Uw Windows-wachtwoord opnieuw instellenDe stappen die u moet volgen, variëren, afhankelijk van of de computer wel of niet tot een domein of werkgroep behoort. Als u hierachter wilt komen, raadpleegt u "To check if your computer is on a workgroup or domain" (Controleren of uw computer tot een domein of werkgroep behoort) in Wat is het verschil tussen een domein, een werkgroep en een thuisgroep?

Alles weergeven

Mijn computer maakt deel uit van een domein

Omdat uw computer deel uitmaakt van een domein, kan alleen de netwerkbeheerder uw domeinwachtwoord opnieuw instellen. Voer de volgende stappen uit als u een wachtwoord voor een lokaal gebruikersaccount (een account dat toegang biedt tot de computer, maar niet tot het domein) opnieuw wilt instellen.

  1. Open Gebruikersaccounts door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Gebruikersaccounts, nogmaals op Gebruikersaccounts en vervolgens op Gebruikersaccounts beheren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
  2. Klik op het tabblad Gebruikers onder Gebruikers van deze computer op de naam van het gebruikersaccount en klik vervolgens op Wachtwoord opnieuw instellen.

  3. Typ het nieuwe wachtwoord, bevestig het en klik op OK.

Mijn computer maakt deel uit van een werkgroep

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit met een wachtwoordhersteldiskette voor uw gebruikersaccount (of de wachtwoordherstelinformatie die is opgeslagen op een USB-flashstation) opnieuw instellen. Als u geen wachtwoordhersteldiskette hebt, zult u iemand met een administratoraccount op de computer moeten vragen uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Opmerking

  1. Als u het verkeerde wachtwoord opgeeft tijdens de aanmeldingsprocedure van Windows, wordt er een bericht weergegeven met de melding dat het wachtwoord onjuist is. Klik op OK om het bericht te sluiten.

  2. Klik op Wachtwoord opnieuw instellen en plaats de wachtwoordherstelschijf of het USB-flashstation.

  3. Maak een nieuw wachtwoord. Volg daarbij de aanwijzingen van de wizard Wachtwoord opnieuw instellen.

  4. Meld u aan met het nieuwe wachtwoord. Als u uw wachtwoord opnieuw vergeet, kunt u dezelfde wachtwoordherstelschijf gebruiken. U hoeft geen nieuwe te maken.

Voor informatie over het wijzigen van uw wachtwoord raadpleegt u Uw Windows-wachtwoord wijzigen. Voor informatie over het opslaan van wachtwoordherstelinformatie raadpleegt u Een wachtwoordhersteldiskette maken.Meer hulp nodig?