Laatst bekende juiste configuratie gebruiken


Hieronder volgen antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Laatst bekende juiste configuratie.

Alles weergeven

Wat is Laatst bekende juiste configuratie?

Dit is een optie voor het opstarten van Windows waarbij de meest recente, goed werkende instellingen worden gebruikt. Telkens wanneer u de computer uitschakelt en Windows juist wordt afgesloten, worden belangrijke systeeminstellingen opgeslagen in het register. Als zich een probleem voordoet, kunt u de computer opnieuw opstarten met die instellingen. Als een stuurprogramma voor de videokaart bijvoorbeeld problemen veroorzaakt of als Windows niet juist kan worden gestart door een onjuiste registerinstelling, kunt u de computer opnieuw opstarten met Laatst bekende juiste configuratie.

Wanneer moet ik Laatst bekende juiste configuratie gebruiken?

Probeer Laatst bekende juiste configuratie te gebruiken als u Windows niet kunt starten, terwijl wel de vorige keer juist startte toen u de computer inschakelde.

Als u merkt dat het systeem zich vreemd gedraagt en Windows nog steeds actief is, kunt u met Systeemherstel proberen om het systeem terug te zetten naar een moment dat alles nog wel juist werkte. In tegenstelling tot Laatst bekende juiste configuratie kunt u wijzigingen die u met Systeemherstel hebt aangebracht ongedaan maken (tenzij u de veilige modus hebt gebruikt). Systeemherstel biedt verschillende momenten waarnaar u het systeem kunt terugzetten. Zoek in Windows Help en ondersteuning op Systeemherstel voor meer informatie.

Is Laatst bekende juiste configuratie van invloed op mijn persoonlijke bestanden?

Nee, dit is alleen van invloed op systeeminstellingen. Uw email, foto's en andere persoonlijke gegevens op de computer worden niet gewijzigd. U kunt ook geen verwijderde bestanden of beschadigde stuurprogramma's herstellen.

Hoe start ik de computer opnieuw op met Laatst bekende juiste configuratie?

Volg hiertoe de volgende stappen:

  1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit de computer en start vervolgens de computer opnieuw. Klik hiertoe op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op de pijl naast de knop AfsluitenAfbeelding van de knop Afsluiten en klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
  2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

    • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op de toets F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo wordt weergegeven, moet u het opnieuw proberen door de computer uit te schakelen en opnieuw op te starten.

    • Als er meerdere besturingssystemen op de computer zijn geïnstalleerd, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem dat u wilt starten te markeren. Vervolgens drukt u op F8.

  3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Laatst bekende juiste configuratie (geavanceerd) te markeren en druk vervolgens op Enter.

  4. Als er meerdere besturingssystemen op de computer zijn geïnstalleerd, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem dat u met Laatst bekende juiste configuratie wilt starten te markeren. Druk vervolgens op Enter. Windows wordt dan automatisch opnieuw opgestart.Meer hulp nodig?