasselijke verbindingsinstelling worden ingesteld op de externe pc. Als u het uw externe instellingen wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

 2. Klik op Instellingen voor externe verbindingen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Er zijn twee instellingen voor externe verbindingen:

 • Geen externe verbindingen met deze computer toestaan. Hierdoor kan niemand extern verbinding maken met uw pc.

 • Externe verbindingen met deze computer toestaan. Hierdoor worden externe verbindingen met uw pc mogelijk gemaakt.

  Als u weet dat de personen die verbinding met uw pc maken Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1 op hun pc's uitvoeren, schakelt u het selectievakje Alleen verbindingen toestaan die van computers die een extern bureaublad met verificatie op netwerkniveau uitvoeren (aanbevolen) in. Deze versies van Windows maken gebruik van Verificatie op netwerkniveau. Dit is een authenticatiemethode die wordt voltooid voordat er een volledige Extern bureaublad-verbinding tot stand is gebracht en het aanmeldscherm wordt weergegeven. Dit kan bijdragen aan het beveiligen van de externe pc tegen hackers en schadelijke software.