Windows Update: fout 80072f8f


Wanneer fout 80072f8f van Windows Update wordt weergegeven terwijl er op updates wordt gecontroleerd, stemmen de datum en tijd van de computer mogelijk niet overeen met de datum en tijd voor de onlineservice van Windows Update. De datum en tijd hoeven voor de computer en de service niet precies gelijk te zijn, maar als deze te ver uiteenlopen, kunt u niet op updates controleren.

Er is een probleemoplosser voor Windows Update beschikbaar waarmee u problemen met Windows Update kunt oplossen. Dit probleem kan hiermee mogelijk worden verholpen.

Als het probleem hiermee niet is opgelost, probeert u de volgende stappen.

De datum en tijd van de computer wijzigen

 1. Open Datum en tijd door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Klok, taal en regio en Datum en tijd.

 2. Controleer op het tabblad Datum en tijd of de datum en tijd van de computer juist zijn. Als dit niet het geval is, klikt u op Datum en tijd wijzigen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Voer de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Datum en tijd instellen:

  • Als u de datum wilt wijzigen, klikt u onder Datum op de pijltjes naar links of rechts om de huidige maand in de kalender te zoeken en klikt u vervolgens op de huidige datum.

  • Als u de tijd wilt wijzigen, dubbelklikt u onder Tijd op het uur, de minuten en de seconden die u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op de pijltjes om de waarde te verhogen of te verlagen.

 4. Klik op OK als u klaar bent met het wijzigen van de instellingen voor datum en tijd en klik vervolgens nogmaals op OK.

Opmerking

 • Als in uw tijdzone de zomertijd wordt gehanteerd en u wilt dat de klok van de computer automatisch wordt aangepast bij het begin en einde van de zomertijd, klikt u op het tabblad Datum en tijd op Tijdzone wijzigen en zorgt u ervoor dat het selectievakje Klok automatisch aan zomertijd aanpassen is ingeschakeld.

De klok van de computer synchroniseren met een tijdserver op internet

Als u de computerklok synchroniseert met een tijdserver op internet, wordt de computerklok gelijkgezet met de klok op de tijdserver. Dit zorgt ervoor dat de computerklok altijd de juiste tijd aangeeft. De computerklok wordt gewoonlijk eenmaal per week gesynchroniseerd met de tijdserver op internet. De klok kan alleen worden gesynchroniseerd als de computer verbinding heeft met internet.

Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunt u de klok niet synchroniseren met een tijdserver op internet. In plaats daarvan moet u de datum en tijd van de computer handmatig wijzigen. Volg daartoe de bovenstaande stappen onder 'De datum en tijd van de computer wijzigen'.

Als de computer niet deel uitmaakt van een domein, volgt u de onderstaande stappen om de klok van de computer met een tijdserver op internet te synchroniseren.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, op Configuratiescherm, op Klok, taal en regio en vervolgens op Datum en tijd.
 2. Klik op het tabblad Internettijd en klik vervolgens op Instellingen wijzigen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op Klok met een internettijdserver synchroniseren, selecteer een tijdserver, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

Als deze fout zich blijft voordoen, gaat u naar de website met antwoorden op vragen over Microsoft voor meer hulp.

Foutcodes:

 • WindowsUpdate_80072f8f

 • 80072f8f

 • 0x80072f8fMeer hulp nodig?