Wat zijn de risico's van het verlenen van toegang aan programma's door een firewall?


Wanneer u een programma aan de lijst met toegestane programma's toevoegt in een firewall of wanneer u een poort in een firewall opent, staat u een bepaald programma toe om informatie te verzenden van en naar uw computer via de firewall. Wanneer u een programma toestaat om via een firewall te communiceren (ook wel deblokkeren genoemd), maakt u als het ware een deurtje open in de firewall.

Elke keer wanneer u een poort opent waardoor een programma via een firewall kan communiceren, wordt de computer een stukje minder veilig. Hoe groter het aantal toegestane programma's of open poorten in de firewall is, hoe meer kansen er zijn voor hackers of schadelijke software om via een van de openingen een worm binnen te smokkelen, toegang te krijgen tot bestanden of via uw computer schadelijke software naar andere gebruikers te verspreiden.

Het is over het algemeen veiliger om een programma aan de lijst met toegestane programma's toe te voegen dan een poort te openen. Een poort blijft geopend totdat u deze sluit, of een programma nu van de poort gebruikmaakt of niet. Als u een programma aan de lijst met toegestane programma's toevoegt, is het 'deurtje' alleen open wanneer het voor een bepaalde communicatie nodig is.

U kunt de beveiligingsrisico's als volgt beperken:

 • Maak alleen een uitzondering of open alleen een poort als het werkelijk nodig is en volg de onderstaande stappen om programma's uit de lijst met toegestane programma's te verwijderen of poorten te sluiten die u langer meer nodig hebt.

 • Sta een programma dat u niet herkent, nooit toe via de firewall te communiceren.

Een programma verwijderen uit de lijst met toegestane programma's

 1. Open Windows Firewall door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ firewall in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Firewall.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

  Afbeelding van het linkerdeelvenster van Windows Firewall in het Configuratiescherm
  Linkerdeelvenster van Windows Firewall
 3. Klik op Instellingen wijzigen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Schakel het selectievakje uit naast het programma dat u uit de lijst met toegestane programma's wilt verwijderen en klik vervolgens op OK.

Een firewallpoort sluiten

 1. Open Windows Firewall door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ firewall in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Firewall.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde instellingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik in het dialoogvenster Windows Firewall met geavanceerde beveiliging in het linkerdeelvenster op Binnenkomende regels.

 4. Selecteer in het middelste deelvenster de regel die u wilt uitschakelen en klik vervolgens in het rechterdeelvenster op Regel uitschakelen.