Details over computerprestaties weergeven met Taakbeheer


Het tabblad Prestaties in Taakbeheer biedt geavanceerde details over de manier waarop uw computer systeembronnen gebruikt, zoals RAM (Random Access Memory) en de CPU (Central Processing Unit).

 1. Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en vervolgens op Taakbeheer starten te klikken.

 2. Klik op het tabblad Prestaties.

Alles weergeven

Controleren hoeveel CPU- en geheugenbronnen worden gebruikt

Afbeelding van prestatiegrafieken
Prestatiegrafieken

Het tabblad Prestaties bevat vier grafieken. In de bovenste twee grafieken wordt aangegeven hoeveel CPU-bronnen worden gebruikt, zowel nu als de gedurende de afgelopen minuten. (Als de grafiek Geschiedenis van CPU-gebruik gesplitst wordt weergegeven, bevat de computer meerdere CPU's en/of een CPU met één dubbele kern.) Een hoog percentage betekent dat programma's of processen veel CPU-bronnen vereisen, wat de computer traag kan maken. Als het percentage ongewijzigd op of tegen 100% blijft staan, reageert een programma mogelijk niet. Zie Een programma afsluiten dat niet reageert voor meer informatie.

De twee onderste grafieken geven in MB (megabytes) aan hoeveel RAM, of fysiek geheugen, wordt gebruikt, zowel op dit moment als tijdens de afgelopen minuten. Het percentage gebruikt geheugen staat onder aan het venster van Taakbeheer. Als het geheugenverbruik voortdurend hoog lijkt te zijn of als het de prestaties van uw computer aanzienlijk vertraagt, kunt u proberen het aantal programma's te verminderen dat tegelijkertijd is geopend, of kunt u meer RAM installeren. Zie Problemen wegens onvoldoende geheugen voorkomen voor meer informatie.

Als u het geheugenverbruik voor afzonderlijke processen op de computer wilt zien, klikt u op het tabblad Processen. De kolom Geheugen (privéwerkset) is standaard geselecteerd. De privéwerkset is een subset van werkset, een technische term waarmee wordt beschreven hoeveel geheugen door elk proces wordt gebruikt. Met de privéwerkset wordt specifiek beschreven hoeveel geheugen een proces gebruikt en dat niet kan worden gedeeld door andere processen.

Als u een geavanceerde gebruiker bent, wilt u mogelijk andere geavanceerde geheugenwaarden weergeven op het tabblad Processen. Als u dit wilt doen, klikt u op Weergave en op Kolommen selecteren en selecteert u een geheugenwaarde:

 • Geheugen - werkset De hoeveelheid geheugen in de privéwerkset plus de hoeveelheid geheugen die het proces gebruikt en die kan worden gedeeld door andere processen.

 • Geheugen - piekwerkset Maximale hoeveelheid werksetgeheugen die door het proces wordt gebruikt.

 • Geheugen - verschil in werkset De mate van wijzigingen in het werksetgeheugen dat door het proces wordt gebruikt.

 • Geheugen - toegewezen grootte De hoeveelheid virtueel geheugen die is gereserveerd voor gebruik door een proces.

 • Geheugen - wisselbaar Hoeveelheid speciaal toegewezen virtueel geheugen voor een proces die naar een ander opslagmedium kan worden geschreven, zoals de harde schijf.

 • Geheugen - niet-wisselbaar De hoeveelheid speciaal toegewezen virtueel geheugen voor een proces die niet naar een ander opslagmedium kan worden geschreven.

Details ophalen over de gebruikte hoeveelheid geheugen

Afbeelding van prestatietabellen
Prestatietabellen

De drie geavanceerde tabellen onder de grafieken bevatten verschillende details over het geheugen- en brongebruik. Onder Fysiek geheugen (MB) is Totaal de hoeveelheid RAM die op de computer is geïnstalleerd, vermeld in MB (megabytes). In cache verwijst naar de hoeveelheid fysiek geheugen die recentelijk voor systeembronnen is gebruikt. Beschikbaar is de hoeveelheid geheugen die onmiddellijk beschikbaar is om te worden gebruikt door processen, stuurprogramma's of het besturingssysteem. Beschikbaar is de hoeveelheid geheugen die momenteel niet wordt gebruikt of die geen nuttige gegevens bevat (in tegenstelling tot bestanden in cache, die wel nuttige gegevens bevatten).

Onder Kernelgeheugen (MB) is Wisselbaar de hoeveelheid virtueel geheugen die wordt gebruikt door het kerndeel van Windows, de kernel. Niet-wisselbaar is de hoeveelheid RAM-geheugen die door de kernel wordt gebruikt.

De systeemtabel bevat vijf velden:

 • Ingangen. Het aantal unieke object-id's dat door processen in gebruik is. Deze waarde is vooral van belang voor IT-deskundigen en programmeurs.

 • Threads. Het aantal objecten of processen dat wordt uitgevoerd binnen grotere processen of programma's. Deze waarde is vooral van belang voor IT-deskundigen en programmeurs.

 • Processen. Het aantal afzonderlijke processen dat op de computer wordt uitgevoerd (u kunt deze gegevens ook op het tabblad Processen weergeven).

 • Tijd actief. De hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de computer opnieuw is opgestart.

 • Toeg. (MB). Een beschrijving van virtueel geheugengebruik (ook wisselbestand gebruik genoemd). Het wisselbestand is ruimte op uw harde schijf die door Windows wordt gebruikt naast RAM. Het eerste getal is de hoeveelheid RAM en virtueel geheugen die momenteel wordt gebruikt. Het tweede getal is de hoeveelheid RAM en virtueel geheugen die op uw computer beschikbaar is.

Klik op Broncontrole als u geavanceerde gegevens over de gebruikte hoeveelheid geheugen en CPU-bronnen wilt weergeven. Broncontrole bevat schematische overzichten zoals in Taakbeheer, maar dan gedetailleerder. Het bevat tevens meer details over resources, zoals schijfgebruik en netwerkgebruik.

Zie Taakbeheer openen voor meer informatie over Taakbeheer.Meer hulp nodig?