Svchost.exe is een proces op uw computer dat fungeert als host van andere individuele services die door Windows worden gebruikt om allerlei functies uit te voeren, of een proces dat deze services bevat. Windows Defender gebruikt bijvoorbeeld een service waarvoor een svchost.exe-proces als host fungeert.

Er kunnen meerdere exemplaren van svchost.exe tegelijk op uw computer actief zijn, die allemaal een andere service bevatten. Eén exemplaar van svchost.exe kan bijvoorbeeld fungeren als host van één service voor een programma, terwijl een ander exemplaar fungeert als host van verschillende services die betrekking hebben op Windows. U kunt Taakbeheer gebruiken om weer te geven welke services onder elk exemplaar van Svchost.exe worden uitgevoerd.

Weergeven welke services onder Svchost.exe worden uitgevoerd

  1. Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en vervolgens op Taakbeheer starten te klikken.

  2. Klik op het tabblad Processen.

  3. Klik op Processen van alle gebruikers weergeven. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  4. Klik met de rechtermuisknop op een exemplaar van Svchost.exe en klik vervolgens op Naar service(s) gaan. De services die aan het proces zijn gekoppeld, worden op het tabblad Services gemarkeerd.

Opmerking

  • Als u een programma installeert en plotseling wordt gemeld dat Svchost.exe of andere Windows-processen worden gesloten door Preventie van gegevensuitvoering (DEP), een beveiligingsonderdeel van Windows, is dit mogelijk te wijten aan services of uitbreidingen die door het programma zijn gemaakt. Controleer bij de uitgever van het programma of er een bijgewerkte, DEP-compatibele versie beschikbaar is of verwijder het programma. Zie Preventie van gegevensuitvoering (DEP): veelgestelde vragen voor meer informatie.Meer hulp nodig?