Machtigingen zijn regels die zijn gekoppeld aan objecten op een computer of een netwerk, zoals bestanden en mappen. Machtigingen bepalen of u toegang hebt tot een object en wat u ermee kunt doen. U kunt bijvoorbeeld toegang hebben tot een document in een gedeelde map of op een netwerk. U kunt het document lezen, maar mogelijk hebt u geen machtigingen om het te wijzigen. Systeembeheerders en personen met een administratoraccount voor computers kunnen machtigingen toekennen aan afzonderlijke gebruikers of aan groepen.

De volgende tabel toont een overzicht van de gangbare toegangsniveaus voor bestanden en mappen.

Toegangsniveau Beschrijving
Toegangsniveau

Volledig beheer

Beschrijving

Gebruikers kunnen de volledige inhoud van een bestand of map bekijken, bestaande bestanden en mappen wijzigen, nieuwe bestanden en mappen maken en programma's in een map uitvoeren.

Toegangsniveau

Wijzigen

Beschrijving

Gebruikers kunnen bestaande bestanden en mappen wijzigen, maar geen nieuwe maken.

Toegangsniveau

Lezen en uitvoeren

Beschrijving

Gebruikers kunnen de inhoud van bestaande bestanden en mappen bekijken en programma's in een map uitvoeren.

Toegangsniveau

Lezen

Beschrijving

Gebruikers kunnen de inhoud van een map bekijken en bestanden en mappen openen.

Toegangsniveau

Schrijven

Beschrijving

Gebruikers kunnen nieuwe bestanden en mappen maken en bestaande bestanden en mappen wijzigen.

De machtigingen van een bestand of map controleren

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Eigenschappen.

  2. Klik op het tabblad Beveiliging.

  3. Klik op een gebruikersnaam of groep onder Namen van groepen of gebruikers.

    De machtigingen voor de geselecteerde gebruiker of groep worden weergegeven in het onderste deel van het dialoogvenster met eigenschappen.Meer hulp nodig?