Welke typen Extern bureaublad-verbindingen moet ik toestaan?


Als u een andere computer verbinding wilt laten maken met uw computer via Verbinding met extern bureaublad, moet u de verbinding toestaan door de desbetreffende instelling te kiezen op het tabblad Extern in Systeemeigenschappen. Als u dit tabblad wilt openen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor externe verbindingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

De volgende informatie helpt u te beslissen welke instelling u moet kiezen:

 • Selecteer Geen verbindingen met deze computer toestaan als u wilt voorkomen dat er via Extern bureaublad of RemoteApp verbinding met uw computer kan worden gemaakt.

 • Selecteer Verbindingen met computers met alle versies van Extern bureaublad toestaan als u wilt toestaan dat er met elke versie van Extern bureaublad of RemoteApp verbinding met uw computer kan worden gemaakt. Het is raadzaam om deze optie te kiezen als u niet weet welke versie van Verbinding met extern bureaublad andere mensen gebruiken, maar deze optie is minder veilig dan de derde optie.

 • Selecteer Alleen verbindingen toestaan met computers met Extern bureaublad met verificatie op netwerkniveau als u wilt toestaan dat gebruikers die versies van Extern bureaublad of RemoteApp met verificatie op netwerkniveau gebruiken een verbinding met uw computer tot stand kunnen brengen. Dit is de veiligste optie, als u weet dat Windows 7 wordt uitgevoerd op de computers die verbinding maken met uw computer. (Extern bureaublad maakt in Windows 7 gebruik van verificatie op netwerkniveau.)

  Wat is verificatie op netwerkniveau?

  Verificatie op netwerkniveau is een nieuwe verificatiemethode waarbij de gebruikersverificatie wordt voltooid voordat er een volledige Extern bureaublad-verbinding tot stand wordt gebracht en het aanmeldingsscherm wordt weergegeven. Op deze manier kunt u de externe computer beschermen tegen hackers en schadelijke software. De voordelen van verificatie op netwerkniveau zijn:

  • Er zijn minder systeembronnen op de externe computer vereist dan in eerdere versies van Verbinding met extern bureaublad. De externe computer maakt voordat de gebruiker wordt aangemeld gebruik van een beperkt aantal systeembronnen in plaats van een volledige Extern bureaublad-verbinding, zoals bij eerdere versies het geval was.

  • Dit biedt een betere beveiliging doordat het risico op Denial-Of-Service-aanvallen wordt beperkt. (Bij een Denial-Of-Service-aanval wordt geprobeerd toegang tot internet te beperken of te voorkomen.)

  • NLA maakt voor verbindingen met externe computers gebruik van verificatie, waardoor gebruikers beter worden beschermd tegen verbindingen met externe computers die zijn ingesteld met het oog op schadelijke doeleinden.

  Controleren of er op uw computer een versie van Extern bureaublad met verificatie op netwerkniveau wordt uitgevoerd

  1. Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

  2. Klik op het pictogram dat linksboven in de hoek van het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad wordt weergegeven en klik vervolgens op Info.

   Afbeelding van het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad
   Het dialoogvenster Verbinding met extern bureaublad
  3. Controleer in het dialoogvenster Over Verbinding met extern bureaublad of Verificatie op netwerkniveau wordt ondersteund wordt aangeduid.

Zie Verbinding met extern bureaublad: veelgestelde vragen voor meer informatie over Extern bureaublad.