Waarom is mijn internetverbinding zo traag?Hoe snel uw internetverbinding ook is, er zijn altijd momenten dat de verbinding bijna tot stilstand vertraagt. Aan de hand van de informatie in dit artikel kunt u vaststellen wat er fout kan gaan, wat u daaraan kunt doen en hoe u uw internetverbinding optimaal kunt gebruiken.

Windows biedt ook een ingebouwde probleemoplosser waarmee automatisch een aantal veelvoorkomende verbindingsproblemen kan worden opgespoord en opgelost.

  • Open de probleemoplosser Internetverbindingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm. Typ probleemoplosser in het zoekvak en klik vervolgens op Probleemoplossing. Klik op Verbinding met internet maken onder Netwerk en internet.

Het type verbinding waarmee u werkt, maakt verschil uit

Het type internetverbinding waarmee u werkt, is de belangrijkste factor bij het vaststellen van de verbindingssnelheid. De drie meest gangbare manieren om van thuis uit verbinding te maken met internet zijn inbelverbindingen, DSL-verbindingen en kabelverbindingen. Als u de keuze hebt, is een kabelverbinding meestal de snelste optie, maar zowel een DSL-verbinding als een kabelverbinding is sneller dan een inbelverbinding.

Veel internetproviders bieden ook FiOS (Fiber Optic Service), waarmee verbinding met internet wordt gemaakt via licht over een optisch netwerk. Thuis kunt u nog gewoon via koperdraad verbinding met uw computer maken. Het voordeel van FiOS is dat er hogere snelheden worden bereikt dan via traditionele koperdraadverbindingen zoals DSL of kabel. Sommige internetproviders bieden meerdere opties aan, afhankelijk van het gebied waarin u zich bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de kans groter dat FiOS beschikbaar is. Neem contact op met uw telefoonaanbieder of internetprovider voor meer informatie.

Als u een inbelverbinding gebruikt, zijn er een aantal goede manieren om uw internetsnelheid te optimaliseren. Ten eerste is het raadzaam de snelst mogelijke modem te gebruiken. De snelste modem die u kunt gebruiken, verzendt en ontvangt gegevens met een snelheid van 56 kilobits per seconde (Kbps). Deze snelheid van 56 Kbps wordt niet constant behaald, maar met een goede telefoonlijn is een gemiddelde snelheid van ten minste 45-50 Kbps mogelijk.

Ten tweede kunt u ervoor zorgen dat uw telefoonlijn in goede staat is. Als de telefoonbedrading in uw huis of bedrijf oud of versleten is, wordt mogelijk atmosferische storing of interferentie van andere telefoonlijnen opgepikt. Deze problemen vertragen de internetverbinding omdat de modem dezelfde informatie steeds opnieuw moet verzenden totdat de gegevens zonder onderbreking kunnen worden verzonden. Controleer of uw telefoonsnoeren niet beschadigd of versleten zijn, of verward zijn met voedingskabels of andere telefoonsnoeren. Als u in uw telefoonlijn gekraak hoort, kunt u contact opnemen met de telefoonmaatschappij en vragen of zij de lijnen binnen en buiten uw huis willen controleren om er zeker van te zijn dat deze in goede staat zijn.

Tips voor gebruikers van draadloze netwerken

Wanneer u verbinding maakt met een draadloos netwerk (Wi-Fi), kan de snelheid van de internetverbinding worden beïnvloed door zowel de plaats van de computer als de aanwezigheid van andere draadloze apparaten in hetzelfde gebied. De frequenties waarop draadloze netwerken werken, zijn gelijk aan de frequenties die worden gebruikt door sommige andere apparaten, zoals magnetrons of draadloze telefoons. Wanneer u een 2,4 gigahertz (GHz) draadloze telefoon gebruikt naast uw 2,4 GHz draadloze laptopcomputer, kan dit storing veroorzaken of de draadloze-netwerkverbinding volledig blokkeren. Gebruik als u tijdens het surfen op internet wilt bellen een vaste telefoon of een draadloze telefoon die op een andere frequentie dan uw draadloze netwerk werkt.

De nabijheid van het draadloze toegangspunt of de router, alsmede fysieke obstakels, kunnen invloed hebben op de kwaliteit van uw internetverbinding. U kunt de snelheid van uw internetverbinding verbeteren door dichterbij het toegangspunt te werken en ervoor te zorgen dat er zich geen fysieke obstakels tussen het toegangspunt en de computer bevinden.

Computerellende: spyware, virussen en andere programma's

De gezondheid van uw computer kan invloed hebben op uw internetverbinding. Spyware en virussen kunnen zeker problemen veroorzaken, maar de snelheid van uw internetverbinding kan ook worden beïnvloed door invoegtoepassingen, de hoeveelheid geheugen van de computer, de ruimte op de harde schijf, de conditie van de harde schijf en de programma's die worden uitgevoerd.

De twee meest voorkomende oorzaken van slechte internetverbindingen zijn spyware en virussen. Spyware kan uw systeem vertragen door de browser te verstoren en uw internetverbinding te monopoliseren. Spyware registreert uw internetgebruik en toetsaanslagen, hetgeen voor vertraging zorgt. Het probleem wordt nog complexer wanneer meerdere spywareprogramma's gelijktijdig worden uitgevoerd. Als het probleem ernstig genoeg is, kan de verbinding geheel verloren gaan. Voor het herstellen van uw internetsnelheid moet u regelmatig een antispywareprogramma uitvoeren om mogelijke infectie met spyware aan te pakken. Zie Controleren op spyware en andere mogelijk ongewenste software voor meer informatie.

Ook computervirussen kunnen de oorzaak zijn van slechte internetverbindingen. Wanneer een virus een computer infecteert, wordt computercode geïnstalleerd die probeert om zichzelf te verspreiden, meestal door kopieën van zichzelf te verzenden via e-mail. Sommige virussen kunnen zichzelf vermenigvuldigen met een snelheid van honderden e-mailberichten per minuut, waardoor slechts weinig computervermogen en bandbreedte resteert voor andere zaken. Virussen geven vaak geen duidelijke blijk van hun aanwezigheid. Daarom is het raadzaam om te allen tijde antivirussoftware uit te voeren. Zie Virussen: veelgestelde vragen voor meer informatie over virussen.

Invoegtoepassingen voor webbrowsers zijn een andere bron van snelheidsproblemen. Invoegtoepassingen voor webbrowsers zijn programma's, waaronder multimedia-invoegtoepassingen, zoekbalken of andere programma's, die meestal in de werkbalk van de browser verschijnen. Veel invoegtoepassingen voor browsers kunnen de beleving van een website verbeteren door middel van multimedia of speciale documentweergaven. Sommige invoegtoepassingen kunnen echter uw internetverbinding vertragen. Als u vermoedt dat invoegtoepassingen de oorzaak zijn van een trage verbinding, kunt u Internet Explorer starten zonder invoegtoepassingen. Invoegtoepassingen worden alleen voor de betreffende sessie uitgeschakeld. Als de prestaties echter verbeteren, kunt u invoegtoepassingen permanent uitschakelen via beheer van invoegtoepassingen. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren om het beheer van invoegtoepassingen te openen vanuit Internet Explorer. Zie Welke invloed hebben invoegtoepassingen voor webbrowsers op mijn computer? voor meer informatie

Net zoals voor alle computerprogramma's is voor Internet Explorer een bepaalde hoeveelheid computervermogen, geheugen en schijfruimte nodig om het programma goed te kunnen uitvoeren. Elke webpagina die u weergeeft, wordt eerst in het geheugen geladen en vervolgens opgeslagen in tijdelijke schijfbestanden. Wanneer een ander programma wordt uitgevoerd dat veel geheugen en computervermogen kost, kan dit programma concurreren met Internet Explorer en zorgen voor vertragingen. Als u merkt dat uw internetverbinding traag is en andere programma's geopend zijn, kunt u proberen of de snelheid toeneemt als u deze sluit. Als u verschillende programma's wilt uitvoeren, kunt u overwegen om de hoeveelheid geheugen op de computer uit te breiden. Een tekort aan schijfruimte kan eveneens snelheidsproblemen veroorzaken. U kunt uw schijfruimte vergroten door de tijdelijke bestanden van Internet Explorer te verwijderen. Zie De geschiedenis van webpagina's verwijderen voor informatie over het verwijderen van tijdelijke bestanden.

Soms worden instellingen in Internet Explorer gewijzigd die gevolgen kunnen hebben voor de werking van Internet Explorer. U kunt de standaardinstellingen van Internet Explorer herstellen. Zie Instellingen voor Internet Explorer herstellen voor meer informatie. Het herstellen van de standaardinstellingen van Internet Explorer kan niet ongedaan worden gemaakt. Bekijk de lijst met instellingen die worden hersteld voordat u verdergaat.

Externe factoren die invloed hebben op de verbindingssnelheid

Helaas zijn er gebeurtenissen en omstandigheden die buiten uw macht liggen. Zelfs met een snelle verbinding kunnen externe factoren, zoals drukke websites of de verspreiding van computervirussen, het gehele internet vertragen. Populaire websites kunnen overstroomd worden door gebruikers. Wanneer bijvoorbeeld in een reclame op tv een website wordt vermeld, kan het voorkomen dat veel mensen tegelijkertijd toegang proberen te krijgen tot de website. Als de website niet is voorbereid op het verwerken van dit verkeer, kan dit leiden tot vertragingen.

Internet kan ook traag worden tijdens de uitbraak van zware computervirussen. Veel virussen worden verspreid doordat ze de computers aanzetten om honderden of duizenden kopieën van het virus te verzenden. Het volume alleen al kan internet vertragen. U kunt bekijken welke grote virusuitbraken momenteel plaatsvinden door naar de website van de fabrikant van uw antivirussoftware te gaan of door naar de website over beveiliging voor thuis te gaan.

Lokale internetopstoppingen kunnen ook leiden tot verbindingen die trager zijn dan normaal. Deze opstoppingen treden op wanneer veel mensen tegelijkertijd proberen om verbinding te maken met internet en komen het meest voor tijdens piekuren, bijvoorbeeld wanneer leerlingen na school thuiskomen en verbinding maken met internet.

Als u binnen een bedrijfsnetwerk werkt, kunnen het algehele netwerk en het gebruik van een proxyserver de internetsnelheid aantasten. De meeste netwerkbeheerders houden het internetgebruik in de gaten en zullen bijvoorbeeld proberen om te voorkomen dat mensen tijdens de piek grote bestanden gaan downloaden. Als u bemerkt dat uw internetverbinding soms traag is, kunt u dit bespreken met uw netwerkbeheerder.Meer hulp nodig?