SmartScreen-filter: veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het SmartScreen-filter van Internet Explorer.

Alles weergeven

Wat is phishing?

Onlinephishing (uitgesproken als het Engelse woord fishing) is een techniek om computergebruikers persoonlijke of financiële informatie te ontfutselen via een e-mailbericht of een website. Een veelgebruikte phishingmethode begint met een frauduleuze e-mail die eruit ziet als een officiële mededeling van een vertrouwde bron, zoals een bank, creditcardbedrijf of een bonafide webwinkel. De ontvangers worden door het e-mailbericht naar een frauduleuze website geleid, waar hun wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals een rekeningnummer of een wachtwoord. Met deze informatie kunnen oplichters vervolgens uw identiteit gebruiken voor frauduleuze doeleinden.

Wat is schadelijke software?

De termen schadelijke software en malware verwijzen naar programma's die een beveiligings- of privacyrisico vormen doordat virussen bevatten of illegaal, frauduleus of schadelijk gedrag vertonen. Voorbeelden van schadelijke software zijn virussen, wormen en Trojaanse paarden.

Wat is het SmartScreen-filter en hoe kan dit filter mij beschermen?

Het SmartScreen-filter is een functie van Internet Explorer waarmee phishingwebsites worden opgespoord. Het SmartScreen-filter voorkomt tevens dat u schadelijke software of malware kunt installeren. Dit zijn programma's die virussen bevatten of illegaal, frauduleus of schadelijk gedrag vertonen.

Het SmartScreen-filter biedt op drie manieren bescherming:

 • Het is actief op de achtergrond wanneer u op internet surft. Hierbij worden webpagina's geanalyseerd en wordt bepaald of ze verdachte kenmerken bevatten. Als er verdachte webpagina's worden gevonden, wordt door het SmartScreen-filter een bericht weergegeven dat u moet opletten en kunt u feedback geven.

 • Het SmartScreen-filter controleert de websites die u bezoekt tegen een actuele lijst met gerapporteerde phishingwebsites en websites met schadelijke software. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt door het SmartScreen-filter een rode waarschuwing weergegeven dat de website is geblokkeerd voor uw veiligheid.

 • Ook bestanden die worden gedownload, worden door het SmartScreen-filter tegen dezelfde dynamische lijst met gerapporteerde websites met schadelijke software gecontroleerd. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt door het SmartScreen-filter een rode waarschuwing weergegeven dat de download is geblokkeerd voor uw veiligheid.

Het gebruik van het SmartScreen-filter valt onder de serviceovereenkomst van Microsoft. Lees de serviceovereenkomst van Microsoft online voor meer informatie.

Wat is er aan de hand als ik word gevraagd of ik deze website probeer te openen?

Dit bericht wordt door Internet Explorer weergegeven als een verdachte website enkele typische kenmerken van een onveilige website vertoont terwijl de website niet in de lijst met gerapporteerde onveilige websites staat. De website is mogelijk legitiem, maar u doet er goed aan om geen persoonlijke of financiële informatie te verstrekken tenzij u zeker weet dat de website betrouwbaar is. U kunt Microsoft helpen deze website te evalueren door feedback te geven via de koppelingen in het bericht.

Welke informatie wordt door het SmartScreen-filter naar Microsoft gestuurd?

Het SmartScreen-filter maakt gebruik van een SSL-internetverbinding (Secure Socket Layer) om URL's naar Microsoft te sturen. Lees de privacyverklaring van Internet Explorer online voor meer informatie over de gegevens die worden verzonden en de manier waarop deze worden gebruikt.

Hoe controleer ik een website handmatig?

U kunt websites vanuit Internet Explorer controleren door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Ga naar de website die u wilt controleren.

 3. Klik op de knop Beveiliging, wijs SmartScreen-filter aan en klik op Deze website controleren.

Wat is er aan de hand als een website is geblokkeerd en als gerapporteerde onveilige website is gemarkeerd?

Een gerapporteerde onveilige website is door betrouwbare bronnen bevestigd als frauduleus of als koppeling naar schadelijke software, en is gerapporteerd aan Microsoft. Microsoft raadt u af informatie in te voeren op dergelijke websites.

Een van de websites die ik bezoek, is gemarkeerd door het SmartScreen-filter terwijl het geen onveilige website is. Wat moet ik doen?

Vanuit het waarschuwingsbericht kunt u deze website rapporteren als een veilige website. Klik op de koppeling Rapporteren dat deze website geen bedreigingen bevat om de Microsoft-feedbackpagina te openen. Volg de instructies op de website.

Hoe rapporteer ik een phishingwebsite?

Voer de onderstaande stappen uit om een phishingwebsite te rapporteren:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Ga naar de phishingwebsite.

 3. Klik op de knop Beveiliging, wijs SmartScreen-filter aan en klik vervolgens op Onveilige website rapporteren.

 4. Gebruik de webpagina die wordt weergegeven om de website te rapporteren.

Moet ik een website vertrouwen waarop ik word gevraagd de waarschuwing van het SmartScreen-filter te negeren?

Nee. Het SmartScreen-filter gebruikt informatie uit betrouwbare bronnen om u te waarschuwen voor phishingwebsites en frauduleuze websites. Bovendien kunnen de eigenaars van websites contact opnemen met Microsoft als hun websites ten onrechte worden gemarkeerd als phishingwebsites. Wanneer u op een website wordt gevraagd een waarschuwing van het SmartScreen-filter te negeren, moet u daar geen gevolg aan geven en geen persoonlijke of financiële gegevens verstrekken.

Hoe voorkomt het SmartScreen-filter dat websites ten onrechte worden gemarkeerd als onveilige websites?

Het SmartScreen-filter blokkeert alleen websites die als onveilige websites zijn geverifieerd door reviewers van Microsoft of door werknemers bij externe gegevensverstrekkers. Het SmartScreen-filter biedt tevens een feedbacksysteem waarmee gebruikers en eigenaars van websites eventuele fouten direct kunnen rapporteren. Deze rapporten worden geverifieerd en fouten worden hersteld.

Kan ik een aangepaste lijst met vertrouwde websites maken voor het SmartScreen-filter?

Ja, systeembeheerders bij bedrijven en individuele gebruikers kunnen websites toevoegen aan hun lijst met vertrouwde websites en vervolgens het SmartScreen-filter uitschakelen voor alle websites in de beveiligingszone Vertrouwde websites.

Ga als volgt te werk om een website toe te voegen aan uw lijst met vertrouwde websites en het SmartScreen-filter uit te schakelen voor deze website

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Ga naar de website die u aan de lijst met vertrouwde websites wilt toevoegen.

 3. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 4. Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op Vertrouwde websites.

 5. Klik op de knop Websites.

  Het websiteadres wordt nu weergegeven in het vak Deze website aan de zone toevoegen.

 6. Als de website geen beveiligde website is (HTTPS), schakelt u het selectievakje Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist uit.

 7. Klik op Toevoegen en vervolgens op Sluiten.

 8. Klik op het tabblad Beveiliging op Aangepast niveau.

 9. Blader in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen naar SmartScreen-filter gebruiken en klik op Uitschakelen.

 10. Klik tweemaal op OK.

Waarom geeft Internet Explorer een melding dat het SmartScreen-filter niet beschikbaar is?

Als het SmartScreen-filter niet beschikbaar is, kunnen alle websites die u in die periode bezoekt niet worden gecontroleerd tegen een onlinelijst met websites die aan Microsoft zijn gerapporteerd. De service is niet beschikbaar als uw computer geen verbinding heeft met internet. Controleer de internetverbinding en probeer het opnieuw. Als u verbonden bent met internet maar niet onlangs een update voor Internet Explorer hebt uitgevoerd, beschikt u mogelijk over een oudere versie die niet langer door het SmartScreen-filter wordt ondersteund. Als u wilt controleren op updates, klikt u op de knop Beveiliging en klikt u vervolgens op Windows Update of downloadt u de nieuwste versie van de website van Internet Explorer.

Hoe schakel ik het SmartScreen-filter uit?

Als u het SmartScreen-filter wilt uitschakelen, voert u de onderstaande stappen uit:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Beveiliging, wijs SmartScreen-filter aan en klik op SmartScreen-filter uitschakelen.

 3. Klik in het dialoogvenster Microsoft‌ SmartScreen-filter op OK.

Hoe schakel ik het SmartScreen-filter weer in?

Als u het SmartScreen-filter wilt inschakelen, voert u de onderstaande stappen uit:

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Beveiliging, wijs SmartScreen-filter aan en klik op SmartScreen-filter inschakelen.

 3. Klik in het dialoogvenster Microsoft‌ SmartScreen-filter op OK.

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen onlinephishing?

Hier volgen enkele korte tips die u kunnen helpen om uzelf te beschermen tegen onlinephishing:

 • Wees voorzichtig met uw persoonlijke gegevens.

 • Navigeer naar vertrouwde websites door het webadres direct op de adresbalk te typen.

 • Verstrek nooit persoonlijke informatie in een e-mail, chatbericht of pop-upvenster.

 • Klik niet op koppelingen in e-mails en chatberichten van onbekenden of op koppelingen die er verdacht uitzien. Vraag altijd aan de afzender of deze het bericht werkelijk heeft verstuurd. Zelfs berichten van vrienden of familie kunnen gefingeerd zijn.

 • Vul alleen persoonlijke informatie in op websites die een privacyverklaring bevatten of informatie geven over de manier waarop ze persoonlijke gegevens gebruiken.

 • Controleer regelmatig uw bank- en/of giroafschriften en kredietoverzichten en rapporteer elke verdachte transactie.

 • Zorg ervoor dat op uw computer altijd de nieuwste versie van Windows en Internet Explorer is geïnstalleerd. Zie Beveiligingsupdates voor Windows installeren voor meer informatie.

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen schadelijke software?

 • Schakel het SmartScreen-filter in.

 • Houd de software op uw computer up-to-date. Voer regelmatig updates uit voor uw besturingssysteem en antivirussoftware.

 • Download software-updates alleen van betrouwbare bronnen. Gebruik Windows Update voor Windows-besturingssystemen. Gebruik voor andere software altijd de websites van het bedrijf of de persoon die de software heeft gemaakt.

 • Denk na voordat u iets installeert. Weeg de risico's en voordelen tegen elkaar af en let op de kleine lettertjes. Mogelijk bevat die lange gebruiksrechtovereenkomst die u niet wilt lezen een waarschuwing dat u schadelijke software gaat installeren.

 • Installeer een firewall en gebruik deze ook. U kunt Windows Firewall in het configuratiescherm gebruiken, maar u kunt ook een internetbeveiligingsprogramma met een firewall installeren.

Wat moet ik doen als ik mogelijk persoonlijke of financiële gegevens heb opgegeven op een phishingwebsite?

U kunt het beste onmiddellijk de volgende stappen ondernemen:

 • Wijzig de wachtwoorden of pincodes van al uw onlineaccounts.

 • Zorg ervoor dat uw rekening wordt gemarkeerd met een fraudewaarschuwing. Raadpleeg uw bank of financieel adviseur als u niet weet hoe u dit moet doen.

 • Neem direct contact op met uw bank of de onlinewinkel. Klik niet op koppelingen in de frauduleuze e-mail.

 • Sluit elke rekening waarvan zonder uw medeweten geld is afgeschreven of die voor zover u weet met kwade bedoelingen is geopend.

 • Zie de Microsoft-website over beveiliging voor thuis voor meer informatie over hoe u zichzelf online kunt beschermen.

Wat moet ik doen als ik ontdek dat ik het slachtoffer ben geworden van fraude?

U kunt het beste onmiddellijk de volgende stappen ondernemen:

 • Doe aangifte bij de lokale politie.

 • Zorg ervoor dat uw rekening wordt gemarkeerd met een fraudewaarschuwing. Raadpleeg uw bank of financieel adviseur als u niet weet hoe u dit moet doen.

 • Wijzig de wachtwoorden of pincodes van al uw online accounts.

 • Neem direct contact op met uw bank of de online winkel. Klik niet op koppelingen in de frauduleuze e-mail.

 • Sluit elke rekening waarvan zonder uw medeweten geld is afgeschreven of die voor zover u weet met kwade bedoelingen is geopend.

 • Zie de Microsoft-website over beveiliging voor thuis voor meer informatie over hoe u zichzelf online kunt beschermen.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn computer ongewenste schadelijke software bevat?

U kunt Microsoft‌ Safety Scanner van de Microsoft-website downloaden. Hiermee wordt de computer gecontroleerd op schadelijke software en worden eventuele infecties verwijderd.Meer hulp nodig?