Typen zonder het toetsenbord te gebruiken (Schermtoetsenbord)


Als u het gewone toetsenbord niet wilt gebruiken, kunt u ook typen en gegevens invoeren met Schermtoetsenbord. Via Schermtoetsenbord wordt een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen weergegeven. U kunt toetsen selecteren met de muis of een andere aanwijsapparaat. U kunt de toetsen ook een voor een op het scherm weergeven via één toets of groep toetsen.

Bekijk deze video om te leren hoe u kunt typen zonder toetsenbord (1:21)

Typen zonder het toetsenbord te gebruiken

 • Open Schermtoetsenbord door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Toegankelijkheid en Schermtoetsenbord.

Alles weergeven

Ga als volgt te werk om de manier te wijzigen waarop informatie wordt ingevoerd in Schermtoetsenbord:

 1. Open Schermtoetsenbord door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Toegankelijkheid en Schermtoetsenbord.

 2. Klik op Opties en selecteer vervolgens onder Het schermtoetsenbord gebruiken de gewenste modus:

  Typmodus Beschrijving
  Typmodus

  Klikken op toetsen

  Beschrijving

  In de klikmodus typt u tekst door op de toetsen op het scherm te klikken.

  Typmodus

  Zweven boven toetsen

  Beschrijving

  In de aanwijsmodus wijst u met een muis of joystick gedurende een vooraf gedefinieerde periode een toets aan. Het geselecteerde teken wordt vervolgens automatisch getypt.

  Typmodus

  Scannen via toetsen

  Beschrijving

  In de scanmodus wordt Schermtoetsenbord constant gescand. De gebieden waar u toetsenbordtekens kunt typen door op een sneltoets te drukken via een invoerapparaat met schakelaars of een apparaat dat een muisklik simuleert, worden gemarkeerd.

Opmerkingen

 • Als u in de aanwijsmodus of de scanmodus Schermtoetsenbord per ongeluk minimaliseert, kunt u het weer tevoorschijn halen door het aan te wijzen op de taakbalk (voor de aanwijsmodus) of door op de scantoets te drukken (voor de scanmodus).

 • Als u met de muis klikt om een toets te selecteren in de modus Scannen via toetsen, moet de muisaanwijzer zich boven Schermtoetsenbord bevinden.

 • Afhankelijk van de taal die in het actieve programma wordt weergegeven, verandert de toetsenbordindeling in Schermtoetsenbord.

Ga als volgt te werk om Schermtoetsenbord instellen op het gebruik van hoorbare klikken:

U kunt in Schermtoetsenbord instellen dat er een klikgeluid wordt weergegeven als er een toets wordt geselecteerd.

 1. Open Schermtoetsenbord door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Toegankelijkheid en Schermtoetsenbord.

 2. Klik op Opties, schakel het selectievakje Klikgeluid gebruiken in en klik vervolgens op OK.

Ga als volgt te werk om het numerieke toetsenblok te gebruiken in Schermtoetsenbord:

U kunt met een numeriek toetsenblok getallen met het schermtoetsenbord invoeren.

 1. Open Schermtoetsenbord door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Toegankelijkheid en Schermtoetsenbord.

 2. Klik op Opties, schakel het selectievakje Het numerieke toetsenblok inschakelen in en klik vervolgens op OK.

Ga als volgt te werk om tekstvoorspelling in te schakelen in Schermtoetsenbord:

Wanneer tekstvoorspelling is ingeschakeld, wordt in Schermtoetsenbord een lijst weergegeven met woorden die u mogelijk wilt typen.

 1. Open Schermtoetsenbord door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Toegankelijkheid en Schermtoetsenbord.

 2. Klik op Opties, schakel het selectievakje Tekstvoorspelling gebruiken in en klik vervolgens op OK.

  Als u niet automatisch een spatie wilt invoegen nadat u een woord hebt ingevoegd via tekstvoorspelling, schakelt u het selectievakje Spatie invoegen na voorspelde woorden uit en klikt u vervolgens op OK.

Opmerkingen   

 • Tekstvoorspelling is alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Als u tekstvoorspelling in een bepaalde taal wilt inschakelen, moet u eerst extra taalbestanden voor die taal installeren. Zie Een weergavetaal installeren of wijzigen voor meer informatie.

 • Windows 7 Home Basic bevat geen tekstvoorspelling.Meer hulp nodig?