Probleemoplossing in Configuratiescherm bevat verschillende programma's waarmee een aantal algemene problemen op uw computer automatisch kunnen worden opgelost, zoals netwerkproblemen, hardware- en apparaatproblemen, problemen met het gebruik van internet of met de compatibiliteit van programma's.

Als u een video wilt bekijken, gaat u naar Afbeelding van de knop AfspelenVideo: Solving common problems using troubleshooters.

Probleemoplossers kunnen niet alle problemen oplossen. Ze zijn ontworpen als eerste hulp bij problemen en u bespaart er vaak tijd en moeite mee.

Open Probleemoplossing door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm en vervolgens onder Systeem en beveiliging te klikken op Problemen detecteren en oplossen.

Afbeelding van de Probleemoplosser voor de printer
Probleemoplossers kunnen uiteenlopende algemene problemen zoeken en oplossen.

Wanneer u een probleemoplosser start, worden u mogelijk enkele vragen gesteld of moet u misschien een aantal algemene instellingen herstellen om het probleem te helpen oplossen. Als het probleem eenmaal is opgelost, kunt u de probleemoplosser sluiten. Als het probleem niet kon worden opgelost, kunt u de verschillende opties bekijken om een oplossing op internet te zoeken. In beide gevallen kunt u altijd een volledig overzicht van de gemaakte wijzigingen bekijken.

Opmerkingen

  • Als u in een probleemoplosser op de koppeling Geavanceerd klikt en vervolgens het selectievakje Oplossingen automatisch toepassen uitschakelt, wordt een lijst met oplossingen weergegeven indien er problemen zijn gevonden. U kunt de gewenste oplossing uit deze lijst kiezen.

  • Windows bevat verschillende probleemoplossers. Als u het onderste selectievakje De meest recente probleemoplossers downloaden van de Windows Online Troubleshooting Service in Probleemoplossing inschakelt, kunt u andere onlineprobleemoplossers gebruiken. (Afhankelijk van uw systeeminstellingen, dient u mogelijk de optie Wilt u de meest actuele inhoud die beschikbaar is voor het oplossen van problemen? te gebruiken. Klik in dit geval op Ja om toegang te krijgen tot onlineprobleemoplossers.)

Artikel-id: MSW700042