Welke gegevens worden er in gebeurtenislogboeken weergegeven? (Logboeken)


U kunt de volgende stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als Administrator. Als u niet als Administrator bent aangemeld, kunt u alleen instellingen wijzigen die van toepassing zijn op uw gebruikersaccount. Daarnaast zijn in een dergelijk geval sommige gebeurtenislogboeken mogelijk niet beschikbaar.

Gebeurtenislogboeken zijn speciale bestanden waarin belangrijke gebeurtenissen op de computer worden vastgelegd, zoals wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij de computer of wanneer er een fout optreedt in een programma. Wanneer dergelijke gebeurtenissen zich voordoen, wordt de gebeurtenis in Windows vastgelegd in een gebeurtenislogboek die u kunt lezen met Logboeken. Voor ervaren gebruikers kunnen de details in gebeurtenislogboeken nuttig zijn bij het oplossen van problemen in Windows en andere programma's.

Met Logboeken worden gegevens in verschillende logboeken gevolgd. Windows-logboeken bevatten:

  • Toepassings-/programmagebeurtenissen. Gebeurtenissen worden geclassificeerd als fout, waarschuwing of informatie, afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis. Een fout is een ernstig probleem, zoals het verlies van gegevens. Een waarschuwing is een gebeurtenis die niet per se ernstig hoeft te zijn, maar wel kan wijzen om een mogelijk probleem in de toekomst. In een informatiegebeurtenis wordt de succesvolle bewerking van een programma, stuurprogramma of service beschreven.

  • Beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen worden controles genoemd en worden beschreven als geslaagd of mislukt, afhankelijk van de gebeurtenis, bijvoorbeeld of een gebruiker zich al dan niet heeft kunnen aanmelden bij Windows.

  • Instellingsgebeurtenissen. Voor computers die zijn geconfigureerd als domeincontrollers, worden hier aanvullende logboeken weergegeven.

  • Systeemgebeurtenissen. Systeemgebeurtenissen worden aan logboeken toegevoegd door Windows en Windows-systeemservices en ze worden geclassificeerd als fout, waarschuwing of informatie.

  • Doorgestuurde gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen worden door andere computers naar dit logboek doorgestuurd.

Toepassings- en servicelogboeken verschillen. Ze bevatten afzonderlijke logboeken over de programma's die op de computer worden uitgevoerd alsmede gedetailleerdere logboeken die betrekking hebben op specifieke Windows-services.

  1. Open Logboeken door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Logboeken. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  2. Klik op een gebeurtenislogboek in het linkerdeelvenster.

  3. Dubbelklik op een gebeurtenis om de betreffende details weer te geven.

Opmerking

  • Klik in het menu Help op Help-onderwerpen voor meer informatie over gebeurtenislogboeken.Meer hulp nodig?