Informatie over offlinebestanden


Als u ooit toegang wilde hebben tot belangrijke bestanden in een gedeelde map in uw netwerk, maar dit niet mogelijk was omdat uw laptop geen verbinding had met het netwerk, begrijpt u dat het gebruik van offlinebestanden handig kan zijn. Met offlinebestanden hebt u toegang tot kopieën van uw netwerkbestanden, ook als uw computer geen verbinding heeft met het netwerk.

Werken met offlinebestanden is eenvoudig. U hoeft alleen maar de bestanden (of mappen) in het netwerk te selecteren die u offline beschikbaar wilt maken. Vervolgens wordt op uw computer automatisch een kopie van elk bestand gemaakt. Deze kopieën worden offlinebestanden genoemd. U kunt ook met deze bestanden werken als u geen verbinding met het netwerk hebt en wanneer u opnieuw verbinding maakt, worden uw offlinebestanden in Windows automatisch gesynchroniseerd met de oorspronkelijke bestanden in de netwerkmap.

Zie Offline werken met netwerkbestanden voor gedetailleerde instructies over het gebruik van offlinebestanden.

Afbeelding van een laptop die toegang heeft tot een netwerkbestand wanneer er verbinding is met het netwerk
U hebt toegang tot netwerkbestanden wanneer u verbinding hebt met het netwerk waarin de bestanden zijn opgeslagen
Afbeelding van een laptop die toegang heeft tot een lokale kopie van een netwerkbestand wanneer er geen verbinding is met het netwerk
U hebt toegang tot lokale kopieën van netwerkbestanden wanneer u geen verbinding hebt met het netwerk

Redenen om offlinebestanden te gebruiken

Offlinebestanden bieden diverse voordelen als u werkt met bestanden die in gedeelde netwerkmappen zijn opgeslagen. Door te werken met offlinebestanden kunt u:

  • Doorwerken wanneer het netwerk uitvalt. Wanneer u offlinebestanden gebruikt, maakt het niet uit of uw netwerk uitvalt of de netwerkmap die u wilt openen, niet meer beschikbaar is. Als een van beide situaties optreedt, worden in plaats van de bestanden in de netwerkmap automatisch offlinekopieën geopend van bestanden die op uw computer zijn opgeslagen. Zo kunt u zonder onderbreking doorwerken.

  • Werken met bestanden terwijl u weg bent bij het netwerk. Wanneer uw verbinding met het netwerk wordt verbroken, kunt u normaliter geen bestanden openen die op het netwerk zijn opgeslagen. Met offlinebestanden kunt u echter de verbinding met het netwerk verbreken en toch beschikken over kopieën van alle netwerkbestanden die u offline beschikbaar hebt gemaakt. Dit is vooral handig als u onderweg bent met een laptop.

  • Eenvoudig een synchronisatie met netwerkbestanden uitvoeren. Elke keer dat u een synchronisatie wilt uitvoeren met de meest recente versie van bestanden in een netwerkmap, kunt u dit met één klik op een knop doen.

  • Uw efficiëntie verhogen wanneer u werkt met een trage verbinding. Wanneer de verbinding met uw netwerk traag is, kan het werken met bestanden in een gedeelde netwerkmap inefficiënt en traag zijn. Om sneller te werken, kunt u te allen tijde moeiteloos overschakelen naar werken met offlinekopieën van uw netwerkbestanden.

Uw offlinebestanden gesychroniseerd houden

Wanneer u een netwerkbestand of -map selecteert die u offline beschikbaar wilt maken, maakt Windows automatisch een kopie van dat bestand of die map op uw computer. Telkens wanneer u opnieuw met die netwerkmap verbinding maakt, worden de bestanden gesynchroniseerd met de bestanden in de netwerkmap. U kunt ze ook op elk gewenst moment handmatig synchroniseren.

Dat is alles wat u moet weten om uw offlinebestanden gesynchroniseerd te houden. Voor de nieuwsgierigen onder u volgt hier nog een aantal details:

  • Als u offline werkt en wijzigingen aanbrengt in offlinebestanden uit een netwerkmap, worden eventuele wijzigingen die u in de bestanden hebt aangebracht de volgende keer dat u verbinding maakt met de desbetreffende netwerkmap automatisch door Windows gesynchroniseerd.

  • Als u offline werkt terwijl iemand anders wijzigingen aanbrengt in een bestand in een gedeelde netwerkmap, worden deze wijzigingen gesynchroniseerd met het offlinebestand op uw computer de volgende keer dat u verbinding met de desbetreffende netwerkmap maakt. Als u het bestand ook hebt gewijzigd nadat u voor het laatst verbinding met de netwerkmap hebt gemaakt, treedt er een synchronisatieconflict op en wordt u door Windows gevraagd welke versie u wilt behouden.

    Al naar gelang de grootte van uw harde schijf, wilt u wellicht de hoeveelheid schijfruimte beheren die door uw offlinebestanden wordt gebruikt. Zie Schijfruimte voor offlinebestanden beheren voor meer informatie.Meer hulp nodig?