Wat kan ik doen met Landinstellingen?


U kunt de indeling die in Windows wordt gebruikt voor de weergave van informatie (zoals datums, tijden, valuta's en maten) zodanig wijzigen dat deze overeenkomt met de standaarden of de taal die worden gebruikt in het land waar u zich bevindt. Als u bijvoorbeeld werkt aan documenten in zowel Frans als Engels, kunt u de indeling wijzigen in Frans zodat u de valuta kunt weergeven in euro's, of datums in de notatie dag/maand/jaar. Zie De weergave van datums, tijden, valuta's en maten wijzigen voor meer informatie.

Als u documenten moet typen in meer dan een taal, kunt u invoertalen toevoegen. Veel invoertalen ondersteunen een breed scala toetsenbordindelingen, IME's (Input Method Editor) en spraak- en handschriftherkenningsprogramma's. Beslissen welk van deze opties u wilt gebruiken is meestal een kwestie van persoonlijke voorkeuren. Experimenteer met de opties om te ontdekken welke het beste bij u past. Zelfs als u voornamelijk in één taal werkt, kan het zinvol zijn om andere toetsenbordindelingen te proberen. Als u bijvoorbeeld letters met een accent moet typen in het Engels, is het aan te raden de toetsenbordindeling Verenigde Staten (Internationaal) te gebruiken in plaats van de standaard-U.S.-toetsenbordindeling.

Wanneer u invoertalen, toetsenbordindelingen, Input Method Editors of spraak- of handschriftherkenningsprogramma's toevoegt, geeft Windows de taalbalk weer op het bureaublad. De taalbalk is een snelle manier om de invoertaal of de toetsenbordindeling te wijzigen vanaf het bureaublad. Zie De taalbalk (overzicht) voor meer informatie.

U kunt ook de weergavetaal - de taal waarin de gebruikersinterfacetekst wordt weergegeven - wijzigen, zodat u wizards, dialoogvensters, menu's en andere items in de gebruikersinterface in een andere taal kunt weergeven. Sommige weergavetalen worden standaard geïnstalleerd en voor andere moet u taalbestanden installeren. Zie Een weergavetaal installeren of wijzigen voor meer informatie.