Schakelen tussen uw thuisnetwerk en het bedrijfsnetwerk


Stel, u neemt een laptopcomputer van kantoor mee naar huis en u wilt deze aansluiten op uw thuisnetwerk. In dat geval kan het zijn dat u bepaalde computerinstellingen moet wijzigen.

Toegang tot internet

Als u thuis alleen internet wilt gebruiken, verbindt u de laptop van kantoor met uw thuisnetwerk.

Alles weergeven

Verbinding maken met een Ethernet-netwerk

 • Sluit de ene stekker van een Ethernet-kabel aan op de laptop en de andere op de hub, de switch of de router. Als het goed is, hebt u onmiddellijk toegang tot internet.

Verbinding maken met een draadloos thuisnetwerk

Uw laptop moet beschikken over een draadloze netwerkadapter.

 1. Schakel de laptop in.

 2. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 3. Selecteer uw draadloze thuisnetwerk in de lijst en typ vervolgens de netwerkbeveiligingssleutel (indien vereist).

  Als het goed is, hebt u nu verbinding met het draadloze netwerk en toegang tot internet.

Opmerking

 • Als u een draadloos thuisnetwerk hebt, is het raadzaam een netwerkbeveiligingssleutel te gebruiken. Als u dat niet doet, loopt u het risico dat de laptopcomputer wordt gekraakt door kwaadwillige gebruikers of schadelijke software. Voor meer informatie raadpleegt u Waarom moet ik mijn draadloze netwerk beveiligen?

Als u problemen hebt met verbinding maken met het netwerk of toegang krijgen tot het internet raadpleegt u Waarom kan ik geen verbinding maken met een netwerk? of Waarom kan ik geen verbinding maken met internet?

Bestands- en printerdeling inschakelen

Als u gedeelde bestanden en printers in het netwerk wilt gebruiken, moet u eerst de bestands- en printerdeling inschakelen. U kunt dit het gemakkelijkst doen door een thuisgroep te maken of hiervan lid te worden.

Een thuisgroep gebruiken om bestanden en printers te delen

Als u een computer configureert met deze versie van Windows, wordt automatisch een thuisgroep gemaakt. U kunt ook een thuisgroep maken door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open Netwerkcentrum door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik op Opties voor thuisgroepen en delen selecteren.

 3. Voer de instructies uit voor het maken van een thuisgroep of om hiervan lid te worden.

Opmerking

 • Als de computer deel uitmaakt van een domein kunt u geen bestanden en printers delen met een thuisgroep, maar hebt u wel toegang tot bestanden en printers die door anderen zijn gedeeld.

 • Thuisgroepen zijn niet beschikbaar in Windows  Server 2008 R2.

Bestanden en printers delen met een thuisgroep

Wij raden u aan om een thuisgroep te gebruiken voor het delen van bestanden en printers, omdat delen op deze wijze veel makkelijker is in te stellen. Zie de sectie 'Een thuisgroep gebruiken om bestanden en printers te delen' hierboven voor meer informatie.

 1. Open Netwerkcentrum door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Als het netwerk wordt weergegeven als openbaar netwerk, klikt u op Openbaar netwerk en klikt u vervolgens op Thuisnetwerk of Bedrijfsnetwerk.

Als uw computer met Windows 7 deel uitmaakt van een domein, kunt u de netwerklocatie mogelijk niet wijzigen in Thuis of Werk. In dit geval moet u op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen klikken in het linkerdeelvenster en de volgende opties inschakelen:

 • Netwerkdetectie (zieNetwerkdetectie in- of uitschakelen)

 • Bestandsdeling

 • Openbare mappen delen (als u bestanden wilt delen in de map Openbare documenten, Openbare muziek, Openbare Afbeeldingen of Openbare video's)

 • Printerdeling

Opmerking

 • Als u met wachtwoord beveiligd delen wilt gebruiken, moet u op beide computers dezelfde gebruikersaccounts en wachtwoorden hebben. Dit is meestal niet het geval als u een kantoorlaptop en een thuiscomputer gebruikt. (De optie Met wachtwoord beveiligd delen is niet beschikbaar in domeinnetwerken.)

Toegang tot een printer

Als u op uw laptopcomputer een printer wilt gebruiken die is aangesloten op uw gewone computer, moet u eerst netwerkdetectie inschakelen (als de printer is aangesloten op een computer met Windows 7). Vervolgens zorgt u ervoor dat de printer wordt gedeeld.

Alles weergeven

Controleren of een printer gedeeld is of printerdeling instellen

 1. Meld u aan bij een computer die deel uitmaakt van uw thuisnetwerk en is verbonden met de printer.

 2. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt delen, klik op Eigenschappen van printer en klik op het tabblad Delen.

  Als de printer gedeeld is, is Deze printer delen geselecteerd. Als deze optie niet geselecteerd is, klikt u op Deze printer delen en klikt u vervolgens op OK.

Als u de gedeelde printer wilt gebruiken, moet u de printer toevoegen aan uw laptop.

Een printer toevoegen

 1. Open de wizard Printers toevoegen door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Printers en Een printer toevoegen.

 2. Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen en volg de stappen in de wizard.

Bestanden en mappen delen

U kunt bestanden en mappen op twee manieren delen: via eenvoudige bestandsdeling (waarbij de bestanden of mappen in een gemeenschappelijke gedeelde map in het netwerk worden geplaatst) of via bestandsdeling ter plekke (waarbij afzonderlijke bestanden of mappen voor delen worden gemarkeerd zonder dat ze van de huidige locatie worden verwijderd).

Alles weergeven

Delen instellen op computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd

Als op uw computers thuis een versie van Windows XP wordt uitgevoerd die lager is dan Windows XP met Service Pack 2 (SP2), moet u deze opwaarderen voordat u delen kunt instellen.

 1. Voer de wizard Netwerk instellen uit op elke thuiscomputer, als u dat nog niet hebt gedaan.

 2. Geef aan dat u bestandsdeling wilt gebruiken wanneer u daartoe de gelegenheid krijgt. Op elke computer wordt een map Gedeelde documenten gemaakt. De bestanden in de map zijn toegankelijk vanaf elke computer in uw netwerk.

Opmerkingen

 • U opent de map Gedeelde documenten door te klikken op Start, te klikken op Mijn documenten en vervolgens te klikken op Gedeelde documenten.

 • In Windows XP kunt u geen afzonderlijke bestanden delen. U moet de volledige map delen. Als u mappen en inhoud wilt delen zonder deze naar de map Gedeelde documenten te verplaatsen, gaat u naar de locatie met de map die u wilt delen, klikt u erop met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Delen en beveiliging. Klik op de tab Delen, klik op Deze map delen en klik tot slot op Toepassen.

Delen instellen op computers waarop Windows Vista wordt uitgevoerd

De map Gedeelde documenten is in Windows Vista vervangen door de map Openbaar.

 1. Klik in Netwerkcentrum op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken bij Openbare mappen delen en klik vervolgens op een van de volgende opties:
  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen

  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken

 2. Klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  De bestanden in de map Openbaar zijn nu toegankelijk vanaf elke computer in uw netwerk.

Opmerkingen

 • U kunt de map Openbaar als volgt openen: Klik in de map Documenten op de pijl naast Mappen onderin het linkerdeelvenster en klik vervolgens op Openbaar.

 • Als u bestanden of mappen wilt delen zonder deze naar deze map te verplaatsen, gaat u naar de locatie met het bestand of de map in kwestie, klikt u er met de rechtermuisknop op, klikt u op Delen en volgt u de stappen in de wizard.

Delen instellen op computers waarop Windows 7 wordt uitgevoerd

De map Openbaar is vervangen door afzonderlijke openbare mappen voor elk bestandstype (documenten, foto's, muziek en video's) in Windows 7.

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Klik op een van de volgende opties in het vak Openbare mappen delen:

  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven

  • Openbare mappen delen uitschakelen (gebruikers die op deze computer zijn aangemeld hebben nog steeds toegang tot deze mappen)

 4. Klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  De bestanden in de openbare mappen zijn nu toegankelijk vanaf elke computer in uw netwerk.

Opmerkingen

 • U kunt de openbare mappen als volgt openen:

  1. Klik op StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op uw gebruikersaccountnaam.
  2. Dubbelklik op de map Documenten, Afbeeldingen, Muziek of Video's en dubbelklik op Openbare documenten, Openbare foto's, Openbare muziek of Openbare video's.

 • Als u bestanden of mappen wilt delen zonder deze naar een openbare map te verplaatsen, gaat u naar de locatie met het bestand of de map in kwestie, klikt u er met de rechtermuisknop op, klikt u op Delen en volgt u de stappen in de wizard.

Toegang tot netwerkcomputers

Voordat u toegang tot een andere netwerkcomputer hebt, moet u de naam van die computer weten.

Alles weergeven

De naam van een computer zoeken

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. De naam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

Toegang verkrijgen tot een thuiscomputer vanaf uw laptop

Als u toegang tot de bestanden op een thuiscomputer wilt verkrijgen, kunt u zich als gast aanmelden (u hebt dan alleen toegang tot bestanden in de openbare mappen), of, als u een gebruikersaccount op die computer hebt, u met uw account aanmelden. Voor meer informatie over gebruikersaccounts raadpleegt u Gebruikersaccounts: veelgestelde vragen. U kunt als volgt toegang tot een andere computer verkrijgen:

 1. Open Netwerk door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Computers en apparaten in het netwerk weergeven onder Netwerkcentrum.

 2. Als u een thuisgroep hebt, klikt u op Thuisgroep en dubbelklikt u vervolgens op de computer waartoe u toegang wilt verkrijgen.

 3. Dubbelklik op het pictogram van een computer om de bestanden en mappen weer te geven waartoe u toegang hebt als u geen thuisgroep hebt.

Opmerkingen

 • Als uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de computer waarbij u momenteel bent aangemeld, verschillen van die voor de computer waartoe u toegang wilt verkrijgen, kan het zijn dat u wordt gevraagd uw aanmeldingsgegevens in te voeren.

 • Als de computer zo is ingesteld dat iedereen toegang heeft tot het netwerk, wordt hiermee automatisch verbinding gemaakt maar hebt u alleen gasttoegang. Dit betekent dat u alleen toegang hebt tot bestanden in de openbare mappen. U kunt automatisch verbinding maken met een andere computer in het netwerk met behulp van uw aanmeldingsgegevens door uw wachtwoorden op te slaan. Voor meer informatie raadpleegt u Wachtwoorden, certificaten en andere referenties opslaan voor automatische aanmelding.

Toegang verkrijgen tot uw laptop vanaf een thuiscomputer

 1. Open Netwerk door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Computers en apparaten in het netwerk weergeven onder Netwerkcentrum.

 2. Dubbelklik op het pictogram van de laptop.

 3. Wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden, typt u de naam van het domein en uw gebruikersnaam, waarbij u deze van elkaar scheidt met een achterwaartse slash (bijvoorbeeld domein\gebruikersnaam), en typt u vervolgens het wachtwoord voor aanmelding bij het bedrijfsnetwerk.

  Er wordt een map geopend met de gedeelde mappen en bronnen op de laptop.Meer hulp nodig?